Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Bronze Age Settlement from Site 1 in Góra Strękowa, County of Białystok

Twórca:

Bugaj, Urszula

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 60 (2008) ; Osada z epoki brązu ze stanowiska 1 w Górze Strękowej, pow. Białystok

Współtwórca:

Lasota-Moskalewska, Alicja ; Lityńska-Zając, Maria ; Kreczmar, Natalia. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

Alicja Lasota-Moskalewska, Analyses of animal bones from site 1 in Góra Strękowa, s. 246-247 ; Maria Lityńska-Zając, Results of analyses of the plant remains for the Trzciniec Culture material, s. 247-248 ; S. 169-263, [1] k. fot. : il., tab. ; 25 cm ; Bibliogr. s. 249 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Bibliografia:

1. Dąbrowski J. 1972. Powiązania ziem polskich z terenami wschodnimi w epoce brązu. Wrocław
2. Dąbrowski J. 1997. Epoka brązu w północno-wschodniej Polsce. Białystok
3. Dąbrowski J. 2004. Die ältere Bronzezeit in Polen. Warszawa
4. Gardawski A. 1959 Plemiona kultury trzcinieckiej w Polsce. Materiały Starożytne 5, 7-189. Gurba J. 1953. Ślady kultury trzcinieckiej w pow. Lubartowskim. Z Otchłani Wieków 22(2), 67-70
5. Górski J. 1991. Osada kultury trzcinieckiej w Jakuszowicach 1. Kraków
6. Yazepenka I. M. 2003. Daslyedavanni 2000 goda na paselishchi Dzyadkov Barok (kalya v. Luchyn Ragachovskaga rayona Gomelskay voblasti). Materyali pa archeologii Belarusi 6, 47-61
7. Kempisty E. 1968. Cmentarzysko ciałopalne kultury trzcinieckiej w Laskach Starych, pow. Węgrów. Wiadomości Archeologiczne 33, 224-235
8. Kryvalcevich M., Isayenka V. and Maysenia S. 2003. Keramika „shnuravoga" i „tshcineckaga garyzontav" paselishcha Kamien 2 (Zahodniaye Palessie). Gistorychna-archealagichny Zbornik 18, 69-91
9. Lakiza V. 2003. Padgornaja 4 — novy shmatkulturny pomnik neolitu i bronzavaga veku na r. Shchary. Gistorychna-archealagichny Zbornik 18, 52-66
10. Mogielnicka-Urban M. 1984. Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej. Wrocław-Warszawa. Szmit Z. 1929. Badania nad osadnictwem z epoki kamiennej na Podlasiu. Wiadomości Archeologiczne 10, 36-118
11. Taras H. 1995. Kultura trzciniecka w Międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu. Lublin

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

60

Strona pocz.:

169

Strona końc.:

263

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:28894 ; 0081-3834

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 243

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji