Obiekt

Tytuł: Ballooning spiders (Araneae) over the forest island in an agricultural landscape of Wielkopolska

Inny tytuł:

Fragmenta Faunistica, vol. 55, no. 1 ; Pająki Araneae migrujące drogą powietrzną nad wyspą leśną w krajobrazie rolniczym Wielkopolski ; Ballooning spiders in Wielkopolska

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Wydawca:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Bibliogr. s. 23-24 ; S. 19-24 : il. ; 25 cm ; Streszcz. pol. Nazwy taksonów również łac.

Abstrakt:

Praca przedstawia dane dotyczące liczebności oraz składu taksonomicznego pająków przemieszczających się drogą powietrzną na wysokości 46 metrów nad ziemią w mozaikowym krajobrazie rolniczym. Próby pobierano od kwietnia do października 2009 roku za pomocą pułapki umieszczonej na wieży meteorologicznej nad śródpolną wyspą leśną w Turwi, położonej w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego w Wielkopolsce. Ogółem stwierdzono 60 osobników pająków, reprezentowanych przez sześć rodzin i siedem gatunków. Dominowały wśród nich pająki z rodziny Linyphiidae. 78% wszystkich stwierdzonych pająków stanowiły okazy młodociane. Jednakże obecne były w próbach także dorosłe osobniki o względnie dużych rozmiarach ciała: Anyphaena accentuata i Philodromus praedatus. W pracy dyskutowane są sezonowe aspekty dyspersji pająków.

Bibliografia:

BLANDENIER G. & FÜRST P.-A. 1998. Balloning spiders caught by a suction trap in an agricultural landscape in Switzerland. In: SELDEN P. A. (ed.), Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh, 1997, pp. 177-186. British Arachnological Society, Buckinghamshore. ; DEAN D. A. & STERLING W. L .1985. Size and phenology of ballooning spiders at two locations in eastern Texas . The Journal of Arachnology 13 :111-120. ; DUFFEY E. 1998. Aerial dispersal in spiders. In: Seiden P. A. (ed.), Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh, 1997, pp. 187 - 191. British Arachnological Society, Buckinghamshore.Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh. ; GREENSTONE M. H. & MORGAN C. E., HULTSCH A -L., FARROW R. A., DOWSE J.E. 1987 . Ballooning spiders in Missouri, USA, and New South Wales, Australia: family and mass distributions. The Journal of Arachnology 15:163-170. ; JOHNSON L. R. 2010. Implications of dispersal and life history strategies for the persistence of Linyphiid spider populations. Ecological Modelling 221 (8): 1138-1147. ; KAJAK A. 1959. Uwagi w sprawie jesiennych wędrówek pająków. Ekologia Polska, ser. B, 5 (4): 331-338 ; KAJAK A. & OLESZCZUK M. 2004. Effect of Shelterbelts on adjoining cultivated Fields: patrolling intensity of carabid beetles (Carabidae) and spiders (Araneae). Polish Journal of Ecology 52 (2): 155-172. ; KARG J. & KUJAWA A. 1996. Zabytkowy park pałacowy w Turwi - porównanie stanu drzewostanu na przestrzeni 15 lat. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. Poznań 1 (3): 51-61. ; ŁUCZAK J. 1974. Ecological groups of spiders on potato and rye fields. Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences.Série des sciences biologiques, Cl. II, 22: 377-383. ; OLESZCZUK M. 2010. Réfugia śródpolne jako siedliska rzadziej spotykanych i zagrożonych gatunków pająków (Araneae) w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 66 (5): 361-374. ; OTTO S. & FLOREN A. 2010. The canopy spiders (Araneae) of the floodplain forest in Leipzig. Arachnologische Mitteilungen 39: 25-38. ; ROZWAŁKA R. & STAŃSKA M. 2008. Check-list of spiders (Araneae) of Poland:http://www.arachnologia.edu.pl/arachnopage/pliki/araneae_checklist-01.12.doc ; SALMON J., T., & HORNER N. V. 1977. Aerial dispersion of spiders in North Central Texas. The Journal of Arachnology 5:153-157. ; SCHMIDT M.H. & Tscharntke T. 2005. The role of perennial habitats for Central European farmland spiders.Agriculture, Ecosystems and Environment 105: 235-242. ; STARĘGA W., Blaszak C. & Rafalski J. 2002. Arachnida Pajęczaki. Czerwona lista gatunków. In: GŁOWACIŃSKI Z. (red.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, pp. 133-140. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 155 pp. ; SUNDERLAND K. D. 1987: Spiders and cereal aphids in Europe. Bulletin IOBC/WPRS: 10: 82-102. ; SZYMKOWIAK P., GÓRSKI G. & Bajerlein D. 2007. Passive dispersal in arachnids. Biological Letters 44 (2): 75-101. ; TOFT S. 1995. Two functions of gossamer dispersal in spiders? Acta Jutlandica 70, 257-268. ; THOMAS C. F. G. & JEPSON P. C. 1999. Fifferential aerial dispersal of Linyphhid spiders from a grass and a cereal field.The Journal of Arachnology 27: 294-300. ; THORBEK P., TOPPING Ch. J. & SUNDERLAND K. D. 2002. Validation of a simple method for monitoring aerial activity of spiders. The Journal of Arachnology 30: 57-64. ; TOPPING C. J. & SUNDERLAND K. D. 1994. A spatial population dynamics model for Lepthyphantes tenuis (Araneae: Linyphiidae) with some simulations of the spatial and temporal effects of farming operations and land use. Agriculture, Ecosystems and Environment 48: 405-430 ; WOLAK M. & KARG. J. 2002. Pająki zimujące w zadrzewieniach śródpolnych. In: BANASZAK J. (ed.), Wyspy Środowiskowe. Bioróżnorodność i próby typologii, pp. 147-158. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 302 pp. ; ŻABKA M. & NENTWIG W. 2000. Salticidae (Arachnida: Araneae) of the Krakatau Islands (Indonesia). A preliminary approach. Ekologia (Bratislava) 19, Suppl. 3: 293-306.

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

55

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

19

Strona końc.:

24

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:34825 ; 10.3161/00159301FF2012.55.1.019

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 55 no. 1 ; MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 55 no. 1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji