Object

Title: Education of Noblemen’s Sons in 16th Century Poland

Creator:

Kamler, Anna

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 99 (2009)

Contributor:

Kreczmar, Agnieszka ( -2010). Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 125-136

References:

Baliński H., ‘De educatione pueri nobilis’, in Bujakowski Z., ‘Dwa pedagogiczne traktaty polskie XVI-XVII wieku z Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu’, Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, xiv (1910), 323-47.
Bieńkowski T., ‘Szkoły w kulturze staropolskiej’, Rozprawy z Dziejów Oświaty, xxv (1983), 3-14.
Borkowska U., ‘Edukacja Jagiellonów’, Roczniki Historyczne, lxxi (2005), 99-119.
Budzyński J., Paideia humanistyczna czyli wychowanie do kultury: studium z dziejów klasycznej edukacji w gimnazjum (Częstochowa, 2003).
Delumeau J., La civilisation de la Renaissance (Paris, 1967).
Jaglarz M., Księgarstwo krakowskie w XVI wieku (Cracow, 2004).
Kamler A., Od szkoły do senatu. Wykształcenie senatorów w Koronie w latach 1501-1586. Studia (Warsaw, 2006).
Kamler A., ‘Uwagi o wykształceniu małopolskiej elity władzy w szesnastym wieku’, in C. Kuklo (ed.), Cała historia to dzieje ludzi... Studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej (Bialystok, 2004), 143-8.
Kamler A., Wyczański A., ‘Inwestowanie w edukację dzieci w XVI-wiecznej Polsce’, Kwartalnik Pedagogiczny, 3 (1995), 19-26.
Kieniewicz H., Szymański M., and Sochań R., Polskie przypadki Henryka Wolfa z Zurychu. Dziennik podróży z lat 1570-1578 (Warsaw, 1996).
Kromer M., Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa polskiego księgi dwie, trans. S. Kozikowski, ed. R. Marchwiński (Olsztyn, 1977).
Orzechowski S., Wybór pism, ed. J. Starnawski (Wroclaw, 1972).
Pacuski K., Prędota Piotr, in: Polski Słownik Biograficzny, xxviii, 3 (118) (Wroclaw et al., 1984-5), 455-6.
Pietrzyk Z., W kręgu Strasburga. Peregrynacje młodzieży z Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w latach 1538-1621 (Cracow, 1997).
Wilczura Ł., Hetman hetmanów. Jan Amor Tarnowski (1488-1561) (Cracow, 2005).
Wyczański A., Szlachta polska XVI wieku (Warsaw, 2001).
Wyczański A., Uwarstwienie społeczne w Polsce. Studia (Warsaw, 1977).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

99

Start page:

125

End page:

136

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:31884 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/99 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/99 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information