Object

Title: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 7, Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii ; Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii ; Nazwy osobowe Żydów ; Nazwy osobowe "litewskie" ; Nazwy osobowe Ormian ; Łacińskie odapelatywne nazwy osobowe

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information