Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

„Czego chcesz od nas, Panie…” Jana Kochanowskiego. W kręgu inspiracji augustyńskich
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.

Tytuł: „Czego chcesz od nas, Panie…” Jana Kochanowskiego. W kręgu inspiracji augustyńskich

Twórca:

Lawenda, Tomasz

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 54 (2010)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 127-159 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Augustyn św., Dialogi filozoficzne, red. K. Tarnowski, Znak, Kraków 1999 („Filozofia i religia”).
Augustyn św., Objaśnienie Psalmu 103, Kazanie I, w: Id., Objaśnienia psalmów (Ps 103–123), przeł. j. Sulowski, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986 („Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy”, t. XLI).
Augustyn św., O państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII, przeł. i oprac.W. Kornatowski, PAX, Warszawa 1977, t. I, s. 269–270.
Augustyn św., O Trójcy Świętej, przeł. M. Stokowska, oprac. M. Szymusiak, znak, Kraków 1996 („Biblioteka Filozofii i Religii”).
Augustyn św., Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1980 („Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy”, t. 25).
Augustyn św., Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997.
Boczar Mieczysław, Augustyńska wykładnia biblijnej opowieści o stworzeniu świata, „Przegląd Humanistyczny” 1997, 4, s. 25–37.
Campenhausen Hans von, Ojcowie Kościoła, przeł. K. Wierszyłowski, Cyklady, Warszawa 1998, s. 235.
Chadwick Henry, Augustyn, przeł. T. Szafrański, Prószyński, Warszawa 2000.
Chaunu Pierre, Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250–1550), przeł. J. Grosfeld, PAX, Warszawa 1989.
Cyceron, Rozmowy tuskulańskie i inne pisma, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Dobrzycki Stanisław, Do genezy dwóch pieśni Kochanowskiego, „Pamiętnik Literacki” R. XXV, 1928, s. 81-97.
Domański Juliusz, Erazm i filozofia. Studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.
Eckmann Augustyn, Dialog świętego Augustyna ze światem pogańskim w świetle jego korespondencji, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1987.
Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sulowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1973.
Erazm z Rotterdamu, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny, przeł. J. Domański, Warszawa 1965.
Fallek Wilhelm, Świat biblijny w twórczości Kochanowskiego, w: Pamiętnik Zjazdu im. Jana Kochanowskiego 8 i 9 czerwca 1929 r., PAU, Kraków 1931, s. 380–420.
Filozofia włoskiego odrodzenia, wybór i wstęp A. Nowicki, PWN, Warszawa 1967.
Fiszman Samuel, Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje, w: Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane Profesorowi Januszowi Pelcowi, t. 1, red. B. Otwinowska, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1993, s. 99.
Garin Eugenio, Filozofia odrodzenia we Włoszech, PWN, Warszawa 1969.
Gilson Étienne, Wprowadzenie do nauki świętego Augustyna, przeł. Z. jakimiak, PAX, Warszawa 1953.
Głombiowska Zofia, Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego. Dwie wersje, PWN, Warszawa 1981, s. 203–208.
Górnicki Łukasz, Dworzanin polski, oprac. R. Pollak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1961.
Graciotti Sante, Religijność poezji Jana Kochanowskiego, w: Jan Kochanowski 1584– 1984. Epoka – Twórczość – Recepcja, red. j. Pelc, P. Buchwald-Pelcowa i B. Otwinowska, t. 1, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1989, s. 331–332.
Hanusiewicz-Lavallee Mirosława, Czy był i czym był humanizm chrześcijański w Polsce?, w: Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Neriton, Warszawa 2009.
Hozjusz Stanisław, Księgi o jasnym i szczyrym Słowie Bożym, oprac. M. Korolko, Kraków 1999.
Huizinga Johan, Erazm, przeł. M. Kurecka, PWN, Warszawa 1978.
Kasia Andrzej, Wiara i rozum. Szkice o Ojcach Kościoła, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
Kochanowski Jan, Dzieła wszystkie. Wydanie Sejmowe, t. 4: Pieśni, oprac. M. R. Mayenowa i K. Wilczewska przy udziale B. Otwinowskiej oraz M. Cytowskiej, PAN, Warszawa 1984, s. 246–249.
Kowalczyk Stanisław, Człowiek i Bóg w nauce św. Augustyna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
Kowalczyk Stanisław, Drogi ku Bogu, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1983.
Kuc Leszek, Kopernik a piętnastowieczne związki filozofii z teologią, „Studia Philosophiae christianae” 1973, nr 1, s. 165-178.
Lichański Jakub Z., Hipotetyczne źródło pewnych motywów w pieśni „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary” Jana Kochanowskiego, „Terminus” 2000, nr 1–2, s. 145-152.
Mrowcewicz Krzysztof, Czemu wolność mamy? Antynomie wolności w poezji Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.
Orzechowski Stanisław, Wybór pism, oprac. J. Starnawski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972.
Pelc Janusz, Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Pelc Janusz, Literatura renesansu w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1994.
Platon, Timaios i Kritias, przeł. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1960.
Szczukowski Ireneusz, Inspiracje augustyńskie w poezji polskiego baroku, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2007.
Swieżawski Stefan, Dzieje filozofii europejskiej XV wieku, t. 4: Bóg, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1979.
Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, t. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Todd John Murray, Reformacja, przeł. J. S. Łoś, PAX, Warszawa 1974.
Umiński Józef, Zagadnienie wpływu św. Augustyna na Stanisława Hozjusza, „Przegląd Teologiczny” 1930, nr 11, s. 524–530.
Weintraub Wiktor, Manifest renesansowy Kochanowskiego, w: Weintraub Wiktor, Rzecz czarnoleska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, s. 293–295.
Weintraub Wiktor, O poezji religijnej Jana Kochanowskiego, w: Polska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. Nowaczyński, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1983, s. 38–47.
Wilczek Piotr, W co wierzył Jan Kochanowski? Głos w sporze o religijność poety i jego poezji, „Zeszyty Naukowe KUL” 2002, t. 45, nr 1–2, s. 37–47.
Woronczak Jerzy, Hymn, w: Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2002, s. 330.
Ziemba Kwirtyna, Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji „Trenów”, Towarzystwo „Ogród Ksiąg”, Warszawa 1994, s. 268–269.
Ziomek Jerzy, Renesans, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 265.

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

54

Strona pocz.:

127

Strona końc.:

159

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:20181 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/54 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/54 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Historii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Zamknięty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji