Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Identification and distribution of sibling species of Anopheles maculipennis complex (Diptera: Culicidae) in north-eastern Poland

Twórca:

Kubica-Biernat, Beata ; Kowalska-Ulczyńska, Beata

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Fragmenta Faunistica, vol. 54, no. 1 ; Identyfikacja i rozprzestrzenienie kryptogatunków Anopheles maculipennis complex s. l. (Diptera: Culicidae) w północno-wschodniej Polsce ; Anopheles maculipennis complex in north-eastern Poland

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Wydawca:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Bibliogr. s. 26-27 ; S. 17-27 : il. ; 25 cm ; Streszcz. ang. i pol. Nazwy taksonów również łac

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy była identyfikacja krypto gatunków Anopheles maculipennis s. l. na wybranych terenach północno-wschodniej Polski - niegdyś endemicznych terenach występowania malarii. Ogółem odłowiono przy użyciu standardowych dla rodziny Culicidae metod połowów i przebadano metodą PCR 1120 komarów z kompleksu Anopheles maculipennis: 1002 imagines i 118 larw. Stanowiska odłowu (n = 54) (obory, zabudowania mieszkalne, „wolna przyroda” oraz zbiorniki wodne) były rozlokowane na terenie północnej Polski, w województwach: Pomorskim, Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim i zlokalizowane w obrębie 22 kwadratów siatki UTM. Nie stwierdzono w niniejszych badaniach An. atroparvus- halofilnego gatunku charakterystycznego dla wybrzeża Bałtyku, notowanego przez szereg lat głównie na Wybrzeżu Gdańskim. Na całym badanym terenie gatunkiem dominującym był An. messeae/daciae - główny wektor Plasmodium vivax w Europie środkowo-wschodniej. Stwierdzono nowe stanowiska występowania An. maculipennis s. s. i An. messeae zlokalizowane w obrębie 9 kwadratów UTM, przy czym w Borach Tucholskich i na Pojezierzu Iławskim wykazano te dwa gatunki po raz pierwszy, jak również pierwszy raz wykazano An. maculipennis s. s. na Pojezierzu Mazurskim.

Bibliografia:

COLLINS F. H. & PASKEWITZ S. M. 1996. A review of the use of ribosomal DNA (rDNA) to differentiate among cryptic Anopheles species. Insect Molecular Biology 5: 1-9.
DI LUCA M., BOCOLINI D., MARMUCCI M. & ROMI R. 2004. Intrapopulation polymorphism in Anopheles messeae {An. maculipennis complex) inferred by molecular analysis. Journal of Medical Entomology 4: 582-586.
GORDEYEV M. I., ZVANTSOV A. B., GORYACHEVA 1.1., SHAIKEVICH Y. V. & YEZHOV M. N. 2005. Description of the new species Anopheles artemievi sp. n. (Diptera: Culicidae). Meditsinskaia Parazitologiia i Parazitamye Bolezni 2: 4—5.
JAREMIN B., NAHORSKI W., GOLJAN J., FELCZAK-KORZYBSKA I., GÓRSKI J., MYJAK P. & KOTKOWSKI A. 1993/1994. Malaria as an occupational disease. Bulletin ofthe Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia 44/45 (1/4): 43-50.
JETTEN T. H. & TAKKEN W. 1994. Anophelism without malaria in Europe - A review of the ecology and distribution of the genus Anopheles in Europe. Wageningen Agricultural University Papers 94: 1-68.
KITZMILLER J. B., FRIZZI G. & BAKER R. H. 1967. Evolution and speciation within the maculipennis complex of the genus Anopheles. In: PAL R. & WRIGHT J. W. (eds), Genetics of insect vectors of disease, pp 151-200. Elsevier, Amsterdam, 794 pp.
KNAP J. P. & MYJAK P. (eds). 2009. Malaria w Polsce i na świecie: wczoraj i dziś. a-medica Press, Bielsko-Biała, 246 pp.
KOWALSKA-ULCZYŃSKA B. & Gilka, W. 2003. Komary (Diptera: Culicidae) miejscowości Wyskok na Mazurach. Wiadomości Entomologiczne 22 (2): 91-100.
KUBICA-BIERNAT B. 1997. Culicidae. In: RAZOWSKI J. (ed.): Checklist of Animals of Poland, Vol. 5, Part 24, p. 178. Polish Academy of Sciences, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Kraków: 260 pp.
KUBICA-BIERNAT B. 1999. Distribution of mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Poland. European Mosquito Bulletin 5: 1-17.
KUBICA-BIERNAT B. 2005. Malaria i jej wektory w Polsce. In: BUCZEK A. & Błaszak C., (eds), Stawonogi - różnorodność form i oddziaływań, pp. 281-287, Koliber, Lublin, 374 pp.
KUHN K. G., CAMPBELL-LENDRUM D. H. & DAVIES C. R. 2002. A Continental Risk Map for Malaria Mosquito (Diptera: Culicidae) Vectors in Europe. Journal of Medical Entomology 39 (4): 621-630.
LACHMAJER J. 1948. Rasy gatunku Anopheles maculipennis Mg. występujące na wybrzeżu (rok 1947/48). Przegląd Epidemiologiczny 2 (1/2): 133-136.
LACHMAJER J. 1950. Biologia Anopheles maculipennis atroparvus van Thiel na Wybrzeżu (1949/1950r.). Przegląd Epidemiologiczny 4: 1-37.
LACHMAJER J. 1952. Warunki zimowania samic Anopheles maculipennis atroparvus. Biuletyn Państwowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdańsku 4 (1): 79-96.
LACHMAJER J. 1966. Wrażliwość na DDT larw rodzaju Anopheles Meigen pochodzących z kilku miejscowości nadmorskich w latach 1961-1965. Bulletin ofthe Institute of Maritime Medicine in Gdańsk 17 (1/2): 35-42.
LACHMAJER J. 1971. Host selection by Anopheles atroparvus v. Thiel 1927 (Diptera: familia Culicidae) in Gdańsk environment. Bulletin of the Institute of Maritime Medicine in Gdańsk 22 (1/2): 41^12.
LACHMAJER J. 1972. Investigation of changes in tolerance to DDT and dieldrin of female Anopheles labranchiae atroparvus v. Thiel (Diptera, Culicidae) in the Gdańsk region. Bulletin of the Institute of Maritime Medicine in Gdańsk 23 (3/4): 171-181.
LACHMAJER J. 1975. Sezonowe zmiany w dynamice populacji larw Anopheles labranchiae atroparvus v. Thiel, 1927 w okolicach Gdańska. Wiadomości Parazytologiczne 21 (2): 175-189.
LACHMAJER J. 1982. Trophic connections of the Anopheles genus females in the vicinities of Gdańsk. Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia 33 (1/2): 71-80.
LACHMAJER J. & SKIERSKA B. 1958. Niektóre dane o Anopheles maculipennis Meig. w Białowieży. Przegląd Epidemiologiczny 2: 185-192.
LACHMAJER J. & SKIERSKA B. 1968. Biting mosquitoes (Diptera, Culicinae) found in the Baltic coastal area between the Vistula and Odra mouth, in the years 1963-1965. Bulletin of the Institute of Maritime Medicine in Gdańsk 19 (1/2): 7-20.
LINTON Y-M., LEE A. S. & CURTIS C. 2005. Discovery of a third member of the Maculipennis Group in SW England. European Mosquito Bulletin 19: 5-9.
LUKSIAK J. 1959. Agresywne komary z terenu Krynicy Morskiej, woj. Gdańskiego. Wiadomości Parazytologiczne 5 (1): 25-27.
MARTINI E. 1920. Uber Stechmucken besonders dereń europaischen Arten und ihre Bekampfung. Archiv fur Schiffs und Tropenhygiene 24: 1-259.
MUNSTERMANN L. E. & CONN J. E. 1997. Systematic of mosquito disease vectors (Diptera, Culicidae): impact of molecular biology and cladistic analysis. Annual Review of Entomology 42: 351-369.
NICOLESCU G., LINTON Y-M., VLADIMIRESCU A., HOWARD T. M. & HARBACH R. E. 2004. Mosquitoes of the Anopheles maculipennis group (Diptera; Culicidae) in Romania, with the discovery and formal recognition of a new species based on molecular and morphological evidence. Bulletin of Entomological Research 94: 525-535.
NOWICKI M. 1873. Beitrage zur Kenntnis der Dipterenfauna Galiziens. Krakau: 35 pp.
OKRÓY-RYSOP G. 1991. Culicidae. In: RAZOWSKI J. (ed.), Checklist of Animals of Poland, Vol. 2, Part 32, pp. 89-90. Ossolineum, Kraków: 342 pp.
OKRÓY-RYSOP G., WEGNER Z. & STAŃCZAK J. 1991. Komary (Diptera: Culicidae) znalezione w pasie przymorskim od Wejherowa do Darłowa. Wiadomości Parazytologiczne 37: 45-51.
PROFT J., MAIER W. A. & KAMPEN H. 1999. Identification of six sibling species of the Anopheles maculipennis complex (Diptera: Culicidae) by polymerase chain reaction assay. Parasitological Research 85: 837-843.
RAMSDALE C. & SNOW K. 2000. Distribution of the genus Anopheles in Europe. European Mosquito Bulletin 7: 1-17.
RIJKPEMA S. D., GOLUBIĆ D., MOLKENBOER M., VERBEEK-DE KRUIF N. & SCHELLEKENS J. 1996. Identification of four genomic groups of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks in a Lyme borreliosis region of northern Croatia. Experimental and Applied Acarology 20: 23-30.
SACK P. 1925. Beitrage zur Natur und Kulturgeschichte Lithauens und angrenzender Gebiete. Die Zweiflugler des Urwaldes von Bialovies. Munchen. Verlag der Bayer. Akademie Den Wissenschaften. Supplement 6 (9): 259-277.
SEDAGHAT M. M., LINTON Y.-M., OSHAGI M. A., VATANDOOST EL. & EIARBACH R. E. 2003. The Anopheles maculipennis complex (Diptera: Culicidae) in Iran: molecular characterization and recognition of a new species. Bulletin of Entomological Research 93: 527-535.
SKIERSKA B. 1971. Klucze do oznaczania owadów Polski. XVIII. Muchówki - Diptera. 9a. Komary - Culicidae.Larwy i poczwarki. PWN, Warszawa: 138 pp.
SKIERSKA B. 1977. Klucze do oznaczania owadów Polski. Postacie dojrzałe. XXVIII. Muchówki - Diptera. 9b.Komary - Culicidae., PWN, Warszawa: 120 pp.
SKIERSKA B. & SZADZIEWSKA M. 1978. Early changes of density and specific structure of mosquitoes (Diptera; Culicidae) found in buildings in riverside villages situated near the mouth of the Vistula. Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia 29 (1/2): 99-114.
SZADZIEWSKA M. & OKRÓY-RYSOP G. 1988. Research on parasitic arthropods of the Lake Żarnowieckie environs, conducted out in 1981-1985. II Part: Mosquitoes (Diptera, Culicidae/ Bulletin of the Institute of Maritime and Tropical Medicine in Gdynia 39 (3 4): 215-226.
TAKKEN W., GEENE R., ADAM W., JETTEN T. EL. & VAN DER VELDEN J. A. 2002. Distribution and Dynamics of Larval Populations of Anopheles messeae and A. atroparvus in the delta of the Rhine and Meuse, The Netherlands. A Journal of the Ehiman Environment 31 (3): 212-218.
TARWID K. 1934. Resultats de l’enquete de M. le Dr. El. Raabe sur les moustiques domestiques in Pologne en 1924 et 1925. Fragmenta Faunistica 2 (19): 161-179.
WEGNER Z., KUBICA-BIERNAT B., STAŃCZAK J. & RACEWICZ M. 1993. Badania faunistyczno-ekologiczne nad hematofagicznymi muchówkami prowadzone w okolicach Jeziora Żarnowieckiego w latach 1988-1991. I. Komary (Diptera: Culicidae/ Biuletyn Metodyczno-Organizacyjny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 26: 55-72.
WEYER F. 1938. Die geografische Verbreitung der Rassen von Anopheles maculipennis in Deutschland. Zeitschrift fur Parasitenkunde 10: 429-463.
WHITE G.B. 1978. Systematic reappraisal of the Anopheles maculipennis complex. Mosquito Systematics 10: 13—44.
WOINAROWICZ J. 1960. Culicinae larvae of small ponds. Polskie Archiwum Hydrobiologii 8: 183-221.

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

54

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

17

Strona końc.:

27

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:36167 ; doi:10.3161/00159301FF2011.54.1.017

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 54 no. 1 ; MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 54 no. 1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2013-11-25

Liczba wyświetleń treści obiektu:

519

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/52928

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji