RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: "Liber constitutionum" dominikanów krakowskich z lat 1273-1318

Creator:

Gałuszka, Tomasz (1978– )

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 50 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 1-23 : ill. ; Summary in English. ; Text partly in Latin.

References:

Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum (1304–1378), t. 2, ed. B.M. Reichert, Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica, t. 4, Romae–Stuttgardiae 1899.
Acta Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum (1225–1600), t. 1, ed. R.F. Madura, Roma 1972, s. 5–9.
Aux origines de la liturgie dominicaine le manuscrit Santa Sabina XIV L I, red. L. E. Boyle, P.-M. Gy, Paris-Rome 2004.
Barciak A., Podstawy ekonomiczne obu klasztorów dominikańskich w Raciborzu w średniowieczu, w: Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, red. W. Długokęcki i in., Kraków 2011, s. 377–395.
Battelli G., Lezioni di paleografia, Città del Vaticano 2002.
Černušák T., Vznik provincie a její rozvoj do husitských válek, w: Historie Dominikánů v českých zemích, red. T. Černušák, A. Prokop, D. Němec, Praha 2001, s. 37-76.
Constitutiones antique Ordinis Fratrum Praedicatorum, ed. A.H. Thomas, w: De oudste constituties van de dominicanen, Leuven 1965.
Creytens R., Les constitutions des frères prêcheurs dans la rédaction de s. Raymond de Peñafort (1241), “Archivum Fratrum Praedicatorum”, 18, 1948, s. 29–68.
Creytens R., Les Convers des Moniales Dominicanes au Moyen Âge, “Archivum Fratrum Praedicatorum”, 19, 1949, s. 5–27.
Denifle H., Die Constitutionen des Predigersorden vom Jahre 1228, “Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters”, 1, 1885, s. 165–227.
Denifle H., Die Konstitutionen des Predigerordens in der Redaktion Raimunds von Penafort, “Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters”, 5, 1889, s. 530–564.
Długosz J., Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego, Ks. VII, t. 4, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1974.
Dworzaczek W., Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, wiek XIV–XV, Warszawa 1971.
Galbraith G.R., The Constitution of the Dominican Order 1216 to 1360, Manchester 1925.
Gałuszka T., Nota do artykułu Raymonda J. Loenertza, w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, red. M. Zdanek, Kraków 2007, s. 69–77.
Gałuszka T., W przededniu powstania „studium generale”. Nowe badania nad czternastowiecznym księgozbiorem dominikanów krakowskich, „Przegląd Tomistyczny”, 16, 2010, s. 25-42.
Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Łódź 1973.
Gy P.-M., Bulletin de Liturgie, “Revue des sciences théologiques et philosophiques”, 69, 1985, s. 311-320.
Hodel B., Les constitutions primitives. Un état des lieux, „Mémoire Dominicaine”, 13, 1998, s. 40-52.
Hood W., Fra Angelico at San Marco, New Haven–London 1993.
Humbert z Romans, Expositio in Constitutiones, w: tegoż, Opera de vita regulari, t. 2, ed. J.J. Berthier, Roma 1956.
Hunčaga G.P., Les livres, les bibliothèques et les dominicains aux XIIIe et XIVe siècles, w: Agnès de Langeac — Courts mémoires du père Boyre, Paris 2011, s. 69–98.
Kaczmarek K., Podział polskiej prowincji dominikanów na przełomie XIII i XIV wieku, w: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, red. J. Dobosz, Poznań 2009, s. 259–274.
Kaczmarek K., Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005.
Kamiński A., Mikołaj z Michałowa i Kurozwęk zw. Białucha, w: PSB, t. 21, 1976, s. 125.
Kłoczowski J., Czesi i Polacy w Polskiej prowincji dominikańskiej w XIII wieku, w: Husitství — reformace — renesance: sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, red. J. Pánek, Praha 1994, s. 69-83.
Koudelka V.J., Zur Geschichte der Böhemischen Dominikanerprovinz im Mittelalter, ”Archivum Fratrum Praedicatorum”, 25, 1955, s. 76-87.
Laberschek J., Melsztyn, w: Słownik historyczno–geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 4, z. 2, Kraków 2009, s. 209–268.
Laurent M.-H., Un ancien manuscrit de Sainte–Sabine, le Vatican lat. 7651, “Archivum Fratrum Praedicatorum”, 9, 1939, s. 230–236.
Lefévre P.F., Les Statuts de Prémontré réformé sur les ordres de Grégoire IX et d`Innocent IV au XIIIe siècle, Louvain 1946.
Lektor Stanisław, Życie i cuda świętego Jacka z Zakonu Braci Kaznodziejów, tłum. T. Gałuszka, w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, red. M. Zdanek, Kraków 2007, s. 101–157.
Lepszy L., Miniaturzyści dominikańscy, „Rocznik Krakowski”, 20, 1926, s. 117-133.
Leroquais V., Les Bréviaires manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. 1, Paris 1934.
Lippini P., La vita quotidiana di un convento medievale, Bologna 2003, s. 95–106.
Loenertz R.J., „Żywot świętego Jacka” autorstwa lektora Stanisława, jako źródło historyczne, tłum. A. Zajchowska, w: Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła, red. M. Zdanek, Kraków 2007, s. 29–69.
Loenertz R.J., Un ancienne chronique des provinciaux dominicains de Pologne, “Archivum Fratrum Praedicatorum”, 21, 1951, s. 22-43.
Louis R.-M., Histoire du texte des Constitutions dominicaines, “Archivum Fratrum Praedicatorum”, 6, 1936, s. 335-340.
Madej-Anderson A., Repräsentation in einer Bettelordenskirche. Die spätmittelalterlichen Bildtafeln der Dominikaner in Krakau, Ostfildern 2007, s. 109–132.
Magister Raimundus: atti del convegno per il IV centenario della canonizzazione di San Raimondo de Penyafort: 1601–2001, red. C. Longo, Roma 2002.
Martene E., De antiquis Ecclesiae ritibus, t. 3, Bassano 1788.
Meersseman G., Les “nations” dans l’ancienne province dominicaine de France, “Archivum Fratrum Praedicatorum”, 8, 1938, s. 231–252.
Mothon P., Vetera monumenta legislativa sacri ordinis Praedicatorum (Analecta Sacri Ordinis Praedicatorum, t. 2), Roma 1895–1896, s. 610–648.
Mulhern Ph.F., The early dominican laybrother, Washington 1944.
Planzer D., De Codice Ruthenensi miscellaneo in Tabulario Ordinis Praedicatorum asservato, “Archivum Fratrum Praedicatorum”, 5, 1935, s. 6–123.
Rocznik Krasińskich, wyd. A. Bielowski, w: MPH, t. 3, Warszawa 1961, s. 132-136.
Starzyński M., Krakowska rada miejska w średniowieczu, Kraków 2010.
Świętochowski R., Biblioteka oo. dominikanów w Krakowie, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 33, 1976, s. 299-311.
Tugwell S., The Evolution of Dominican Structures of Government: Terminology, Nomenclature and „Ordo” of Dominican Provinces, “Archivum Fratrum Praedicatorum”, 75, 2005, s. 56-66.
Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, hrsg. P. A. Stenzel, Breslau 184.
Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006, s. 23–25.
Zajchowska A., Zdanek M., Mirakula świętego Jacka z lat 1488–1500. Edycja krytyczna, „Studia Źródłoznawcze”, 46, 2009, s. 95–105.
Zawadzka K., Biblioteka klasztoru dominikanów we Wrocławiu (1226–1810), w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, t. 2, red. J. Kłoczowski, Warszawa 1975, s. 300-320.
Zbiór formuł Zakonu Dominikańskiego, ed. J. Woroniecki, J. Fijałek, Kraków 1938.
Zdanek M., Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z 1338 roku, „Roczniki Historyczne”, 76, 2010, s. 263-276.
Zdanek M., Inkwizytorzy dominikańscy w diecezji krakowskiej w średniowieczu, w: Inkwizycja papieska w Europie Środkowo–Wschodniej, red. P. Kras, Kraków 2010, s. 228.
Zdanek M., Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, Warszawa 2005.

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

50

Start page:

1

End page:

23

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:31099 ; 0081-7147

Source:

IH PAN, sygn. B.88/50 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/50 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information