Object

Title: "Rationes Iacobini de Rubeis, collectoris in Regno Poloniae (1426-1434) : rachunki Giacomina Rossiego, papieskiego kolektora generalnego w Polsce, z lat 1426-1434

Creator:

Kowalski, Marek Daniel

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 49 (2011)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 61-96 : ill. ; Text of the source in Latin in app. ; Summary in English.

References:

P.M. Baumgarten, Oddo Potii de Varris de Genazzano, päpstlicher Schatzmeister und sein Notar Laurentius Dominici de Rotellis, „Historisches Jahrbuch”, 31, 1910, s. 771–786. ; W. Bukowski, R. Tatarzyński, Kurenda subkolektora płockiego Jakuba z Piotrkowa do plebanów dekanatu zawkrzeńskiego w sprawie wpłaty świętopietrza w 1429 roku, Rocz. Hist., 64, 1998, s. 209–219. ; M. Czyżak, Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408–1448, Poznań 2003. ; K. Dola, Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku. Ustrój – skład osobowy – działalność, Lublin 1983. ; C. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, t. 1–2, Monasterii 1913–1914. ; H. Gerlic, Kapituła głogowska w dobie piastowskiej i jagiellońskiej (1120–1526), Gliwice 1993. ; A. Gottlob, Aus der Camera Apostolica des 15. Jahrhunderts, Innsbruck 1889. ; T. Gromnicki, Świętopietrze w Polsce, Kraków 1908. ; Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych źródeł historycznych, oprac. Komisja Historyczna Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1925. ; M. D. Kowalski, Proventus Camerae Apostolicae debiti. Opłaty duchowieństwa polskiego na rzecz papiestwa w latach 1417–1484, Kraków 2010. ; M. D. Kowalski, Rola prowizji papieskich w obsadzaniu prebend katedralnych za czasów Zbigniewa Oleśnickiego, w: Zbigniew Oleśnicki, książę Kościoła i mąż stanu, red. F. Kiryk i Z. Noga, Kraków 2006. ; M. D. Kowalski, Zasięg terytorialny jurysdykcji kolektorów polskich w XV wieku, w: Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. J. Smołucha, A. Waśko, T. Graff, P.F. Nowakowski, Kraków 2008, s. 295–306. ; Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, wyd. A Gąsiorowski, przy współpracy T. Jurka, I. Skierskiej, W. Swobody, Kraków 2000. ; Liber receptorum et expensarum Petri Stephani 1373–1375, ed. S. Szczur, Cracoviae 1994, Monumenta Poloniae Vaticana, t. 9, s. 53–83. ; W. Lunt, Papal Revenues in the Middle Ages, t. 1, New York 1934. ; L. Poniewozik, Prałaci i kanonicy wiśliccy w okresie średniowiecza, Lublin 2004. ; A. Radzimiński, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w., t. 1–2, Toruń 1991–1993, t. 2, s. 61–63. ; Ch. Schuchard, Die päpstlichen Kollektoren im späten Mittelalter, Tübingen 2000, s. 112–116. ; Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, t. 5 (S –U), Wrocław 1977–1980. ; Ph. Stump, The Reform of Papal Taxation at the Council of Constance, „Speculum”, 64, 1989, s. 69–105. ; Ph. Stump, The Reforms of the Council of Constance (1414–1418), Leiden–New York–Köln 1994. ; S. Szczur, Skarbowość papieska w Polsce w latach 1378–1431, Kraków 2008. ; Una corrispondenza fra curiali della prima meta del quattrocento, ed. A. Mercati, w: A. Mercati, Dall’Archivio Vaticano, Città del Vaticano 1951, Studi e testi, vol. 157. ; Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia..., ed. A. Theiner, t. 2, Romae 1861.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

49

Start page:

61

End page:

96

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:25532 ; oai:rcin.org.pl:25532 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/49 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/49 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information