Object

Textile impressions on clay casting utensils from the Lusatian culture settlement at Bnin (Poznań district, Wielkopolska province), site 2b
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.

Title: Textile impressions on clay casting utensils from the Lusatian culture settlement at Bnin (Poznań district, Wielkopolska province), site 2b

Creator:

Fogel, Jerzy (1942- )

Date issued/created:

2006

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 58 (2006) ; Odciski tekstyliów na glinianych przyborach odlewniczych z osady ludności kultury łużyckiej w Bninie (pow. poznański, woj. wielkopolskie), stan. 2b

Contributor:

Sikorski, Andrzej (1953- ) ; Marciniak, Arkadiusz. Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

P. 503-517, [1] leaf of photos : ill., tables ; 25 cm ; Bibliography p. 51-512 ; Text paralel in English and Polish

References:

1. Fogel J. 1966. Osada ludności kultury łużyckiej z pracownią odlewnictwa brązu na półwyspie Jeziora Żnińskiego. Z Otchłani Wieków 32/3,164-167
2. Fogel J. 1967. Pracownia odlewnictwa brązu z okresu wczesnożelaznego w Bninie, pow. Śrem. Wiadomości Archeologiczne 22(3-4), 512-531
3. Fogel J. 1972. Z badań nad odlewnictwem brązu kultury łużyckiej w Wielkopolsce. In Problemy badań archeologicznych Polski północno-zachodniej. Poznań, 111-116
4. Fogel J. 1982. Odlewnia brązu w osadzie obronnej ludności kultury łużyckiej w Bninie (woj. poznańskie). Pamiętnik Muzeum Miedzi 1, 189-198
5. Fogel J. 1985. Przemiany osadnictwa mikroregionu bnińskiego w epoce brązu i wczesnych okresach epoki żelaza. In J. Żak and J. Fogel (eds.) Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Mikroregion bniński. Poznań, 35-118
6. Fogel J. 1993. Mit i rzeczywistość „grodu" ludności kultury łużyckiej w Bninie, w środkowej Wielkopolsce. Poznań
7. Fogel J. 1995. Bnińskiego mitu ciąg dalszy. Archeologia Polski 11,158-162
8. Fogel J. 2001. Ozdoby brązowe z pozostałościami tekstyliów z Konina-Grójca (V EB-Ha C). Przyczynek do poznania stosunków interregionalnych kultury łużyckiej. Sprawozdania Archeologiczne 53, 359-376
9. Gardawski A. 1979. Zagadnienia wytwórczości. In J. Dąbrowski and Z. Rajewski (eds.), Prahistoria ziem polskich IV. Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego. Wrocław, 257-278
10. Grupa M. 2004. Textiles from the Early Medieval Cementary at Kałdus, Pomerania, Poland. In J. Maik (ed.), Priceless Invention of Humanity — Textiles. Łódź, 101-104
11. Hołubowicz W. 1965. Garncarstwo wczesnośredniowieczne Słowian (= Studia Archeologiczne 1). Wrocław
12. Kamińska J. and Nahlik A. 1958. Włókiennictwo gdańskie w X-XIII wieku. Łódź
13. Kocińska M. K. and Maik J. 2004. Średniowieczne i nowożytne plomby tekstylne z wykopaliskw Gdańsku (= Acta Archaeologica Lodziensia 50/2). Łódź
14. Lewczuk J. 2004. Sękowice, gmina Gubin, stanowisko 8. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej ze starszego okresu przedrzymskiego. Zielona Góra
15. Łaszczewska T. 1966. Pradzieje włókiennictwa. In J. Kamieńska and I. Turnau (eds.), Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku. Wrocław, 21-53
16. Michałowska M. 1995. Słownik terminologiczny włókiennictwa. Warszawa
17. Maik J. 1988. Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okresu rzymskiego i ze średniowiecza. Wrocław
18. Maik J. 1997. Sukiennictwo elbląskie w średniowieczu. Łódź
19. Mogielnicka-Urban M. 1984. Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej. Wrocław
20. Moszyński K. 1967. Kultura ludowa Słowian I, Kultura materialna. Warszawa
21. Munsell 1973. Munsell Soil Color Charts. Baltimore
22. Nahlik A. 1963. Tkani Novgoroda. In A. V. Arcichovski and B. A. Kołczin (eds.) Žiliszcza drevnogo Novgoroda. Moskva, 228-313
23. Sikorski A 2001. Analiza pozostałości tekstyliów z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z Konina-Grójca. Sprawozdania Archeologiczne 53, 377-389
24. Sikorski A. 2003. Nie tylko o tekstyliach wykopaliskowych z Wielkopolski. Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski 2,123-142
25. Szamałek K. 1995. Czy skrzyniowa konstrukcja odkryta w Bninie była wałem obronnym grodu ludności kultury łużyckiej? Archeologia Polski 40,149-158
26. Szamałek K., Dudziak-Jankowiakowa J. and Karolczak Z. 1979. Osadnictwo podgrodzia żnińskiego. In J. Żak (ed.), Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Podgrodzie. Warszawa-Poznań, 5-263

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

58

Start page:

503

End page:

517

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:27885 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information