Object structure
Title:

Magnæ Britanniae Pars Meridionalis in qua Regnum Angliæ Tam In Septem Antiqua Anglo-Saxonum Regna quam in omnes Hodiernas Regiones accurate divisum hic ostenditur

Creator:

Visscher, Claes Claesz (1618–1679)

Contributor:

Homann, Johann Baptist (1664–1724) : Wyd.

Publisher:

desumptam exhibet Ioh. Bapt. Homannus

Place of publishing:

Noribergæ [Norymberga]

Date issued/created:

[post 1716]

Description:

Skala [ca 1:1 300 000], podziałka liniowa: Milliaria Anglica et Italica quoru 60. in uno Gradu ; 1 mapa : miedzior. kolor. ręcznie ; 57x49 cm ; Południk Ferro, ustalony po obliczeniach przez katalogującego ; Pomiędzy 14 i 16 błędy w podziałkach ; Opisano strony świata: Septentrio, riens, Meridies, Occidens ; Kartusz okalają postaci symboliczne, u dołu herb Wielkiej Brytanii. W lewym dolnym rogu mapy dwa putta unoszące ukoronowany herb Anglii. W dolnej części mapy ilustracja w formie obrazu ujętego w ramkę roccaille, przedstawiająca obrady parlamentu.brytyjskiego ; BVB online

Subject and Keywords:

chorographic maps ; political-administrative maps ; Great Britain ; 18th century

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Image ; Map

Format:

image/x.djvu

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. B.1644/8 ; click here to follow the link

Language:

lat

Rights:

Public Domain

Terms of use:

Material outside of copyright protection. May be used without restrictions following from economic copyrights

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: