Obiekt

Sprawozdania Archeologiczne T. 60 (2008), Reviews
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.

Tytuł: Sprawozdania Archeologiczne T. 60 (2008), Reviews

Twórca:

Ignaczak, Marcin. Rec.

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Recenzje

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne T. 60 (2008) ; Sprawozdania Archeologiczne Vol. 60(2008), Reviews

Współtwórca:

Sabat-Maj, Aleksandra. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

Sylwester Czopek, Grodzisko Dolne, stanowisko 22 - wielokulturowe stanowisko nad dolnym Wisłokiem. Część I. Od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza (Collectio Archeologica Ressoviensis 4) [Grodzisko Dolne, Fst. 22 - multikulturelle Fundstelle an dem unteren Lauf des Flusses Wisłok. Teil I. - von der Steinzeit bis zur frühen Eisenzeit]. Rzeszów 2007; 241 pp., 49 plates and 187 figures in text; summary in German ; Sylwester Czopek, Grodzisko Dolne, stanowisko 22 - wielokulturowe stanowisko nad dolnym Wisłokiem. Część I. Od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza (Collectio Archeologica Ressoviensis 4), Rzeszów 2007; 241 stron, 49 tablic rysunkowych, 187 rycin ; S. 487-497 ; 25 cm ; Bibliogr. s. 491-492 ; Tekst równolegle w jęz. ang. i pol.

Bibliografia:

1. Dudak W., Herman R. and Kurasiński T. 2002. Osada kultury łużyckiej z przełomu okresu halsztackiego i lateńskiego. In J. Maik (ed.), Osada z epoki brązu i okresu halsztackiego w Chrząstowie Folwarcznym, gm. Parzęczew, pow. zgierski, woj. łódzkie. Autostrada A2 (= Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 1). Łódź, 44-90. Dąbrowski J. 2004. Ältere Bronzezeit in Polen. Warszawa ; 2. Gackowski J. 2004. Nowe materiały do dyskusji o zachodnim zasięgu występowania ceramiki podkrawędnie dziurkowanej w początkach epoki żelaza. In M. Karczewska and M. Karczewski (eds.), Ceramika zachodniobałtyjska. Nowe źródła i interpretacje. Materiały z konferencji, Biały-stok 23-24 września 2002 roku. Białystok, 9-12 ; 3. Głogowski Z. and Ignaczak M. 2004. Osadnictwo społeczeństw kultury łużyckiej. In J. Bednarczyk and A. Kośko (eds.), Od długiego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego. Wyniki badań na trasie gazociągu Mogilno-Włocławek i KPMG Mogilno-Wydartowo. Poznań, 373-397 ; 4. Głogowski Z., Szamałek K. and Ignaczak M. 2004. Osadnictwo cyklu kultur łużyckich w strefie nad-notecko-nadgoplańskiej. In J. Bednarczyk, L. Czerniak and A. Kośko (eds.), Osadnictwo społeczeństw kultur cyklu łużyckiego (= Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 3. Kujawy 5). Poznań, 203-333 ; 5. Grygiel R. (ed.) 2003. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 6-7 w Kowalewicach, pow. Zgierz, woj. Łódzkie (trasa autostrady A-2) (= Via Archaeologica Lodziensis 1). Łódź ; 6. Górski J. 1997. Główne etapy rozwoju kultury trzcinieckiej na obszarze Nowej Huty na tle przemian tej kultury w zachodniej Małopolsce. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 20, 7-37 ; 7. Górski J. 2007. Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 3). Kraków ; 8. Górski J., Makarowicz P. and Taras H. 2004. Podstawy gospodarcze ludności kręgu trzcinieckiego w dorzeczach Wisły i Odry. In A. Kośko and M. Szmyt (eds.), Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu Wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu) (= Archaeologia Bimaris. Discussions 3). Poznań, 191-213 ; 9. Ignaczak M. 2004. Osadnictwo społeczności kultury łużyckiej. In J. Bednarczyk, L. Czerniak and A. Kośko (eds.), Osadnictwo społeczeństw kultur cyklu łużyckiego (= Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego 3. Kujawy 5). Poznań, 15-201 ; 10. Ignaczak M. 2008. Wzorce kulturowe lasu/lasostepu strefy Pontyjskiej w niżowych zespołach kręgu łużyckiego. In J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz and M. Szmyt (eds.) Na granicy światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60 rocznicę urodzin. Poznań, 135-159 ; 11. Kadrow S. (ed.) 2003. Źródła do badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Kraków-Bieżanów, stanowisko 27 i Kraków-Rżąka, stanowisko 1, osada kultury łużyckiej (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). Kraków ; 12. Kośko A. 2002. Fluted maces in cultural systems of the Borderland of Eastern and Western Europe: 2350-800 BC. Taxonomy, genesis, function. In A. Kośko (ed.), Fluted Maces in the System of Long-Distance Exchange Trails of the Bronze Age: 2350-800 BC (= Baltic-Pontic Studies 11). Poznań 31-81 ; 13. Marchelak I. and Tyszler L. 2003. Osada kultury łużyckiej z epoki brązu i okresu halsztackiego. In K- Grygiel (ed.), Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 6-7 w Kowalewicach, pow. Zgierz, woj. Łódzkie (trasa autostrady A-2) (= Via Archaeologica Lodziensis 1). Łódź, 25-337

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

60

Strona pocz.:

487

Strona końc.:

497

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:28913 ; 0081-3834

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 243

Język:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji