Obiekt

Impact of Mesolithic Man upon Environment - Examples from the Territory of Gostynin Lake District
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.

Tytuł: Impact of Mesolithic Man upon Environment - Examples from the Territory of Gostynin Lake District

Twórca:

Pelisiak, Andrzej

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 60 (2008) ; Oddziaływanie człowieka mezolitu na środowisko - przykład z terenu Pojezierza Gostynińskiego

Współtwórca:

Rybicka, Małgorzata

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

S. 9-30 : il ; 25 cm ; Bibliogr. s. 20-23 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Bibliografia:

1. Bailey G.N. and Davidson I. 1983. Site exploatation territories and topography: two case studies from Palaeolithic Spain. Journal of Archaeological Science 10, 87-115
2. Bogucki P. 1988. Forest farmers and stockherders. Early agriculture and its consequences in North-Central Europe. Cambridge-New York-New Rochelle-Melbourne-Sydney
3. Cashdam E. 1983. Territoriality among human foragers: ecological models and an application to four Bushman groups. Current Antropology 24(1), 47-66
4. Chisholm M. 1962. Rural settlement and land use. Chicago
5. Churski Z. 1998. Hydrological conditions of the Gostynińskie Lake District. In M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska and L. Starkel (eds.), Lake Gościąż, central Poland. A monographic study. Kraków, 26-28
6. Clark R. 1983. Pollen and charcoal evidence for the effects of aboriginal burning on the vegetation of Australia. Archaeology in Oceania 18, 32-37
7. Domańska L. 1991. Obozowisko kultury janisławickiej w Dębach, woj. Włocławskie, stanowisko 29. Poznań-Inowrocław
8. Foley R. 1981. Off-site archaeology and human adaptation in Eastern Africa. Oxford
9. Galiński T. 2004. Nowe materiały tzw. fazy wczesnopucharowej osadnictwa protoneolitycznego na Pomorzu. Folia Praehistorica Posnaniensia 13/14, 71-90
10. Gendel P. 1984. Mesolithic social territories in northwestern Europe (= British Archaeological Re-ports, International Series 218). Oxford
11. Gumiński W. 1999. Środowisko przyrodnicze a tryb gospodarki i osadnictwa w mezolicie i para-neolicie na stanowisku Dudka w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Archeologia Polski 44, 31-74
12. Hassan F. A. 1981. Demographic Archaeology. New York-London
13. Hicks S. P. 1972. The impact of man on the East Moor of Derbyshire from Mesolithic Times. Archaeological Journal 129, 1-21
14. Higgs E. S. and Vita-Finzi C. 1972. Prehistoric economies: a territorial approach. In E. P. Higgs (ed.), Papers in economic prehistory. Cambridge, 27-36
15. Innes J. B. and Simmons I. G. 1988. Disturbance and diversity: floristic change associated with pre-elm declione woddland recession in north east Yorkshire. In M. Jones (ed.), Archaeology and the flora of the British Isles (= Oxford University Committee for Archaeology 14). Oxford, 7-20
16. Jacobi R. M., Tallis J. H. and Mellars P. A. 1976. The southern Pennine Mesolithic and the ecological record. Journal of Archaeological Science 3, 307-320
17. Kloss K. 1987. Pollenanalysen zur Vegetationsgeschichte, Moorenentwicklung and mesolithisch-neolithischen Besiedlung im Unteren Rhinluch bei Friesack, Bezirk Potsdam. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 21, 101-120
18. Kobusiewicz M. 1999. Ludy łowiecko-zbierackie północno-zachodniej Polski. Poznań
19. Kobyliński Z. 1986. Koncepcja „terytorium eksploatowanego przez osadę" w archeologii brytyjskiej i jej implikacje badawcze. Archeologia Polski 31, 7-30
20. Kozłowski S. K. 1989. Mesolithic in Poland. A new approach. Warszawa
21. Kruk J. 1980. Gospodarka w Polsce południowo-wschodniej w V-III tysiącleciu p.n.e. Wrocław
22. Kruk J., Milisauskas S., Alexandrowicz S. W. and Śnieszko Z. 1996. Osadnictwo i zmiany środowiska naturalnego wyżyn lessowych. Studium archeologiczne i paleogeograficzne nad neolitem w dorzeczu Nidzicy. Kraków
23. Latałowa M. 1992. Man and vegetation in the pollen diagrams from Wolin (NW Poland). Acta Palaeobotanica 32(1), 123-249
24. Latałowa M. 1994. Gospodarka mezolityczna i początki rolnictwa na obszarze polskiego pobrzeża Bałty-ku w świetle danych palinologicznych. Warsztaty Archeobotaniczne Igołomia. Archaeobotanical workshops Igołomia (= Polish Botanical Studies. Guidebook Series 11), Kraków 135-153
25. Lee R. B. 1968. What Hunters Do for a Living, or, How to Make Out on Searce Resources. In R. B. Lee and J. DeVore (eds.), Man the Hunter. Chicago, 30-48
26. Lee R. B. 1969. !Kung Bushmen Subsistence: an Input-Output analysis. In A. P. Vayda (ed.), Environ-mental and Social Behavior. New York, 47-79
27. Lee R. B. 1979. The !Kung San: Men, woman, and work in a foraging society. Cambridge
28. Nowak M. 1999. Drugi etap neolityzacji ziem polskich w świetle danych archeologicznych i palinologicznych. Rośliny w dawnej gospodarce człowieka. Plants in ancient human husbandry (= Polish Botanical Studies. Guidebook Series 23). Kraków, 39-77
29. Pelisiak A. and Rybicka M. 1993. Wstępne wyniki badań archeologicznych w otoczeniu jeziora Gościąż. In M. Ralska-Jasiewiczowa (ed.), Jezioro Gościąż — stan badań nad osadami dennymi i środowiskiem współczesnym. Materiały spotkania roboczego w Gliwicach 30.03-02.04. 1992. (= Polish Botanical Studies. Guidebook Series 8). Kraków, 63-74
30. Pelisiak A. and Rybicka M. 1998. Archaeological evidence of prehistoric settlement in the area near Lake Gościąż. In M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska and L. Starkel (eds.), Lake Gościąż, central Poland. A monographic study. Kraków, 259-265
31. Pelisiak A., Rybicka M. and Ralska-Jasiewiczowa M. 1994. Wskaźniki antropogeniczne w osadach la-minowanych jeziora Gościąż a osadnictwo prahistoryczne — przykład palinologicznej inspiracji badań archeologicznych. Warsztaty Archeobotaniczne Igołomia. Archaeobotanical workshops Igołomia (= Polish Botanical Studies. Guidebook Series 11). Kraków, 121-133
32. Price D. 1981. Regional approaches to human adaptation in the Mesolithic of the North European Plain. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 14/15, 217-234
33. Ralska-Jasiewiczowa M. (ed.). 1993. Jezioro Gościąż — stan badań nad osadami dennymi i środowiskiem współczesnym. Materiały spotkania roboczego w Gliwicach 30.03-02.04. 1992. (= Polish Botanical Studies. Guidebook Series 8). Kraków
34. Ralska-Jasiewiczowa M. and van Geel B. 1992. Early human disturbances of the natural environment recorded in annually laminated sediments of Lake Gościąż, central Poland. Vegetation His-tory and Archaeobotany 1, 33-42
35. Ralska-Jasiewiczowa M. and van Geel B. 1998. Human impact on the vegetation of the Lake Gościąż surroundings in prehistoric and early-historic times. In M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska and L. Starkel (eds.), Lake Gościąż, central Poland. A monographic study. Kraków, 267-294
36. Ralska-Jasiewiczowa M., Goslar T., Madeyska T. and Starkel L. 1998. (eds.), Lake Gościąż, central Poland. A monographic study. Kraków
37. Renfrew C. and Bahn P. 2002. Archeologia. Teorie, metody, praktyka. Warszawa
38. Schild R., Marczak M. and Królik H. 1975. Późny mezolit. Próba wieloaspektowej analizy otwartych stanowisk piaskowych. Wrocław
39. Service E. R. 1971. Primitive social organization. An evolutionary perspective. New York
40. Silberbauer G. B. 1981. Hunter and habitat in the central Kalahari Desert. Cambridge
41. Simmons I. G. 1992. Forest recession in England and Wales around 6500 yr BP: types of evidence. Palaeoclimate Research 8, 93-102
42. Simmons I. G. and Innes J. B. 1987. Mid-Holocene adaptations and later Mesolithic forest disturbance in Northern England. Journal of Archaeological Science 14, 385-403
43. Simmons I. G., Turner J. and Innes J. B. 1989. An application of fineresolution pollen analysis to later mesolithic peats of an English upland. In C. Bonsall (ed.), The Mesolithic in Europe. Edinburgh, 206-217
44. Tanaka J. 1980. The San hunter-gatherer of the Kalahari: A study in ecological anthropology. Tokyo
45. Verhart L. B. M. 1990. Stone Age bone and antler points as indicators for "social territories" in the European Mesolithic. In P. M. Vermeersch and P. Van Peer (eds.), Contribution to the Mesolithic in Europe. Louven, 139-151
46. Wacnik A. 2005. Wpływ działalności człowieka mezolitu i neolitu na szatę roślinną w rejonie Jeziora Miłkowskiego (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. In K. Wasylikowa, M. Lityńska-Zając and A. Bieniek (eds.), Roślinne ślady człowieka. Using plants to trace the activities of prehistoric people (= Polish Botanical Studies. Guidebook Series 28). Kraków, 9-27
47. Wąs M. 2005. Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej. Łódź
48. Więckowska H. 1975. Społeczności łowiecko-rybackie wczesnego holocenu. In W. Chmielewski and W. Hensel (eds.), Prahistoria Ziem Polskich 1. Paleolit i mezolit. Wrocław, 339-343
49. Yellen J. E. 1977. Archaeological approaches to the present. New York-London
50. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J. and Korzeniak U. 2002. Ecological indficator values of vascular plants of Poland. Kraków
51. Zip G. K. 1965. Human behavior and the principle of least effort. New York

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

60

Strona pocz.:

9

Strona końc.:

30

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:28884 ; 0081-3834

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 243

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Zamknięty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji