Object structure

Title:

Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 1, Odapelatywne nazwy osobowe ; Odapelatywne nazwy osobowe ; Słownik etymologiczno - motywacyjny staropolskich nazw osobowych

Contributor:

Cieślikowa, Aleksandra (1936- ). Oprac. ; Rymut, Kazimierz (1935-2006). Red. ; Szymowa, Janina. Oprac. ; Malec, Maria (1928- ). Red. ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Zakład Onomastyki Polskiej. Pracownia Antroponimii Polskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe DWN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2000

Description:

XXVII, 378, [1] s. ; 24 cm ; Wydanie publikacji dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych.

Subject and Keywords:

Nazwiska polskie -- etymologia -- do 16 w. [JHPBN] ; Przezwiska polskie -- etymologia -- do 16 w. [JHPBN] ; Słowniki etymologiczne [JHPBN] ; Słowniki polskie [JHPBN]

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Format:

image/x.djvu

Resource Identifier:

83-87623-23-7 (cz. 1) ; 83-85579-63-X (całość)

Source:

IJP PAN, sygn. 0001-001875-00 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych. ; Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Języka Polskiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: