Obiekt

Tytuł: Animal remains from Early Medieval stronghold at Busówno, com. Wierzbica

Twórca:

Lasota-Moskalewska, Alicja

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 60 (2008) ; Szczątki zwierzęce z wczesnośredniowiecznego grodziska w Busównie, gm. Wierzbica

Współtwórca:

Baron, Justyna. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

S. 381-395 : tab. ; 25 cm ; Bibliogr. s. 389 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Bibliografia:

1. Chmielewski S. 1962. Gospodarka rolna i hodowlana w Polsce w XIV i XV w. (= Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego), Warszawa ; 2. Kobryń H. 1989. Zastosowanie metody punktowej w badaniach wykopaliskowych szczątków kostnych konia. Archeologia Polski 34, 7-12 ; 3. Krecińska B. 1998. Konsumpcja mięsa w średniowiecznym Czersku na podstawie analizy szczątków zwierzęcych (manuscript in Institute of Archaeology, Warsaw University). Warszawa ; 4. Krysiak K. 1966. Szczątki zwierzęce ze wsi Sąsiadka, pow. Zamość. Światowit 27,171-201 ; 5. Lasota-Moskalewska A. 1984. The skeleton of a prehistoric cow with characteristics of both Primigenious and Brachycerous cattle. Ossa 9-11, 53-72 ; 6. Lasota-Moskalewska A. 1997. Podstawy archeozoologii. Szczątki ssaków. Warszawa ; 7. Lasota-Moskalewska A. 2005. Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości. Warszawa ; 8. Lasota-Moskalewska A., Kobtyń H. and Świeżyński K. 1987. Change in the size of the domestic and wild pig from the Neotithic to the Middle Ages. Acta Theriologica 32, 51-81 ; 9. Przespolewska H. 2000. Cechy morfologiczne owcy domowej (Ovis ammon,f. aries) z Europy Środkowej w świetle badań kostnych materiałów wykopaliskowych. Warszawa

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

60

Strona pocz.:

381

Strona końc.:

395

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:28900 ; 0081-3834

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 243

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji