Obiekt

Tytuł: Problem przyczynowości nieruchomego poruszyciela u niektórych arystotelików schyłku XVI wieku

Twórca:

Facca, Danilo (1961- )

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 55 (2011)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 123-149 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Aristotle, Metafisica, a cura di G. Reale, t. III: Sommario e commentario, edizione maggiorata e rinnovata, Bompiani, Milano 1993. ; Berti Ernesto, Il dibattito odierno sulla cosiddetta „teologia” di Aristotele, „Nuovi studi aristotelici”, 2005, II, s. 489–500. ; Berti Ernesto, Teofrasto e gli Accademici sul moto dei cieli, „Nuovi studi aristotelici”, 2009, IV/1, s. 11–26. ; Berti Ernesto, Zeller e Aristotele, w: Berti Ernesto, Nuovi studi aristotelici, IV/2, Morcelliana, Brescia 2010, s. 121–138. ; Bodéüs Richard, Aristote et la théologie des vivants immortels, Bellarmin, Quebec 1992. ; Cranz F. Edward, Alexander Aphrodisiensis, w: Catalogus translationum et commentariorum: Medieval and Renaissance Latin Translations and Commentaries, t. 1, ed. by P. O. Kristeller, Catholic University of America Press, Washington 1960, s. 77–135. ; Facca Danilo, Między etyką i teologią: filozoficzne motywy w genezie De deo et attributis eius Jana Crella, w: Filozoficzny i antropologiczny wymiar badań religioznawczych, oprac. z. Drozdowicz, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2008, s. 7–17. ; Fazzo Silvia, Fra atto e potenza: l’eternitá del cielo nel libro Lambda della Metafisica, w: Attivitá e virtù. Anima e corpo in Aristotele, a cura di A. Fermani, M. Migliori, V&P, Milano 2009, s. 113–146. ; Fazzo Silvia, La dottrina della provvidenza in Alessandro di Afrodisia, w: Alessandro di Afrodisia, La provvidenza, a cura di S. Fazzo, M. Zonta, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1999, s. 5–73. ; Genequand Charles, Ibn Rushd’s Metaphysics. A Translation with Introduction of Ibn Rushd’ Commentary on Aristotle’s Metaphysics, Book Lām, Brill, Leiden 1986. ; Hecquet-Devienne Myriam, A legacy from the Library of the Lyceum? Inquiry into the Joint Transmission of Theophrastus’ and Aristotle’s „Metaphysics” Based on Evidence Provided by Manuscripts E and J, „Harvard Studies in Classical Philology” 2004, 102, s. 171–189. ; Hyman Arthur, Averroes’ De substantia orbis, critical edition of the Hebrew with English translation and commentary, Medieval Academy of America, Cambridge Mass. – Jerusalem 1986. ; Giacon Carlo, Introduction, w: Aristotle’s Metaphysics, t. 1, Oxford 1953, s. CXXX–CLIV. ; Giacon Carlo, La causalitá del motore immobile, Antenore, Padova 1969. ; Helbing Mario O., La filosofia di Francesco Buonamici, professore di Galileo a Pisa, Nistri-Lischi, Pisa 1989. ; Lohr Charles H., Renaissance Latin Aristotle Commentaries; Authors D–F, „Renaissance Quarterly”, 29/4 1976, s. 714–745. ; Mignini Filippo, Spinoza e i sociniani, w: Fausto Sozzini e la filosofia in Europa. Atti del convegno Siena 24–27 Novembre 2004, a cura di M. Priarolo, E. Scribano, Accademia senese degli Intronati, Siena 2005, s. 137–178. ; Schmitt Charles, Gianfrancesco Pico della Mirandola (1469–1533) and his critique of Aristotle, Martinus Nijhoff, The Hague 1967. ; Theophrasti Eresii opera quae supersunt omnia graeca recensuit latine interpretatus est indices rerum et verborum absolutissimos adjecit Fredericus Wimmer, Firmin-Didot, Parisiis 1931.

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

55

Strona pocz.:

123

Strona końc.:

149

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:20134 ; 0029-8514

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/55 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/55 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji