Obiekt

Results of Mineralogical and Petrographic Research on Vessels of Linear Band Pottery Culture and Malice Culture from Sites Brzezie 17 and Targowisko 11, Kłaj Commune, Małopolska Province
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.

Tytuł: Results of Mineralogical and Petrographic Research on Vessels of Linear Band Pottery Culture and Malice Culture from Sites Brzezie 17 and Targowisko 11, Kłaj Commune, Małopolska Province

Twórca:

Rauba-Bukowska, Anna

Data wydania/powstania:

2007

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 59 (2007) ; Wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych naczyń kultury cearmiki wstęgowej rytej i malickiej ze stanowisk Brzezie 17 i Targowisko 11, gm. Kłaj, woj. małopolskie

Współtwórca:

Czekaj-Zastawny, Agnieszka ; Grabowska, Beata ; Zastawny, Albert ; Brodowicz-Transue, Alicja. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

S. 63-113, [4] k. fot. : il., tab. ; 25 cm ; Bibliogr. s. 92-93 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Bibliografia:

1. Burtan J. 1954. Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50000. Arkusz Wieliczka (M34-77A). Instytut Geologiczny. Warszawa ; 2. Costa M. L., Kern D. G., Pinto A. H. E. and Souza J . R. T. 2004a. The ceramic artifacts inarchaeological black earth (terra preta) from lower Amazon region, Brazil: Mineralogy. Acta Amazonica 34(2), 165-178 ; 3. Costa M. L., Kern D. G., Pinto A. H. E. and Souza J . R. T. 2004b. The ceramic artifacts in archaeological black earth (terra preta) from Lower Amazon region, Brazil: chemistry and geochemical evolution. Acta Amazonica 34(3), 375-386 ; 4. Czekaj-Zastawny A., Jarosz P. and Kadrow S. 2002. Badania ratownicze na trasie projektowanej autostrady A-4 w woj. małopolskim (sezon 2000-2001 — neolit i wczesna epoka brązu). Acta Archaeologica Carpathica 37,19-44 ; 5. Czekaj-Zastawny A. Grabowska B. and Zastawny A. 2004. Nowe materiały kultury malickiej z badań na trasie autostrady A-4 w zachodniej Małopolsce: stanowiska Brzezie 17 i Targowisko 11, gm. Kłaj. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 24, 69-88 ; 6. Czekaj-Zastawny A. and Zastawny A. Badania ratownicze w Brzeziu, gm. Klaj, na stan. 17, woj. małopolskie, w latach 2003-2204. In Z. Bukowski, M. Gierlach (eds.). Raport 2003-20042., Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostradw Polsce za lata 2003-2004 (= Zeszyty OODA, seria B). Warszawa, 509-522, 713-715 ; 7. Freestone I. G. and Middleton A. P. 1987. Applications and potential of the analytical SEM in archaeology.Mineralogical Magazine 51, 21-31 ; 8. Górski J., Grabowska B., Izdebska E., Konieczny B., Wilczyński J. and Wojenka M. 2006. Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w obrębie stanowisk 8-11, 24 i 26 w Targowisku, gm. Kłaj, woj. małopolskie w latach 2003-2004. In Z. Bukowski, M. Gierlach (eds.). Raport 2003-2004 2., Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004 (= Zeszyty OODA, seria B). Warszawa,555-584, 738-739 ; 9. Hulthén B. 1985. Temper Variations in Ancient Ceramics. — Techological or Cultural Origin? Third Nordic Confrrence on the Application of Scientific Methods in Archaeology (= ISKOS 5), 329-337. Helsinki ; 10. Hulthén B. 1996. Stenílderskeramiken frín Bollbacken — en teknologisk studie. In Artursson, M. (ed.), Bollbacken. Arkeologikonsult Ab. Uppland Väsby ; 11. Kordek M. 1986. Technologia ceramiki, cz. I. Warszawa ; 12. Kulczycka A. 1961. Materiały kultury starszej ceramiki wstęgowej z Zofipola, pow. Proszowice. Materiały Archeologiczne 3,19-27 ; 13. Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1969 Fleszów — osada neolityczna kultury ceramiki wstęgowej rytej i lendzielskiej. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 2, 7-121 ; 14. Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1979. Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego. In W. Hensel, T. Wiślański (eds.) Prahistoria ziem polskich. T. II, Neolit, Wrocław ; 15. Rosenquist A. 1984. Keramikken fra 1981, nye vitenskapelige analyser etter 15 ĺr. (New analyses of the pottery from Rognlien, Rodskjaer and Sluppan). Riksantikvarens rapporter 2, 9-15 ; 16. Stobierska, E., Wyszomirski, P. and Blaszczak, K. 2000. Proces rehydroksylacji minerałów ilastych w naczyniach neolitycznych w świetle badań modelowych. Ceramika 60 (= Polski Biuletyn Ceramiczny. Polska Akademia Nauk — Oddział w Krakowie. Prace Komisji Nauk Ceramicznych. Polskie towarzystwo Ceramiczne), 103-109 ; 17. Walter T.L. et al. 2004. Histological examination of bone-tempered pottery from mission Espiritu Santo (41VT11), Victoria County, Texas. Journal of Archaeology Science 31, 393-398

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

59

Strona pocz.:

63

Strona końc.:

113

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:29075 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji