Obiekt

Anthropological analysis of human remains ftom the Corded Ware Culture grave on multicultural site no. 6 in Pełczyska, Złota commune, Pińczów district
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.

Tytuł: Anthropological analysis of human remains ftom the Corded Ware Culture grave on multicultural site no. 6 in Pełczyska, Złota commune, Pińczów district

Twórca:

Stanaszek, Łukasz Maurycy

Data wydania/powstania:

2007

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 59 (2007) ; Analiza antropologiczna kości ludzkich z grobów kultury ceramiki sznurowej z wielokulturowego stanowiska 6 w Pełczyskach, gm. Złota, pow. Pińczów

Współtwórca:

Kuś, Wojciech. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

S. 267-292 : il. ; 25 cm ; Bibliogr. s. 279-280 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Bibliografia:

1. Acsádi G. and Nemeskéri J. 1970. History of Human Life Span and Mortality. Budapest ; 2. Bochenek A. and Reicher M. 1990. Anatomia człowieka 1. Warszawa ; 3. Buikstra J. E. and Ubelaker D. H. 1994. Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains. Proceedings of a Seminar at The Field Museum of Natural History. Arkansas Archeological Survey. Research Series 44 , Fayetteville Ark ; 4. Gładykowska-Rzeczycka J. J. and Sokół A. 2005. Wstępne wyniki paleopatologicznych badań szkieletów ze stanowiska 5 — Hali Targowej w Gdańsku., In Paner H. and Fudziński M. (eds.), XIV Sesja Pomorzoznawcza 2. Gdańsk, 67-80 ; 5. Lovejoy C. O. 1985- Dental wear in the Libben population: Its functional pattern and role in the determination of adult skeletal age at death. American Journal of Physical Anthropology 68, 47-56 ; 6. Malinowski A. and Strzałko J. 1985. Antropologia. Warszawa-Poznań ; 7. Malinowski A. and Wolański N. 1988. Metody badań w biologii człowieka. Wybór metod antropologicznych. Warszawa ; 8. Martin R. and Sailer K. 1957. Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Dartstellung. Stuttgart ; 9. Piontek J. 1996. Biologia populacji pradziejowych. Zarys metodyczny. Poznań ; 10. Strzałko J. and Henneberg M. 1975. Określanie płci na podstawie morfologii szkieletu. Przegląd Antropologiczny 41(1), 105-126 ; 11. Strzałko J., Piontek J. and Malinowski A. 1972. Problem rekonstrukcji wzrostu na podstawie kości zachowanych we fragmentach lub spalonych. Przegląd Antropologiczny 38(2), 277-287 ; 12. Ubelaker D. H. 1978. Human skeletal remains. Excavation, analysis, interpretation. Chicago.Todd T. W. 1921. Age changes in the pubic bone. American Journal of Physical Anthropology 4,1-70 ; 13. Trotter M. and Gleser G. C. 1952. Estimation of stature from long bones of American Whites and Negroes. American Journal of Physical Anthropology 10, 463-514

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

59

Strona pocz.:

267

Strona końc.:

292

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:29086 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji