Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Possibilities of identification and dating of tree windthrow structures an archaeological sites (based on the examples from Podłęże, site 17)

Twórca:

Dzięgielewski, Karol

Data wydania/powstania:

2007

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 59 (2007) ; Możliwości identyfikacji i datowania śladów wykrotów na stanowiskach archeologicznych (na przykładzie stan. 17 w Podłężu)

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

S. 393-415, [1] k. fot. : il. ; 25 cm ; Bibliogr. s. 405-407 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Behm S. and Tutlies P. 1998. Ausschnitte einer hallstattzeitlichen Siedlung bei Beeck. Archäologie im Rheinland 1997, 36-37
2. Dzięgielewska M., Dzięgielewski K., Nowak M. and Szczerba R. 2006. Osada grupy wyciąsko-złotnickiej oraz osada ze środkowego okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich w Podłężu (stan. 17), pow. Wieliczka, w świetle badań w latach 2003-2004. In Z. Bukowski (ed.). Raport 2003-2004.2. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, series B; Materiały archeologiczne), Warszawa, 638-676
3. Dzięgielewski K., Szczerba R., Chudzińska B. in press Osadnictwo z wczesnej epoki brązu, okresu halsztackiego i starszego okresu przedrzymskiego oraz ślady działalności człowieka w czasach nowożytnych na stan. 17 w Podłężu, pow. Wieliczka, w świetle badań wykopaliskowych przeprowadzonych do 2005 roku. In Z. Bukowski (ed.). Raport 2005. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2005 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, series B; Materiały archeologiczne). Warszawa
4. Faye O. 2005. Un habitat de l'âge du Bronze moyen à Hettange-Grande (Moselle). In O. Buchsenschutz and C. Mordant (eds.), Architectures protohistoriques en Europe occidentale du Néolithique final à l'âge du Fer (= Actes de congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 127ͤ congrès, Nancy, 15-20 avril 2002). Paris, 149 - 159
5. Gralak T. 2004. Osada ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego oraz osada średniowieczna z XIII w. ze stan. 4 w Nowym Śleszowie, gm. Żórawian, pow. Wrocław. In B. Gediga (ed.), Badania na autostradzie A4. Part II (= Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 3). Wrocław, 67-174
6. Gramsch B. 1976. Ein mesolithischer Wohnplatz mit Hüttengrundrissen bei Jühnsdorf, Kr. Zossen. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 10, 7 - 54
7. Hartman P., Prostředník J, Šida P. and Pokorný P. 2006. Zachranný wýskum objektu s mesolitickou štípanou industrií ve Vesci pod Kozákovem, Okr. Semily. Archeologie ve střednich Čechách 10(1), 179-189
8. Jaszewska A. and Kałagate S. 2006. Wstępne wyniki badań na autostradzie A18 Olszyna — Golnice (nitka północna), In Z. Bukowski (ed.), Raport 2003-2004. vol. 2. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004 (= Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, series B; Materiały archeologiczne), Warszawa, 445-490
9. Kadrow S. and Włodarczak E. 2003. Obiekty nieruchome na stanowisku 27 w Krakowie-Bieżanowie i stanowisku 1 w Krakowie-Rżące. In S. Kadrów (ed.), Kraków-Bieżanów, stanowisko 27 i Kraków-Rżąka, stanowisko 1. Osada kultury łużyckiej (= Via archaeologica. Źrodła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). Kraków, 13 - 30
10. Kawałkowa E. 2004. Badania wykopaliskowe na stanowiskach kultury janisławickiej w Łęgu Starościńskim-Leśnej Gorze (st. i)iw Kozówkach (st. 1), powiat Ostrołęka. In M. Dulinicz (ed.). Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia (= Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studiai materiały 3). Warszawa, 15-36
11. Langohr R. 1993. Types of tree windthrow, their impact on the environment and their importance for the understanding of archaeological excavation data. Helinium 33(1), 36-49.Lasak 1.1996. Obozowiska z epoki brązu w Grotnikach, woj leszczyńskie. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 37, 91-109
12. Meyer E. 1987. Kaiserzeitliche Siedlungsreste in Nimschütz, Kr. Bautzen. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 31,177-217
13. Molenda T. (ed.) 1980. Mała encyklopedia leśna. Warszawa
14. Newell R. R. 1980. Mesolithic Dwelling Structures: Fact and Fantasy. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 14/15, 235 - 284
15. Porath A. 1986. Fundchronik für den Ennepe-Ruhr-Kreis 1948-1980. Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe (Munster) 4, 207 - 237
16. Reder J. 2006. Znaczenie informacji geograficznej w badaniach archeologicznych. In W. Zychman-Kozak and J. Gurba (eds.). Rola i znaczenie nauk pomocniczych archeologii. Lublin, 101-120
17. Seneta W. 1991. Dendrologia. Part 1. Warszawa
18. Stathers R. J., Rollerson T. P. and Mitchell S. J. 1994. Windthrow handbook for British Columbia forests. Working Paper 9401, Victoria B.C. (available on the WWW site http://www.for.gov.bc.ca/hfd/pubs/Docs/Wp/Wpoi.htm)
19. Vogt U. and Bailly F. 1986. Die Siedlung der vorrömischen Eisenzeit von Holsten-Mündrup, Stadt Georgsmarienhütte, Ldkr. Osnabrück. Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte 55,301-315
20. Walenta K. 2005. Kultura łużycka w mikroregionie leśnieńskim, gm. Brusy. Paper announced during the conference "Actual problems of the Lusatian culture in Pomerania" on the 21st October 2005, Gdańsk
21. White G. L. 1996. Siedlungsspuren der frühen Eisenzeit bei Ilverich. Archäologie im Rheinland 1995, 42-44
22. Zimmermann M. H. a n d Brown C. L. 1981. Drzewa — struktura i funkcje. Warszawa

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

59

Strona pocz.:

393

Strona końc.:

415

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:29103 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji