Obiekt

Bronze Age Settlement from Site 1 in Góra Strękowa, County of Białystok
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy na terminalach komputerowych w instytucji, która ją udostępnia.

Tytuł: Bronze Age Settlement from Site 1 in Góra Strękowa, County of Białystok

Twórca:

Bugaj, Urszula

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 60 (2008) ; Osada z epoki brązu ze stanowiska 1 w Górze Strękowej, pow. Białystok

Współtwórca:

Lasota-Moskalewska, Alicja ; Lityńska-Zając, Maria ; Kreczmar, Natalia : Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

Alicja Lasota-Moskalewska, Analyses of animal bones from site 1 in Góra Strękowa, s. 246-247 ; Maria Lityńska-Zając, Results of analyses of the plant remains for the Trzciniec Culture material, s. 247-248 ; S. 169-263, [1] k. fot. : il., tab. ; 25 cm ; Bibliogr. s. 249 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

1. Dąbrowski J. 1972. Powiązania ziem polskich z terenami wschodnimi w epoce brązu. Wrocław
2. Dąbrowski J. 1997. Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce. Białystok
3. Dąbrowski J. 2004. Die ältere Bronzezeit in Polen. Warszawa
4. Gardawski A. 1959 Plemiona kultury trzcinieckiej w Polsce. Materiały Starożytne 5, 7-189. Gurba J. 1953. Ślady kultury trzcinieckiej w pow. Lubartowskim. Z Otchłani Wieków 22(2), 67-70
5. Górski J. 1991. Osada kultury trzcinieckiej w Jakuszowicach 1. Kraków
6. Yazepenka I. M. 2003. Daslyedavanni 2000 goda na paselishchi Dzyadkov Barok (kalya v. Luchyn Ragachovskaga rayona Gomelskay voblasti). Materyali pa archeologii Belarusi 6, 47-61
7. Kempisty E. 1968. Cmentarzysko ciałopalne kultury trzcinieckiej w Laskach Starych, pow. Węgrów. Wiadomości Archeologiczne 33, 224-235
8. Kryvalcevich M., Isayenka V. and Maysenia S. 2003. Keramika „shnuravoga" i „tshcineckaga garyzontav" paselishcha Kamien 2 (Zahodniaye Palessie). Gistorychna-archealagichny Zbornik 18, 69-91
9. Lakiza V. 2003. Padgornaja 4 — novy shmatkulturny pomnik neolitu i bronzavaga veku na r. Shchary. Gistorychna-archealagichny Zbornik 18, 52-66
10. Mogielnicka-Urban M. 1984. Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej. Wrocław-Warszawa. Szmit Z. 1929. Badania nad osadnictwem z epoki kamiennej na Podlasiu. Wiadomości Archeologiczne 10, 36-118
11. Taras H. 1995. Kultura trzciniecka w Międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu. Lublin

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

60

Strona pocz.:

169

Strona końc.:

263

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:28894 ; 0081-3834

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 243

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Zamknięty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji