Object

Title: The Curzon Line as the eastern boundary of Poland: The origins and the political background

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935- )

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 1 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Alius ( Abramson A.), 1945. Die Curzon-Linie. Das Grenzproblem Sowjetunion-Polen. Zurich-New York: Europa Verlag, 99 pp. ; 2. Batowski H., 1979. Linia Curzona a była Galicja Wschodnia. [in:] H. Batowski. (ed.), Z polityki międzynarodowej XX wieku. Wybór studiów z lat 1930-1975, Kraków: Wydawnictwo Literackie, pp. 186-193. ; 3. Bregman A., 1974. Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. Londyn: Księgarnia Polska Orbis, 4th edn., 160 pp. ; 4. Cieślak T. (ed.), Basiński E. (elaboration), 1967. Stosunki polsko-radzieckie w latach 1917-1945. Dokumenty i materiały. Tom 1. Warszawa: Książka i Wiedza, 569 pp. ; 5. Daszkiewicz W., Rotfeld D. (ed., translation), 1970. Teheran-Jałta-Poczdam. Dokumenty konferencji szefów trzech wielkich mocarstw. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Książka i Wiedza, 550 pp. ; 6. Demart, 2009. Historyczny Atlas Polski. Warszawa: Demart 127 pp. ; 7. Dmowski R ., 1947. Polityka polska i odbudowanie państwa. Tom 1-2. Hannover: s.n., 3th edn., 347+168 pp. ; 8. Dymsza L., 1911. Sprawa chełmska. Warszawa: s.n., 120 pp. ; 9. Eberhardt P., 1993. Polska granica wschodnia 1939-1945. Warszawa: Editions Spotkania, 223 pp. ; 10. Eberhardt P., 2004. Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 302 pp. ; 11. Gąsiorowska-Grabowska N., Chrienow I.A. (eds.), 1961. Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich. Tom II. Listopad 1918-kwiecień 1920. Warszawa: Książka i Wiedza, 889 pp. ; 12. Gąsiorowska-Grabowska N., Chrienow I.A. (eds.), 1964. Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich. Tom III. Kwiecień 1920-marzec 1921. Warszawa: Książka i Wiedza, 676 pp. ; 13. Gilmour, D., 2006. Curzon. Imperial statesman. London: Farrar Straus Giroux, 684 pp. ; 14. Karski J., 1998. Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 507 pp. ; 15. Kirkien L ., 1945. Russia, Poland and the Curzon Line. Edinburgh: Edinburgh Caldra House, 62 pp. ; 16. Kowalski M., 2008. Wileńszczyzna jako problem geopolityczny. [in:] P. Eberhardt (ed.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, no. 218, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 267-296. ; 17. Kumaniecki K.W., 1924. Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912-styczeń 1924. Warszawa: J. Czernecki, 782 pp. ; 18. Leszczycki S., 1992. Ważyły się w 1945 roku losy Bieszczadów. Miesięcznik Ziem Górskich, vol. 3, no. 1-2, pp. 17-18. ; 19. Mikołajczyk S., 1986. Polska zgwałcona. Tom 1-2. Biblioteka Obserwatora Wojennego, Warszawa: Powielarnia Puszcza Niepołomicka, 96+95 pp. ; 20. Mroczka L., 1998. Spór o Galicję Wschodnią 1914-1923. Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, no. 242, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 219 pp. ; 21. Osóbka-Morawski E., 1992. Trudna droga. Fragmenty wspomnień. Warszawa: Tydzień Robotnika, 191 pp. ; 22. Parker J.G., 1991. Lord Curzon 1859-1925. A bibliography. Bibliographies of British Statesmen, vol. 5, New York: Greenwood Press, 124 pp. ; 23. Piszczkowski T., 1969. Odbudowanie Polski 1914-1921. Historia i polityka. London: Księgarnia Polska Orbis, 342 pp. ; 24. Pobóg-Malinowski W., 1981. Najnowsza historia polityczna Polski. Okres 1939-1945. Gdańsk: Wydawnictwo Głos, 910 pp. ; 25. Smogorzewski K ., 1944. About the Curzon Line and other lines. Free Europe Pamphlets, no. 7, London: Free Europe, 28 pp. ; 26. Stanisławska S. (ed.), 1965. Sprawa polska w czasie drugie jwojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 836 pp. ; 27. Wapiński R., 1994. Polska i małe ojczyzny Polaków. Z dziejów kształtownia sie świadomości narodowej w XIX i XX wieku po wybuch II wojny światowej. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum, 418 pp. ; 28. Wolmar A., 1945. The Crimean diktat must be annulled. Palestine: Committee of Polish Citizens’ Organisations in Palestine, 15 pp. ; 29. Wyszczelski L ., 2008. O Polsce w Wersalu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 114 pp. ; 30. Żurawski vel Grajewski P.P., 1995. Sprawa ukraińska na konferencji pokojowej w Paryżu w roku 1919. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 128 pp.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

85

Issue:

1

Start page:

5

End page:

21

Format:

File size 3,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2012.1.1 ; oai:rcin.org.pl:28362

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information