Object

Title: Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I = Organisational and ownership transformations among national road carriers in Poland, the Czech Republic and Slovakia - Part I

Creator:

Taylor, Zbigniew (1946- ) ; Ciechański, Ariel

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 2 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Československá státní automobilová doprava, bez daty, http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_st%C3%A1tn%C3%AD_automobilov%C3%A1_doprava (25.10.2012). ; 2. cw, 1999, Odpowiedzialne decyzje, Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, 3, 11, s. 22–24. ; 3. Dlouhy V., Mladek J., 1994, Privatization and corporate control in the Czech Republic, Economic Policy, 9, 19, s. 155–170. ; 4. Estrin S., Nuti D.M., Uvalic M., 2000, The impact of investment founds on corporate governance in mass privatisation schems: Czech Republic, Poland and Slovenia, MOCTMOST:Economic Policy in Transitional Economies, 10, 1, s. 1–26. ; 5. Hannula H., 2001, Restructuring of the Estonian economy and the role of FDIs in it, [w:] U. Varblane (red.), Foreign Direct Investments in the Estonian Economy, School of Economics and Business Administration, University of Tartu, Tartu, s. 91–174. ; 6. Hoyle B., Knowles R. (red.), 1992, Modern Transport Geography, Belhaven Press, London-New York. ; 7. Hoyle B., Knowles R. (red.), 1998, Modern Transport Geography, Wiley, Chichester-New York-Weinheim-Brisbaine-Singapore-Toronto, 2 wyd. ; 8. Knowles R., 1993, Research agendas in transport geography for the 1990s., Journal of Transport Geography, 1, 1, s. 3–11. ; 9. Knowles R., Shaw J., Docherty I. (red.), 2008, Transport Geographies. Mobilities, Flows and Spaces, Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Victoria. ; 10. Kočenda E., Valachy J., 2001, Secondary Privatization in the Czech Republic: Changes in Ownership and Enterprise Performance in Voucher-Privatized Firms, CASE Reports t. 45, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa. ; 11. Marikova Leeds E., 1993, Voucher privatization in Czechoslovakia, Comparative Economic Studies, 15, 3, s. 19–37. ; 12. Palda K., 1997, Czech privatization and corporate governence, Communist and Post-Communist Studies, 30, 1, s. 83–93. ; 13. Pełka P., 2010, Zakopiański PKS zbankrutował, Tygodnik Podhalański, http://24tp.pl/?mod=news&id=10654 (7.01.2012). ; 14. Shafik N, 1993, Making a Market. Mass Privatization in the Czech and Slovak Republics, Policy Research Working Paper, 131, World Bank, Washington. ; 15. Shafik N, 1995, Making a market: Mass privatization in Czech and Slovak Republics, World Development, 23, 7, s. 1142–1156. ; 16. Taylor Z., 2003, Sytuacja kolei a zamknięcia linii kolejowych w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, 204, s. 105–123. ; 17. Taylor Z., 2004, Recent changes in Polish transport policy, Transport Reviews, 24, 1, s. 19–32. ; 18. Taylor Z., Ciechański A., 2005, Deregulacja w polskim transporcie kolejowym, Przegląd Geograficzny, 77, 2, s. 139–169. ; 19. Taylor Z., Ciechański A., 2006, Deregulation in Polish rail transport, Transport Reviews, 26, 3, s. 305–324. ; 20. Taylor Z., Ciechański A., 2007, Przekształcenie własnościowe przedsiębiorstw PKS w nowej sytuacji gospodarczej, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 5–44. ; 21. Taylor Z., Ciechański A., 2008a, What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland’s State Road Transport, Transport Reviews, 28, 5, s. 619–640. ; 22. Taylor Z., Ciechański A., 2008b, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część I, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 495–513. ; 23. Taylor Z., Ciechański A., 2008c, Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990, Przegląd Komunikacyjny, 47, 4, s. 3–13. ; 24. Taylor Z., Ciechański A., 2009, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II, Przegląd Geograficzny, 81, 2, s. 205–236. ; 25. Taylor Z., Ciechański A., 2010a, Polskie przedsiębiorstwa publicznego transportu regionalnego i miejskiego w warunkach gospodarki rynkowej, Przegląd Komunikacyjny, 49, 7–8, s. 20–25. ; 26. Taylor Z., Ciechański A., 2010b, Organizational and ownership transformation in Poland’s urban transport companies, Transport Reviews, 30, 4, s. 407–434. ; 27. Taylor Z., Ciechański A., 2010c, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część I, Przegląd Geograficzny, 82,4, s. 549–571. ; 28. Taylor Z., Ciechański A., 2010d, Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r., Przegląd Geograficzny,82, 2, s. 191–220. ; 29. Taylor Z., Ciechański A., 2010e, Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, Transport Miejski i Regionalny, 2, s. 19–25. ; 30. Taylor Z., Ciechański A., 2011a, Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część II, Przegląd Geograficzny, 83, 2, s. 205–231. ; 31. Taylor Z., Ciechański A., 2011b, Organizational restructuring and ownership transformation in Poland’s inland shipping companies after 1990, Geographia Polonica, 84, 2, s. 77–92. ; 32. Taylor Z., Ciechański A., 2013a, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim transporcie, Monografie IGiPZ PAN, 15, Warszawa (w druku). ; 33. Taylor Z., Ciechański A., 2013b, Transformacja systemowa a przekształcenia organizacyjno--własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej, Geography and Tourism, 1, 1 (w druku). ; 34. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, 1996, Dziennik Ustaw RP, 118, poz. 561. ; 35. www.or.justice.cz – Obchodní rejstřík a sbírka listin (Rejestr Handlowy Republiki Czeskiej (30.10.2012). ; 36. www.orsr.sk – Obchodný Register Slovenskej Republiky (Rejestr Handlowy Republiki Słowackiej (9.01.2012). ; 37. www.polskibus.com – oficjalny serwis internetowy PolskiBus.com (7.01.2012).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

2

Start page:

151

End page:

172

Format:

File size 1,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:31307 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.2.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information