Obiekt

Tytuł: Wiedza o przeszłości - perspektywy na przyszłość

Twórca:

Domańska, Ewa

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 120 nr 2 (2013)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 221-274 ; Streszcz. ang.

Bibliografia:

Bachmann-Medick Doris. 2012. Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze. Warszawa : Wyd. Naukowe.
Bakke Monika. 2010. Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu. Poznań : Wyd. Naukowe.
Bakke Monika. 2011. „Studia nad zwierzętami: od aktywizmu do akademii i z powrotem”. Teksty Drugie 3 : 193–204.
Barad K. 2012. Posthumanistyczna performatywność: ku zrozumieniu, jak materia zaczyna mieć.
Capra Frank. 1997. The Web of Life. London : Press.
Chakrabarty Dipesh. 2009. „The Climate of History: Four Theses”. Critical Inquiry 35 (2): 221–229.
Chakrabarty Dipesh. 2011. Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna. Poznań : Wyd. Naukowe.
Crosby Alfred W. 1999. Imperializm ekologiczny. Biologiczna ekspansja Europy 900–1900. Warszawa : Wyd. Naukowe.
Domańska Ewa. 1998. Encounters. Philosophy of History After Postmodernism. Charlottesville, Va.–London : Press.
Domańska Ewa. 2006. Ku historii nieantropocentrycznej. W Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, 104–127. Poznań UAM.
Domańska Ewa. 2010/2011. „Die paradigmatische Lücke (paradigmatic gap) in den heutigen Geistes- und Sozialwissenschaften”. Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften 4: 34–54.
Domańska Ewa. 2012. Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej. Warszawa : Wyd. Naukowe.
Fabian Johannes. 2012. „Cultural Anthropology and the Question of Knowledge”. Journal of the Royal Anthropological Institute 18 (2) : 446–456.
Fukuyama Francis. 2004. Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Kraków : WUJ.
Hodder Ian. 2012. Entangled. An Archaeology of the Relationships between Humans and Things. Oxford : OUP.
Kieniewicz Jan. 1975. Kerala. Od równowagi do zacofania. Warszawa : PWN.
Kieniewicz Jan. 2008. Ekspansja, kolonializm, cywilizacja. Warszawa : Wyd. Naukowe.
Kołodziejczyk Dariusz. C. Şandru. 2012. „On Colonialism, Communism and East-Central Europe — Some Reflections”. Journal of Postcolonial Writing 48 (2) : 114–124.
Kowalewski Jacek. Wojciech Piasek. 2010. Zwroty badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne. Olsztyn: Wyd. Naukowe IF UWM.
Kuchowicz Zbigniew. 1985. O biologiczny wymiar historii. Warszawa : PWN.
Kuhn Thomas S. 2001. Struktura rewolucji naukowych. Warszawa : PWN.
Małczyński Jacek. 2009. „Drzewa żywe pomniki w Muzeum-Miejscu Pamięci w Bełżcu”. Teksty Drugie 1/2: 208–214.
Olsen B. 2013. W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Warszawa : Press.
Pankiewicz Ryszard. 2004. W poszukiwaniu paradygmatu historii. Nowe próby interpretacji wczesnych społeczeństw antycznych. W Ideologia i propaganda w starożytności. Materiały konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH, Rzeszów 12–14 września 2000, 17-27. Rzeszów Press.
Pomian Krzysztof. 2011. „Historia — dziś”. Przegląd Polityczny 106: 3–15.
Potomäki Heikki. 2011. „On the Complexity of Time and Temporality. Implications of World History and Global Futures”. Australian Journal of Politics and History 57 (3) : 351–359.
Pyburn Anne P. 2005. „Why Archaeology Must be a Science”. Habitus. Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia 3 (2) : 221–239.
Skórzewski Dariusz. 2013. Teoria — literatura — dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Lublin : Wyd. Naukowe.
Snow Charles P. 1999. Dwie kultury. Warszawa : CiS.
Sowa Jan. 2011. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą.. Kraków : WUJ.
Spivak Chakravorty Gayatri. 2010. „Czy podporządkowani inni mogą przemówić?”. Krytyka Polityczna 24/25 : 196–239.
Starzyńska-Kościuszko Ewa. 2006. „Słowo wstępne”. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 12 : 6-9.
Wolfe C. 2013. „Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm)”. Teksty Drugie 1/2 : 125–153.
Zamorski Krzysztof. 2008. Dziwna rzeczywistość. Wprowadzenie do ontologii historii. Kraków : Wyd. Naukowe.
Znaczenie. W Teorie wywrotowe, 323–362. Poznań : Wyd. Naukowe UAM.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

120

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

221

Strona końc.:

274

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:38540 ; 0023-5903

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/120/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/120/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji