RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The Religious Culture of Polish Armenians (Church-Public Structures and Relations)

Creator:

Stopka, Krzysztof

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 101 (2010)

Contributor:

Kreczmar, Agnieszka ( –2010) : Transl. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 163-205

Type of object:

Journal/Article

References:

Abraham Władysław, Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi, i (Lwów, 1904).
Abraham Władysław, ‘Uzupełniony katalog dawnych łacińskich biskupów kijowskich’, Collectanea Theologica, xviii (1937), 413-26.
Akinian Nerses, ‘Barsam Trabzonc‘i arkepiskopos Leopolsoy’, Handes Amsorya, xliv (1930), col. 590-4.
Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, ed. Xawery Liske, iii (Lwów, 1872).
Ališan Łewond, Kamenic‘: Taregirk‘ hayoc‘ Lehastani ew Rumenioy hawastč‘eay yawelowacovk‘ (Venice, 1896).
Arakel z Tebryzu, Księga dziejów [Girk‘ patmowteanc‘], transl. from Russian Witold Dąbrowski and Andrzej Mandalian, introduction,Wojciech Hensel (Warsaw, 1981).
Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, iii, Zygmunt L. Radzimiński and Bronisław Gorczak (eds.) (Lwów, 1890).
Balzer Oswald, Sądownictwo ormiańskie w średniowiecznym Lwowie (Lwów, 1909).
Balzer Oswald, Statut ormiański w zatwierdzeniu Zygmunta I z r. 1519 (Lwów, 1910).
Bałaban Majer, Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku (Lwów, 1906).
Barącz Sadok, Rys dziejów ormiańskich (Tarnopol, 1869).
Barącz Sadok, Żywoty sławnych Ormian w Polsce (Lwów, 1856).
Bieńkowski Ludomir, ‘Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce’, in Jerzy Kłoczowski (ed.), Kościół w Polsce, 2 vols. (Cracow, 1968-70), ii, 781-837.
Biskup Marian (ed.), Historia dyplomacji polskiej, i (Warsaw, 1982).
Bullarium Poloniae, ed. Stanisław Kuraś and Irena Sułkowska-Kurasiowa, iv (Rome, 1992).
Bžškeanc Minas, Čanaparhordowt‘iwn ’ i Lehastan ew yayl kołmans bnakeals ’ ị haykazanc‘ sereloc‘i naxneac‘ Ani k‘ałak‘in (Venice, 1830).
Charewiczowa Łucja, Lwowskie organizacje zawodowe w czasach Polski przedrozbiorowej (Lwów, 1929).
Charewiczowa Łucja, Ograniczenia gospodarcze nacyj schizmatyckich i Żydów we Lwowie XV i XVI wieku (Lwów, 1925).
Chrząszczewski Jacek, Kościoły Ormian polskich, (Warsaw, 2001).
Clauson Gerard, ‘Armeno-Qipčaq’, Rocznik Orientalistyczny, 34 (1971), 7-13.
Cogley John, ‘Varieties of Catholicism’, in Norman R. Yetman and C. Hoy Steele (eds.), Majority and Minority: The Dynamics of Racial and Ethnic Relations (Boston-London-Sydney, 1979).
Czołowski Aleksander, ‘Cenny zabytek’, in Gregoriana, 1 (1935), 10-12.
Czołowski Aleksander, ‘Lwów za ruskich czasów’, Kwartalnik Historyczny, v (1891), 779-812
Dachkévytch Yaroslav R., ‘Kipchak Acts of the Armenian Law Court at Kamenetz Podolsk (1559-1567) as a Cultural and Historical Monument’, Ural-Altaische Jahrbücher, xxxvi, 3-4 (1965), 306-9.
Dachkévytch Yaroslav, ‘Les Arméniens à Kiev (de la deuxième moitié du XIII au XVII siècle)’, in Dickran Kouymijan (ed.), Armenian Studies. Études arméniennes. In memoriam Haig Berbérian (Lisbon, 1986), 185-214.
Dachkévytch Yaroslav, ‘L’Établissement des Arméniens en Ukraine pendant les XI-XVIII siècle’, Revue des Études Arméniennes, n.s., 6 (1968), 390-411.
Dachkévytch Yaroslav R., ‘Siméon dpir Lehac‘i. Qui est-il’, Revue des Études Arméniennes, n.s., 12 (1977), 347-67.
Dachkevytch Yaroslav R., ‘Who are Armeno-Kipchaks? (On the Ethnical Substrate of the Armenian Colonies in the Ukraine)’, Revue des Études Arméniennes, n.s., xvi (1982), 357-416.
Dachkévytch Yaroslav R. and Edward Tryjarski, ‘La Chronique de Venise’, Rocznik Orientalistyczny, xlvi (1989), 5-62.
Dashkevich Yaroslav R., ‘Armyanskie kvartaly srednevekovykh gorodov Ukrainy XIV-XVIII vv.’, Istoriko-Filologichesky Zhurnal, 2 (117) (1987).
Dashkevich Yaroslav R., ‘Armyanskie rel’efnye kresty L’vova i Kamenca-Podol’skogo XIV-XVII vv.’, Istoriko-Filologichesky Zhurnal, 3 (1980).
Dashkevich Yaroslav R., ‘L’vovskie armyano-kypchakskie dokumenty XVI-XVII vv. kak istorichesky istochnik’, Istoriko-Filologichesky Zhurnal, 2 (77) (1977).
Dashkevich Yaroslav R., Ukrainsko-armyanskie svyazi v XVII veke. Sbornik dokumentov (Kiev, 1969).
Dashkevich Yaroslav R. and Edward Tryjarski, ‘Tri armyano-kypchakskikh zapisi l’vovskogo armyanskogo duchovnogo suda 1625 g.’, Rocznik Orientalistyczny, xli (1979).
Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg (1562 – ca. 1618), ed. Almut Bues (Wiesbaden, 2008).
Dokumenty na poloveckom yazyke XVI v. (Sudebnyye akty Kamenec-Podolskoi armyanskoi obshchiny), ed. Timofei I. Grunin (Moscow, 1967).
Gratiani Antoine M., La vie du cardinal Jean François Commendone (Paris, 1671).
Greeley Andrew M., Why Can’t They Be Like Us? America’s White Ethnic Groups (New York, 1981).
Grigoryan Vartan R., Istoriya armyanskikh kolonii Ukrainy i Polshi (Armyane v Podolii) (Yerevan, 1980).
Handlin Oscar, The Uprooted: The Epic Story of the Great Migrations that Made the American People (Boston, 1951).
Herbest Benedict, Chrześcijańska porządna odpowiedź na tę Confessią, która pod titołem Braciej Zakonu Chrystusowego niedawno jest wydana (Cracow, 1567).
I. A. Caligari nuntii apostolici in Polonia epistolae et acta. 1578-1581’, ed. L. Boratyński, in Monumenta Poloniae Vaticana, iv (Cracow, 1915).
Jabłonowski Aleksander (ed.) Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, 11: Ziemie ruskie. Ukraina (Kijów-Bracław) (Warsaw, 1897).
Jabłonowski Aleksander (ed.), Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, 8: Ziemie ruskie. Wołyń-Podole (Warsaw, 1889).
Janusz Bohdan, ‘Odkrycie fresków średniowiecznych w katedrze ormiańskiej’, Słowo Polskie, 161, 163 (1925).
Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, lib. v-vi (Warsaw, 1973).
Johnson Willard, ‘Religion and Minority Peoples’, in Francis J. Brown and Joseph S. Roucek (eds.), One America: The History, Contributions and Present Problems of Our Racial and National Minorities (New York, 1945).
Kiryk Feliks, ‘Z dziejów późnośredniowiecznego Kamieńca Podolskiego’, in Kiryk Feliks (ed.), Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, 2 vols. (Cracow, 2000-2005).
Kripyakevich, Ivan P. ‘K voprosu o nachale armyanskoi kolonii vo L’vove’, in Istoricheskie svyazi i druzhba ukrainskogo i armyanskogo narodov, ii (Kiev, 1963).
Kurtyka Janusz, Repertorium Podolskie. Dokumenty do 1430 r., Rocznik Przemyski, xl, 37 (2004), no. 37, 127-69.
Lasicii Ioannis, ‘De religione Armeniorum’, in Michalonis Litvani De moribus Tartarorum (Basel, 1615).
Lechicki Czesław, Kościół ormiański w Polsce. Zarys historyczny (Lwów, 1928).
Lekhaci Simeon, Putevye zametki, transl. Margo O. Darbinyan (Moscow, 1965).
Lewicki Marian, ‘Le terme Nēmič‘ Polonais, Latin, Européen dans la langue kiptchak des Arméniens polonais’, Onomastica, ii, 2 (1956), 249-57
Litterae Nuntiorum Apostolicorum Historiam Ucrainae illustrantes, i, ed. Athanasius G. Welykyj (Romae, 1959).
Lubelczyk Andrzej, Baptismus Armenorum (Cracow, 1544).
Lubelczyk Andrzej, Liturgia seu missa Armenorum ritu (Cracoviae, 1549).
Marden Charles F., and Gladys Meyer, Minorities in American Society (New York, 1968).
Matricularum Regni Poloniae summaria 5 vols. (Warsaw 1905-61).
Memoriale Ordinis Fratrum Minorum a fr. Ioanne de Komorowo compilatum, ed. Xawery Liske and Antoni Lorkiewicz, in Monumenta Poloniae Historica, v (Lwów, 1888).
Millett David, ‘Religious Identity: The Non Official Languages and Minority Churches’, in Elliott Jean L. (ed.), Two Nations, Many Cultures, Ethnic Groups in Canada (Ottawa, 1979), 182-5.
Niesiecki Kasper, Herbarz polski, ed. Jan N. Bobrowicz, i (Leipzig, 1839).
Obertyński Zdzisław, ‘Die florentiner Union der polnischen Armenier und ihr Bischofskatalog’, Orientalia Christiana, xxxvi-1, 96 (1934), no. I, p. 1-68.
Obertyński Zdzisław, ‘Legenda jazłowiecka. Przyczynek do krytyki podań ludowych w wiekach XVI-XVIII’, Studia Źródłoznawcze, vii (1962), 57-76.
Obertyński Zdzisław, ‘Ormianie’, in Bolesław Kumor and Zdzisław Obertyński (eds.), Historia Kościoła katolickiego w Polsce, i (Poznań and Warsaw, 1974).
Okolski Simon, Russia Florida rosis et liliis (Lwów, 1646).
Pawiński Adolf (ed.), Dzieje zjednoczenia Ormian polskich z Kościołem rzymskim w XVII wieku, in Źródła dziejowe, ii (Warsaw, 1876).
Pawłowski Franciszek, Premislia sacra (Cracow, 1869).
Petrowicz Grzegorz, ‘I copisti e scrittori armeni di Polonia nei secoli XV-XVIII’, in Mélanges Eugène Tisserant, 3 vols. (Studi e Testi, 233, Vatican, 1964), iii, 141-74.
Petrowicz Grzegorz, La Chiesa Armena in Polonia, part 1: 1350-1624 (Rome, 1971).
Pomniki dziejowe Lwowa, i (Lwów, 1892).
Privilegia nationum civitatis Leopoliensis (XIV-XVIII saec.), ed. Myron Kapral, in Monumenta Leopolitana, ii (Lviv, 2000).
Ptaśnik Jan, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce (Cracow, 1934).
Pułaski Franciszek, Opis 815 rękopisów Biblioteki Ordynacji Krasińskich (Warsaw, 1915).
Rachwał Stanisław, Jan Alnpek i jego ‘Opis miasta Lwowa’ z początku XVII wieku (Lwów, 1930).
Rolle Antoni J., Zameczki podolskie na kresach multańskich (Cracow, 1869).
Roška Step’anos, Žamanakagrowt‘iwn kam tarekank‘ ekełec akank‘ (Vienna, 1964).
Ruszel Paweł, Tryumph na dzień chwalebny Jacka świętego (Wilno, 1641).
Ruzhicky Edvard I., ‘Neopublikovanny dokument XIV veka po istorii armyanskoi kolonii vo L’vove’, Lraber hasarakakan gitowt‘yownneri, 2 (321) (Yerevan, 1970).
Schütz Edmond, ‘Armeno-kiptschakische Ehekontrakte und Testamente’, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 24 (1971), 265-300.
Skarga Piotr, O rządzie i jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem (Cracow, 1590).
Stachoń Bolesław, Polityka Polski wobec Turcji i akcji antytureckiej w wieku XV do utraty Kilii i Białogrodu (1484) (Lwów, 1930).
Statuta iuris Armenici, ed. Oswald Balzer, in Corpus iuris Polonici, iii (Cracow, 1906).
Step‘anosi Roškay Žamanakagrowt‘iwn kam tarekank‘ ekełec‘akank‘, ed. Hamazasp Oskian (Vienna, 1964).
Stopka Krzysztof, Armenia christiana, Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV-XV w.) (Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny, 96, Cracow, 2002), 254-72.
Stopka Krzysztof, ‘Kościół ormiański na Rusi w wiekach średnich’, Nasza Przeszłość, 62 (1984), 27-95.
Stopka Krzysztof, ‘Migracje a przemiany tożsamości ormiańskiej w średniowiecznej Europie Wschodniej’, in Maciej Salamon and Jerzy Strzelczyk (eds.), Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu (Cracow, 2004), 355-65.
Stopka Krzysztof, ‘„Nasza polska nacja”. Kształtowanie się patriotyzmu polskiego wśród Ormian w okresie staropolskim’, in Andrzej Nowak and Andrzej A. Zięba (eds.), Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności (Cracow, 2009), 37-54.
Stopka Krzysztof, ‘Odpust bocheński z 1354 roku i jego ormiański kontekst’, in Krzysztof Ożóg and Stanisław Szczur (eds.), Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu (Cracow, 2000), 55-80.
Stopka Krzysztof, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej (Cracow, 2000).
Stopka Krzysztof, ‘Stefan V Salmestecy’, in Polski Słownik Biograficzny, xliii (2004), 152-3.
Theiner August (ed.), Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia, i (Rome, 1860).
Trajdos Tadeusz M., ‘Dobroczyńcy mendykantów średniowiecznego Lwowa’, in Stefan K. Kuczyński (ed.), Społeczeństwo Polski Średniowiecznej, viii (Warsaw, 1999), 249-50.
Trajdos Tadeusz M., Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1434), i (Wrocław, 1983).
Tryjarski Edward, ‘Les noms de personnes dans les écrits arméno-kiptchaks: un essai de classifications’, in Actes du XI Congrès International des Sciences Onomastiques, Sofia 1972, ii (Sofia, 1975), 365-8.
Young Donald, American Minority Peoples: A Study in Racial and Cultural Conflicts in the United States (London, 1932).
Zakrzewska-Dubasowa Mirosława, Ormianie w dawnej Polsce (Lublin, 1982).
Zubrzycki Djonizy, Kronika miasta Lwowa (Lwów, 1844).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

101

Start page:

163

End page:

205

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:25103 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/101 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/101 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information