Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: From the studies on manufacturing and utilization of timber tar in the Niemen culture

Twórca:

Jóźwiak, Bartosz

Data wydania/powstania:

2006

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 58 (2006) ; Ze studiów nad wytwarzaniem i stosowaniem smół drzewnych wśród społeczności kultury niemeńskiej

Współtwórca:

Kobusiewicz, Michał (1939- ) ; Langer, Jerzy Józef ; Pietrzak, Sławomir

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

S. 355-375, [2] k. fot. : il. ; 25 cm ; Bibliogr. s. 365-366 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Bibliografia:

1. Czebreszuk J. 1996. Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu. Poznań
2. Gautier A. 1993. The faunal remains. In M. Kobusiewicz and J. Kabaciński, Chwalim. Subboreal hunter-gatherers of the Polish plain. Poznań, 79-90
3. Gaździk M. and Józwiak B. 2001. Społeczności subneolityczne na Niżu Polskim w międzyrzeczu Odry i Wisły (zarys problematyki). In J. Czebreszuk, M. Kryvolcevicz and P. Makarowicz (eds.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe między Dnieprem, a Odrą od IV do II tys. P. Chr. Poznań, 99-120
4. Józwiak B. 2000. Społeczności „leśne" doby neolitu i wczesnej epoki brązu na Niżu Polskim. In W. Łysiak (ed.), Las w kulturze polskiej 2, Poznań, 99-110
5. Józwiak B. 2003. Społeczności subneolitu wschodnioeuropejskiego na Niżu Polski w międzyrzeczu Odry i Wisły. Poznań
6. Józwiak B. 2003a. Osadnictwo kultury niemeńskiej na Niżu Polski w międzyrzeczu Odry i Wisły, w świetle źródeł ceramicznych. In Problemy baltijskoy archeologii. (= Terra Baltica 2). Kaliningrad, 38-49
7. Józwiak B., Langer J. J. and Pietrzak S. 2001. Przyczynek do studiów nad wytwarzaniem i stosowaniem smół drzewnych wśród społeczności kultury niemeńskiej. Sprawozdania Archeologiczne 53,403-415
8. Kobusiewicz M. 1999. Ludy zbieracko-łowieckie północno-zachodniej Polski. Poznań
9. Kobusiewicz M. 2001. Paraneolithic — The Middle Holocene Tradicionalists. In B. Ginter, B. Drobniewicz, B. Kazior, M. Nowak and M. Połtowicz (eds.), Problemy epoki kamienia na obszarze Starego Świata. Kraków, 241-248
10. Kobusiewicz M. and Kabaciński J. 1993. Chwalim. Subboreal hunter-gatherers of the Polish plain. Poznań
11. Kośko A. 1981. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Poznań
12. Kośko A. and Langer J. J. 1986. Z badań nad wytwarzaniem i użytkowaniem dziegciu w neolicie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 34, 587-600
13. Krzyminiewski R., Langer J. J. and Kośko A. 1998. Historia termiczna i wiek prahistorycznych pozostałości dziegciu w świetle badań EPR. Przegląd Archeologiczny 46,131-137
14. Langer J. J. 1989. Fizykochemiczne metody analizy pozostałości pradziejowego dziegciarstwa. Archeologia Polski 34,13-27
15. Langer J. J. and Pietrzak S. 2000. Wytwarzanie i zastosowanie dziegciu w kulturach późnoneolitycznych. In A. Kośko (ed.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 3(4). Poznań, 411-414
16. Langer J. J. and Pietrzak S. 2004. Pozostałości smół drzewnych na ceramice. In J. Kabaciński and I. Sobkowiak, Komorniki. Chata ludności kultury pucharów lejkowatych. Poznań, 100-117
17. Makarowicz P. 1998. Rola społeczności kultury iwieńskiej w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowego (2000-1600 BC). Poznań
18. Pollard A. M. and Heron C. 1996. Archaeological Chemistry (= The Royal Society of Chemistry). Cambridge
19. Szmyt M. 1993. Pottery. In M. Kobusiewicz and J. Kabaciński, Chwalim. Subboreal hunter-gatherers of the Polish plain. Poznań, 61-72
20. Szmyt M. 1996. Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach. Poznań

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

58

Strona pocz.:

355

Strona końc.:

375

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:27877 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji