Obiekt

Tytuł: Sprawozdania Archeologiczne T. 59 (2007), Reviews

Twórca:

Szeliga, Marcin : Rec.

Data wydania/powstania:

2007

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 59 (2007) ; Sprawozdania Archeologiczne Vol. 59 (2007), Reviews

Współtwórca:

Kopacz, Jerzy : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

Marcin Wąs, Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej, Łódź 2005, 271 pages, 110 illustrations, 1 tables and 3 colour photographs in the text ; Marcin Wąs, Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej, Łódź 2005, ss. 271, 110 rycin, 11 tabel i 3 kolorowe fotografie w tekście ; S. 509-530 ; 25 cm ; Bibliogr. s. 518-519 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

1. Balcer B. 1975. Krzemień świeciechowski w kulturze pucharów lejkowatych. Eksploatacja, obróbka i rozprzestrzenienie. Wrocław
2. Chmielewska M. 1954. Grób kultury tardenoaskiej w Janisławicach, pow. Skierniewice. Wiadomości Archeologiczne 20, 23 - 48
3. Domańska L. 1991. Obozowisko kultury janisławickiej w Dębach, woj. włocławskie, stanowisko 29. Poznań — Inowrocław
4. Ginter B. 1975. Stanowisko mezolityczne odkryte we wsi Dąbrówka, pow. Włoszczowa. Światowit 34, 245-285
5. Kozłowski S. K. 1964. Uwagi o późnym paleolicie i mezolicie wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Archeologia Polski 9, 325 - 350
6. Kozłowski S. K. 1972. Pradzieje ziem polskich od IX do V tysiąclecia p. n. e. Warszawa
7. Krukowski S. 1939 - 1948 . Paleolit. In: Prehistoria ziem polskich 1 (= Encyklopedia Polska PAU 4). Kraków, 1-117
8. Libera J. and Talar A. 1990. Obozowisko kultury janisławickiej w Gwoźdźcu, stan. 9, gm. Bojanów, woj. Tarnobrzeg, w świetle badań 1966-1967. Sprawozdania Archeologiczne 42, 9 - 67
9. Małecka-Kukawka J. 2001 . Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej. Toruń
10. Schild R. 1971 Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Folia Quaternaria 39 , 1 - 61
11. Schild R., Marczak M. and Królik H. 1975. Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaskowych. Wrocław
12. Tomaszewski A. J. 1986. Metoda składanek wytworów kamiennych i jej walory poznawcze. Archeologia Polski 31, 239-277
13. Wąs M. 2002. Składanki mezolitycznych materiałów krzemiennych kultury janisławickiej ze stanowiska Gwoździec 9, woj. podkarpackie. In B. Matraszek and S. Sałaciński (eds.), Krzemień świeciechowski w pradziejach (= Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 4). Warszawa, 71-88
14. Wąs M. 2007. O dystrybucji „czekolady" w kulturze janisławickiej z perspektywy technologii krzemieniarstwa. In Krzemień czekoladowy w pradziejach (= Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach 7). Warszawa, (in print)

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

59

Strona pocz.:

509

Strona końc.:

530

Szczegółowy typ zasobu:

Recenzje

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:29106 ; 0081-3834

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji