RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wykorzystanie geograficzne ważonej regresji do analizy czynników kształtujących zapotrzebowanie na świadczenia przedszpitalnego ratownictwa medycznego = Application of geographically weighted regression in the analysis of factors affecting demand for emergency pre-hospital care

Creator:

Kisiała, Wojciech

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 2 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Anselin L., 1988, Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-7799-1 -
2. Cadigan R.T., Bugarin C.E., 1989, Predicting demand for emergency ambulance service, Annals of Emergency Medicine, 18, 6, s. 618–621.
3. Charlton M., Fotheringham A.S., 2009, Geographically Weighted Regression: White Paper, Maynooth, http://ncg.nuim.ie/ncg/GWR/GWR_WhitePaper.pdf (15.06.2012).
4. Chojnicki Z., Czyż T., 1978, Analiza zmienności zróżnicowania przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski, [w:] Z. Chojnicki, T. Czyż, J.J. Parysek, W. Ratajczak (red.), Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi, PWN, Warszawa-Poznań.
5. Clark M.J., FitzGerald G., 1999, Older people’s use of ambulance services: a population based analysis, Journal of Accident and Emergency Medicine, 16, s. 108–111.
6. Clark M.J., Purdie J., FitzGerald G.J., Bischoff N.G., O’Rourke P.K., 1999, Predictors of demand for emergency prehospital care: an Australian study, Prehospital and Disaster Medicine, 14, 3, s. 167–173.
7. Eyles J., Woods K.J., 1983, The Social Geography of Medicine and Health, Croom Helm, London.
8. Fotheringham A.S., Brunsdon C., Charlton M., 2002, Geographically Weighted Regression: The Analysis of Spatially Varying Relationships, Wiley, Chichester.
9. Głębocki J.T., Gaca M., Konieczny J., 2000, Przegląd rozwiązań organizacyjnych ratownictwa medycznego w wybranych krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych, [w:] J. Konieczny, M. Gaca (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych: ratownictwo medyczne: materiały przedstawione podczas sesji naukowej V Forum Ratownictwa w Inowrocławiu, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Inowrocław, s. 47–64.
10. Grochowski M., 1988, Rejonizacja służby zdrowia a dostępność usług medycznych, Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, 15, Warszawa.
11. Grochowski M., Kowalczyk A., 1987, Społeczna geografia medyczna – nowy kierunek w badaniach geograficzno-medycznych, [w:] M. Grochowski, A. Kowalczyk (red.), Społeczna geografia medyczna, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1, Warszawa, s. 5–25.
12. Joseph A.E., Phillips D.R., 1984, Accessibility and Utilization. Geographical Perspectives on Health Care Delivery, Harper and Row, London.
13. Klingbeil S., 1987, Teoretyczne aspekty popytu i podaży w dziedzinie ochrony zdrowia, [w:] M. Grochowski, A. Kowalczyk (red.), Społeczna geografia medyczna, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1, Warszawa, s. 105–120.
14. Leki K., 2006, Pomoc doraźna w świetle ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, [w:] V. Korporowicz (red.), Zdrowie i jego ochrona: między teorią a praktyką, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 187–199.
15. Lang T., Davido A., Diakité B., Agay E., Viel J.F., Flicoteaux B., 1997, Using the hospital emergency department as a regular source of care, European Journal of Epidemiology, 13, 2, s. 223–228.
16. Longley P., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2008, GIS. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
17. Lowthian J.A., Cameron P.A., Stoelwinder J.U., Curtis A., Currell A., Cooke M.W., McNeil J.J., 2011a, Increasing utilisation of emergency ambulances, Australian Health Review, 35, 1, s. 63–69.
18. Lowthian J.A., Jolley D.J., Curtis A.J., Currell A., Cameron P.A., Stoelwinder J.U., McNeilJ.J., 2011b, The challenges of population ageing: accelerating demand for emergency ambulance services by older patients, 1995–2015, Medical Journal of Australia, 194, 11, s. 574–578.
19. Malczewski J., 1989, Przestrzenna organizacja systemu placówek podstawowej ochrony zdrowia (na przykładzie dzielnicy Warszawa-Wola), Dokumentacja Geograficzna, 1.
20. Malec E., 1980, Wybrane zagadnienia analizy regresji, [w:] Z. Chojnicki (red.), Analiza regresji w geografii, PWN, Warszawa-Poznań, s. 7–14.
21. Mayer J.D., 1982, Relations between two traditions of medical geography: health system splanning and geographical epidemiology, Progress in Human Geography, 6, 2, s. 216–230.
22. Mayer J.D., 1990, The centrality of medical geography to human geography: the traditions of geographical and medical geographical thought, Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 44, 4, s. 175–187.
23. Mazurkiewicz L., 1994, Czy geografia człowieka powinna zajmować się problematyką zdrowia?, Przegląd Geograficzny, 66, 1-2, s. 191–194.
24. Mazurkiewicz L., Wróbel A., 1990, Problematyka badawcza geografii medycznej. Stan współczesny i perspektywy, [w:] L. Mazurkiewicz, A. Wróbel (red.), Przestrzenne problemy zdrowotności, Conference Papers, IGiPZ PAN, 9, Warszawa, s. 7–18.
25. McConnel C.E., Wilson R.W., 1998, The demand for prehospital emergency services in an aging society, Social Science and Medicine, 46, 8, s. 1027–1031.
26. Nowosielska E., 1977, Analiza regresji w badaniach geograficznych, [w:] Z. Chojnicki (red.), Metody ilościowe i modele w geografii, PWN, Warszawa, s. 16–45.
27. Oterino de la Fuente D., Baños Pino J.F., Blanco V.F., Álvarez A.R., 2007, Does better access to primary care reduce utilization of hospital accident and emergency departments? A time-series analysis, European Journal of Public Health, 17, 2, s. 186–192.
28. Parysek J.J., Wojtasiewicz L., 1979, Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia KPZK PAN, 69, Warszawa.
29. Peacock P.J., Peacock J.L., 2006, Emergency call work-load, deprivation and population density: an investigation into ambulance services across England, Journal of Public Health, 28, 2, s. 111–115.
30. Picheral H., 1987, Geografia medyczna, geografia chorób, geografia zdrowia, [w:] M. Grochowski,A. Kowalczyk (red.), Społeczna geografia medyczna, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1, Warszawa, s. 49–79.
31. Powęska H., 1990, Dostępność przestrzenna usług medycznych a zachowania medyczne ludności, Biuletyn Informacyjny, IGiPZ PAN, 61, Warszawa.
32. Poździoch S., Guła P. (red.), 2008, Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
33. Rogacki H., 1980, Zastosowanie analizy regresji wielokrotnej w geografii, [w:] Z. Chojnicki (red.), Analiza regresji w geografii, PWN, Warszawa-Poznań, s. 15–22.
34. Rooväli L., Kiivet R.A., 2006, Geographical variations in hospital use in Estonia, Health and Place, 12, 2, s. 195–202.
35. Rucker D.W., Edwards R.A., Burstin H.R., O’Neil A.C., Brennan T.A., 1997, Patient-specific predictors of ambulance use, Annals of Emergency Medicine, 29, 4, s. 484–491.
36. Ruger J.P., Richter C.J., Lewis L.M., 2006, Clinical and Economic Factors Associated With Ambulance Use to the Emergency Department, Academic Emergency Medicine, 13, 8, s. 879–885.
37. Ryś A., 2002, Czy ratownictwo medyczne jest potrzebne? [w:] J. Jakubaszko, A. Ryś (red.), Ratownictwo medyczne w Polsce – ustawa o państwowym ratownictwie medycznym, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków, s. 15–32.
38. Shah M.N., Glushak C., Karrison T.G., Mulliken R., Walter J., Friedmann P.D., Hayley D.C., Chin M.H., 2003, Predictors of emergency medical services utilization by elders, Academic Emergency Medicine, 10, 1, s. 52–58.
39. Suchecki B. (red.), 2010, Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
40. Toloo S., FitzGerald G., Aitken P., Ting J., Tippett V., Chu K., 2011, Emergency Health Services: Demand and Service Delivery Models. Monograph 1: Literature Review and Activity Trends, Queensland University of Technology, Brisbane.
41. Victor C.R., Peacock J.L., Chazot C., Walsh S., Holmes D., 1999, Who calls 999 and why? A survey of the emergency workload of the London Ambulance Service, Journal of Accident and Emergency Medicine, 16, 3, s. 174–178.
42. Widmer M., Matter P., Staub L., Schoeni-Affolter F., Busato A., 2009, Regional variation in orthopedic surgery in Switzerland, Health and Place, 15, 3, s. 761–768.
43. Włodarczyk W.C., 1998, Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Vesalius, Kraków.
44. Wysocki M.J., Miller M., 2003, Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i Nowe Zdrowie Publiczne, Przegląd Epidemiologiczny, 57, 3, s. 505–512.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

2

Start page:

219

End page:

242

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:31310 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.2.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information