Obiekt

Tytuł: Trzy tomy "Leksykonu zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej" s. Małgorzaty Borkowskiej OSB : uwagi i uzupełnienia

Twórca:

Prokop, Krzysztof Rafał

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 48 (2010)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 97-107 : il. ; Tytuł pracy recenzowanej : Małgorzata Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej. T. 1-3, Warszawa, 2004-2008, Wydawnictwo DiG

Bibliografia:

Kronika bernardynek świętomichalskich w Wilnie, wyd. M. Kałamajska-Saeed, „Nasza Przeszłość”, 101, 2004, s. 331–435.
I. Makarczyk, Biskupi polscy z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, „Echa Przeszłości”, 8, 2007, s. 23–56.
K.R. Prokop, Biskupi bernardyńscy w gronie biskupów–zakonników doby staropolskiej (XVI–XVIII w.), w: Pięćset pięćdziesiąt lat obecności OO. Bernardynów w Polsce (1453–2003), red. W. F. Murawiec i D. A. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 237–264.
K.R. Prokop, Duchowi synowie świętego Franciszka z Asyżu w gronie biskupów historycznych ziem polskich (XIII–XX w.). Przegląd prozopograficzny, w: W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej, red. R. Prejs, Warszawa 1999, s. 195–220.
K.R. Prokop, Polscy biskupi ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo, w: Facere veritatem in caritate. Księga jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Pawła Sochy CM w 70. rocznicę urodzin, red. A. Brenk, Poznań 2005 [druk: 2004], s. 223–247.
K.R. Prokop, Wiadomości do biografii biskupów oraz opatów i ksień z ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów z osiemnastowiecznej prasy war­ szawskiej doby saskiej i stanisławowskiej, ABMK, 86, 2006, s. 287–329.
K.R. Prokop, Wiadomości genealogiczne i dotyczące wydarzeń historycznych w księgach święceń biskupów krakowskich (głównie sufraganów) z drugiej połowy XVII i z XVIII wieku, tamże, 81, 2004, s. 199–223.
W. Sarna, Biskupi przemyscy obrządku łacińskiego, t. 2, Przemyśl 1910.
Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI–XIX w.): cz. 1, ABMK, 82, 2004, s. 187–224. cz. 2, tamże, 83, 2005, s. 285–332. cz. 3, tamże, 84, 2005,, s. 237–292. cz. 4, tamże, 85, 2006, s. 305–377. cz. 5, tamże, 87, 2007, s. 115–154. cz. 6, tamże, 89, 2009, s. 343–395. cz. 7, tamże, 91, 2009, s. 287–321.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

48

Strona pocz.:

97

Strona końc.:

107

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:25523 ; 0081-7147

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/48 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/48 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji