Object

Title: Consumption in the Preindustrial and Industrial Period: A Comment on Research Problems and Approaches

Creator:

Kochanowicz, Jacek (1946–2014)

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 102 (2010)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 89-100

Type of object:

Journal/Article

References:

Augustyniak Urszula (ed.), Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII wieku (Warsaw, 2009).
Augustyniak Urszula, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu (Warsaw, 2001).
Augustyniak Urszula, W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640) (Warsaw, 2004).
Berger Peter L., The Capitalist Revolution: Fifty Propositions about Prosperity, Equality, and Liberty (New York, 1986).
Braudel Fernand, Civilisation matérielle, économie, et capitalisme, 3 vols. (Paris, 1979).
Braudel Fernand, ‘Histoire et science sociale: La longue durée’, Annales E.S.C., xiii, 4 (1958), 725-53.
Braudel Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (Paris, 1949).
Burke Peter, The French Historical Revolution: The Annales School, 1929-89 (Oxford, 1990).
Clark Gregory, A Farwell to Alms: A Brief Economic History of the World (Princeton, 2007).
Fogel Robert W., The Fourth Great Awakening and the Future of Egalitarianism (Chicago, 2000).
Karpiński Andrzej, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne (Warsaw, 2000).
Kopczyński Michał, Wielka transformacja: badania nad uwarstwieniem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866-1913 w świetle pomiarów antropometrycznych poborowych (Warsaw, 2006).
Kowecka Elżbieta, W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w. (Warsaw, 1984).
Kuklo Cezary, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej (Warsaw, 2009).
Kurtyka Janusz, Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV-XVII wiek) (Cracow, 1999).
Kurtyka Janusz, ‘Posiadłość, dziedziczność i prestiż. Badania nad późnośredniowieczną i wczesnonowożytną wielką własnością możno­władczą w Polsce XIV-XVII wieku’, Roczniki Historyczne, lxiv (1999), 161-94.
Kuznets Simon, Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread (New Haven, 1966).
Le Roy Ladurie Emmanuel, ‘L’historie immobile’, Annales E.S.C., xxix, 3 (1974), 673-92.
Le Roy Ladurie Emmanuel, Les paysans de Languedoc, 2 vols. (Paris, 1966).
Mączak Antoni, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku (Warsaw, 1978).
O’Rourke Kevin H. and Jeffrey G. Williamson, Globalization and History. The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy (Cambridge, Mass., 2000).
Rostow Walt W., The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (Cambridge, 1960).
Sobczak Tomasz, Przełom w konsumpcji spożywczej w Królestwie Polskim w XIX wieku (Wrocław, 1968).
Styś Wincenty, Drogi postępu gospodarczego wsi. Studium szczegółowe na przykładzie zbiorowości próbnej wsi Husowa (Wrocław, 1947).
Wallerstein Immanuel, The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century (New York, 1974).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

102

Start page:

89

End page:

100

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:25082 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/102 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/102 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information