Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: "Dalida" Luigiego Grota w przekładzie Jana Smolika

Twórca:

Wojtkowska‑Maksymik, Marta

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 53 (2009)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 263-271 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Abramowska Janina, Ład i Fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce, Wrocław 1974, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Błoński Jan, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1967, Wydawnictwo Literackie.
Bonora Ettore, Il Classicismo dal Bembo al Guarini. IV. La „Canace” dello Speroni e le tragedie di Giovan Battista Giraldi Cinzio, w: Storia della Letteratura Italiana, dir. da Emilio Cecchi, Natalino Sapegno, Milano 1965, Garzanti, s. 398–405.
Borsellino Nino, Mercuri Roberto, Il teatro, w: Il Cinquecento dal Rinascimento alla Controriforma, vol. 4, t. 2, Roma– Bari 1973, Laterza, s. 82–95.
Dalla Valle Daniela, Il tema della Fortuna nella tragedia italiana rinascimentale e barocca, „Italica”, vol. 44, no. 2, s. 183–208.
Eustachiewicz Tadeusz, Dzieje sentencyj Seneki w porenesansowej literaturze polskiej, „Pamiętnik Literacki” 1925/1926, nr 22/23, s. 373–391.
Fei Alfred, Z poezji staropolskiej. Jan Smolik, „Pamiętnik Literacki” 1936, nr 33,s. 815–835.
Fulińska Agnieszka, Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu, Wrocław 2002, Leopoldinum.
Gallewicz Anna, „Dworzanin polski” i jego włoski pierwowzór. Studium adaptacji, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe „Semper”.
Karpiński Adam, Sebastian Fabian Klonowic – pisarz z przełomu epok, w: Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, red. Barbara Otwinowska, Janusz Pelc, Wrocław 1984, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Lasocińska Estera, „Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem”. Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku, Warszawa 2003, Wydawnictwo IBL PAN.
Maciuszko Jan Tadeusz, Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI w., Warszawa 2002, Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
Mayer Roland, Neostoicism and Senecan Tragedy, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1994, vol. 57, s. 151–174.
Mazzoli Giancarlo, Funzioni e strategie dei cori nella tragedia senecana, „Quaderni di cultura e di Tradizione classica” 1986–1987, 4–5, s. 99–112.
Nadolski Bronisław, Ze studiów nad twórczością M. Sępa Szarzyńskiego, „Pamiętnik Literacki” 1930, nr 27, s. 1–25.
Pelc Janusz, Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od XVI wieku do połowy XVIII wieku), Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Petrone Gianna, Paesaggio dei morti e paesaggio del male: il modello dell’oltretomba virgiliano nelle tragedie di Seneca, „Quaderni di cultura e di Tradizione classica” 1986–1987, 4–5, s. 131–143.
Pollak Roman, Na marginesie utworów Jana Smolika, w: Prace historyczno-literackie. Księga zbiorowa ku czci I. Chrzanowskiego, Kraków 1936, b. wyd., s. 126–133.
Rusnak Radosław, Historia Fedry i Hipolita w polskich tłumaczeniach tragedii Seneki, w: Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Warszawie (15–17 września 2003 roku), red. Alina Nowicka Jeżowa i in., Warszawa 2005, ANTA , s. 136–159.
Rusnak Radosław, Seneca noster. Studium o dawnych przekładach tragedii Seneki Młodszego, cz. 1, b. wyd., Warszawa 2009, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Scarcia Riccardo, Sulla divisione in atti del teatro di Seneca, „Rivista di cultura classica e Medievale” 1962, 4, s. 234–239.
Segal Charles, Boundary Violation and the Landscape of the Self in the Senecan Tragedy, „Antike und Abendland” 1983, 29, s. 172–187.
Sęp Szarzyński Mikołaj, Poezje zebrane, wyd. Radosław Grześkowiak, Adam Karpiński, współpr. Krzysztof Mrowcewicz, Stowarzyszenie „Pro cultura Litteraria”, Warszawa 2001, Wydawnictwo IBL PAN.
Smit Betine, Analyzing Blood and Gore. Towards an Understanding of Cruelty and Horror in Senecan Tragedy, „Akroterion” 1987, 32, s. 2–10.
Smolik Jan, Cień albo Dusza Molenta, króla baktyriańskiego przekładania… z włoskiej tragedyjej, w: Teatr polskiego renesansu. Antologia, oprac. j. Lewański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.
Smolik Jan, Wiersze różne, wyd. Roman Pollak, Warszawa 1935, b. wyd.
Sokołowska Jadwiga, Wstęp, w: Poeci renesansu. Antologia, Warszawa 1959, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Southern Richard, Groto Luigi, w: The Oxford Companion to the Theatre, ed. Phyllis Hartnoll, New York–Toronto 1967, Oxford University Press, s. 418.
Ślaski Jan, Dalla storia della poesia polacca italianizzante fra il Rinascimento ed il Barocco (Jan Smolik), w: Filologia e letteratura nei paesi slavi. Studi in onore di Sante Graciotti, a cura di Giovanna B. Bercoff, Roma 1990, Carucci, s. 384–350.
Ślaski Jan, Jan Smolik i pisarze włoscy, w: Jan Ślaski, Wokół literatury włoskiej, węgierskiej i polskiej w epoce renesansu. Szkice komparatystyczne, Warszawa 1987, UW. Wydział Polonistyki, s. 273-311.
Teresińska Izabela, Jan Smolik, w: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 4, Warszawa 2003, Wydawnictwo IBL PAN.
Trombino Roberta, Il Thyestes: lo stomaco come sepolcro, „Dionisio” 1988, 58, s. 92–97.
Uscatescu Jorge, Seneca e la tradizione del teatro di sangue, „Dionisio” 1981, 52, s. 369–389.
Weintraub Wiktor, Gambit Kochanowskiego: „Szachy” a Vidy „Scacchia ludus”, w: Nowe studia o Janie Kochanowskim, posł. Tadeusz Ulewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991, s. 7–15.
Weintraub Wiktor, O kanonie poezji Sępa Szarzyńskiego. Sprawa autorstwa wiersza Zaprzęż nie tygry, nie lwice Cyprydo…, w: Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński, red. Tadeusz Milewski, Jan Saforewicz, Franciszek Sławski, Warszawa 1963, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 445–453.
Witkowski Stanisław, Stosunek „Szachów” Kochanowskiego do poematu Vidy „Scacchia ludus”, „Rozprawy Wydziału Filologicznego AU”, t. 18 (1893), s. 165–203.
Wojtkowska-Maksymik Marta, „Gentiluomo cortigiano” i „dworzanin polski”. Dyskusja o doskonałości człowieka w „Il Libro del Cortigiano” Baldassarra Castiglionego i w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego, Stowarzyszenie „Pro cultura Litteraria”, Warszawa 2007, Wydawnictwo IBL PAN.
Zabłocki Stefan, Neostoicyzm, w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – Renesans – Barok, red. Teresa Michałowska i in., , Wrocław 2002, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 574–577.
Ziomek Jerzy, Renesans, Warszawa 1996, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

53

Strona pocz.:

263

Strona końc.:

271

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:20201 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/53 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/53 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji