Object

Title: The Sacred Spaces of Rural Society towards the End of the Middle Ages

Creator:

Bylina, Stanisław (1936–2017)

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 101 (2010)

Contributor:

Kreczmar, Agnieszka ( –2010) ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 89-123

Type of object:

Journal/Article

References:

Architektura gotycka w Polsce, 4 vols., Teresa Mroczko and Marian Arszyński (eds.), (Warsaw, 1995).
Atlas historyczny Polski w drugiej połowie XVI wieku (part 1-2): Województwo lubelskie (Warsaw, 1966), Mazowsze (Warsaw, 1973), Województwo sandomierskie (Warsaw, 1993), Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie and Łęczyca (Warsaw, 1998).
Białkowski Leon (ed.), Liber succamerarii terrae Lublinensis saeculi XV (Lublin, 1934).
Brykowski Ryszard, Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku (Wrocław, 1981).
Bylina Stanisław, ‘Cuda we własnej parafii. Trzy wielkopolskie kulty pielgrzymkowe ze schyłku średniowiecza’, in Wojciech Brojer (ed.), Źródło. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Bronisławowi Geremkowi (Warsaw, 2003), 165-86.
Bylina Stanisław, Chrystianizacja wsi polskiej w późnym średniowieczu (Warsaw, 2002).
Chrestomatia staropolska, Wojciech Rzepka and Wiesław Wydra (eds.) (Wrocław, 1984).
Derwich Marek, Benedyktyński klasztor Świętego Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu (Warsaw and Wrocław, 1992).
Geremek Bronisław, ‘Poczucie przestrzeni i świadomość geograficzna’, in Geremek Bronisław (ed.), Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w. (Warsaw, 1997), 628-68.
Jan z Komorowa, Memoriale Ordinis Fratrum Minorum, ed. Xawery Liske and Antoni Lorkiewicz, in Monumenta Poloniae Historica, v (Lwów, 1888).
Kochanowski Jan K. (ed.), Księgi sądowe brzesko-kujawskie 1418-1424 (Teki Pawińskiego, 7, Warsaw, 1905).
Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, ed. Franciszek Piekoński, 4 vols. (Krakowski, 1876-1905).
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, viii Antoni Gąsiorowski and Tomasz Jasiński (eds.), (Warsaw and Poznań, 1989).
‘Księga cudów poznańskiego kościoła Bożego Ciała (1493-1604)’, Wanda Karkucińska, Anna Pawlaczyk and Jacek Wiesiołowski (eds.), Kronika Miasta Poznania, 3-4 (1992), 59-127.
Kuraś Stanisław (ed.), Zbiór dokumentów małopolskich, 8 vols. (Wrocław, 1962-75).
Labuda Alfons, Liturgia pogrzebu w Polsce (Warsaw, 1983).
Łaski Jan, Liber beneficiorum archidiecezyi gnieźnieńskiej, ed. Jan Łukowski, 2 vols. (Gniezno 1880-1).
Macek Josef, Víra a zbožnost jagellonského vĕku (Prague, 2001).
Manikowska Halina, ‘Religijność miejska’, in Manikowska Halina and Hanna Zaremska (eds.), Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym (Warsaw, 2002).
Myśliwski Grzegorz, Człowiek średniowiecza wobec czasu i przestrzeni. Mazowsze od XII do poł. XVI w. (Warsaw, 1999).
Nowacki Józef (ed.), Księga uposażeń diecezji poznańskiej z roku 1510 (Poznań, 1950).
Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, vols. ii-iii. Irena Sułkowska-Kuraś and Stanisław Kuraś (eds.), (Warsaw, 1989, 2000).
Piekosiński Franciszek (ed.), Kodeks dyplomatyczny Małopolski, 4 vols. (Cracow 1876-1905).
Pražské synody a koncily předhusitské doby, Zdenka Hledíkovà and Jaroslav V. Polc (eds.), (Prague, 2002).
Sawicki Jakub (ed.), Concilia Poloniae: Źródła i studia krytyczne, vi: Synody diecezji płockiej i ich statuty (Warsaw, 1952).
Sawicki Jakub, Statuty synodalne krakowskie biskupa Jana Konarskiego z 1509 r. (Cracow, 1945).
Sermones discipuli de tempore et de sanctis cum Exemplorum Promptuario (Venetiis, 1606).
Skierska Izabela, ‘Pleban w późnośredniowiecznej Polsce’, in Wojciech Fałkowski (ed.), Kolory i struktury średniowiecza (Warsaw, 2004), 153-63.
Skierska Izabela, Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce (Warsaw, 2003).
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu iii, 4, Waldemar Bukowski, Franciszek Sikora et al., (Cracow, 1994).
Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego, iii, 4, Antoni Gąsiorowski et al. (ed.), (Poznań, 1999).
Stanisław Librowski, ‘Wizytacje diecezji włocławskiej’, Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne, 101 (1965), 5-185.
Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420, Jan Fijałek and Adam Vetulani (eds.), (Cracow, 1951 [1952]).
Trajdos Tadeusz, ‘Pomniki sztuki gotyckiej w Polsce’, in B. Geremek (ed.), Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w. (Warsaw, 1997), 799-849.
Ulanowski Bolesław (ed.), Acta capitulorum necnoc iudiciorum ecclesiastocorum selecta, 2 vols. (Cracow, 1894, 1902).
Ulanowski Bolesław (ed.), Wizytacje dóbr arcybiskupstwa poznańskiego i kapituły gnieźnieńskiej z XVI w. (Cracow, 1920).
Wiesiołowski Jacek, ‘Funkcjonowanie poznańskiego kultu w kościele Bożego Ciała (kon. XV – pocz. XVII w.)’, Kronika Miasta Poznania, 3-4 (1992), 128-59.
Wiesiołowski Jacek, ‘Środowiska kościelne i kultura’, in Bronisław Geremek (ed.), Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w. (Warsaw, 1997).
Wiesiołowski Jacek, ‘Środowisko społeczne wsi’, in Bronisław Geremek (ed.), Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w. (Warsaw, 1997).
Wiśniowski Eugeniusz, ‘Kościół parafialny i jego funkcje społeczne w średniowiecznej Polsce’, Studia Theologica Varsoviensia, vii, 2 (1969), 187-265.
Wiśniowski Edward, Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne (Lublin, 2004).
Wiśniowski Edward, ‘Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów reformacji’, in Jerzy Kłoczowski (ed.), Kościół w Polsce, 2 vols. (Cracow, 1968-70), i, 237-372.
Witkowska Aleksandra OSU, Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa (Lublin, 1984).
Wójcik Walenty, ‘Prawo cmentarne w Polsce do połowy XVI w.’, Polonia Sacra, xix, 2 (1958), 165-218.
Zaremska Hanna, ‘Człowiek wobec śmierci. Wyobrażenia i rytuały’, in Bronisław Geremek (ed.), Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w. (Warsaw, 1997), 485-510.

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

101

Start page:

89

End page:

123

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:25101 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/101 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/101 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information