Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Cemetery of the Corded Ware culture at site 17 in Smroków, Słomniki commune, district of Kraków

Twórca:

Włodarczak, Piotr

Data wydania/powstania:

2006

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 58 (2006) ; Cmentarzysko kultury ceramiki sznurowej na stanowisku 17 Smrokowie, gm. Słomniki, pow. krakowski

Współtwórca:

Mirosławska-Olszewska, Anna. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

S. 377-399, [1] k. fot. : il. ; 25 cm ; Bibliogr. s. 391-392 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Bibliografia:

1. Antoniewicz W. 1925. Eneolityczne groby szkieletowe we wsi Złota w pow. Sandomierskim. Wiadomości Archeologiczne 9,191-242
2. Bagińska J. and Machnik J. 2003. Wyniki ratowniczych badań zniszczonego kurhanu na stanowisku 31 w Werszczycy, pow. Tomaszów Lubelski na Grzędzie Sokalskiej. Wyodrębnienie grupy sokalskiej kultury ceramiki sznurowej. Archeologia Polski Środkowowschodniej 6, 38-57
3. Bąbel J. T. 2001. Groby neolityczne ze stanowiska I w Wojciechowicach, woj. świętokrzyskie. Rocznik Muzeum Historyczno-Archelogicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim 3,11-36
4. Burchard B. 1973. Z badań neolitycznej budowli trapezowatej w Niedźwiedziu, pow. Miechów (stan. 1). Sprawozdania Archeologiczne 25, 39-48
5. Häusler A. 1974. Die Gräber der älteren Ockergrabkultur zwischen Ural und Dnepr. Berlin
6. Kempisty A. 1967. Wyniki badań kopca I w Miernowie. Rozprawy Zespołu Badań nad Polskim Średniowieczem UWiPW 4,147-175
7. Kempisty Α., Włodarczak P. 2000. Cemetery of Corded Ware culture in Żerniki Górne. Warszawa
8. Klejn L. S. 1964. Obecność elementów południowo-wschodnich w późnoneolitycznych kulturach Małopolski. Archeologia Polski 9, 371-399
9. Machnik J. 1961. Kultura ceramiki sznurowej. In Nosek S. (ed.), Pradzieje powiatu krakowskiego 2. (= Zeszyty Naukowe UJ. Prace Archeologiczne 2). Kraków, 5-36
10. Machnik J. 1964. Groby kultury ceramiki sznurowej w Książnicach Wielkich, pow. Kazimierza Wielka. In Nosek S. (ed.), Studia i materiały do badań nad neolitem Małopolski. Wrocław, 339-372
11. Machnik J. 1966, Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce, Wrocław-Warszawa-Kraków
12. Micyk P. and Włodarczak P. 2003. Amforka kultury ceramiki sznurowej ze Smrokowa, pow. Kraków. Sprawozdania Archeologiczne 55,145-150
13. Prokopowicz J. 1966. Ratownicze badania w Polanowicach, pow. Miechów. Materiały Archeologiczne 7, 71-75
14. Tunia K. and Włodarczak P. 2002. Radiocarbon Results for the Corded Ware Culture from Southern Poland. Przegląd Archeologiczny 50,45-55
15. Uzarowiczowa A. 1970. Groby kultury ceramiki sznurowej z cmentarzyska wielokulturowego w Mierzanowicach, pow. Opatów. Wiadomości Archeologiczne 35, 201-234
16. Włodarczak P. 1998. Chronologia absolutna grupy krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej w świetle danych z cmentarzyska w Żernikach Górnych. Sprawozdania Archeologiczne 50, 19-42
17. Włodarczak P. 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków
18. Włodarczak P., Kamińska M., Micyk P. and Witkowska B. 2003. Grób kultury ceramiki sznurowej w Smrokowie, woj. małopolskie. Sprawozdania Archeologiczne 55,119-135
19. Żurowski J. 1925. Sprawozdanie z działalności państw, konserwatora zabytków przedhistorycznych okręgu zachodnio-małopolskiego za r. 1923. Wiadomości Archeologiczne 9, 331-342

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

58

Strona pocz.:

377

Strona końc.:

399

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:27878 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji