Obiekt

Tytuł: Ichthyofauna of selected water bodies and the Vistula River in Warsaw

Twórca:

Wiśniewolski, Wiesław ; Ligięza, Janusz

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Fragmenta Faunistica, vol. 54, no. 1 ; Ichthyofauna of Warsaw ; Ichtiofauna wybranych zbiorników wodnych i Wisły na obszarze Warszawy

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Wydawca:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Bibliogr. s. 75-76 ; S. 59-76 : il. ; 25 cm ; Streszcz. ang. i pol. Nazwy taksonów również łac.

Abstrakt:

Celem pracy było opisanie ichtiofauny zasiedlającej wody Warszawy. Opisano ichtiofaunę warszawskiego odcinka Wisły (od km 506 do 525) oraz położonych na terenie miasta zbiorników - Jeziorko Czerniakowskie (19,5 ha), Jeziorko Szczęśliwickie (6,0 ha), Jeziorko Kamionkowskie (8,0 ha), Jeziorko Wilanowskie (15,0 ha), Jeziorko Powsinkowskie (8,5 ha). Informacje pochodziły z odłowów kontrolnych (elektryczne i sieciowe), zapisów protokołów zarybieniowych oraz wywiadów z wędkarzami. Klasyfikację taksonomiczną gatunków przyjęto wg Nelsona (Brylińska 2000). Gatunki przyporządkowano do ekologicznych grup: rozrodczych, troficznych, przepływu wody. Łącznie w warszawskich wodach stwierdzono 40 gatunków ryb. W Wiśle 33, natomiast w jeziorkach od 3 do 11 gatunków. Wśród gatunków z Wisły reprezentowane były wszystkie wydzielone grupy ekologiczne. W jeziorkach brak było gatunków reofilnych oraz litofilnych i psammofilnych. W warszawskich wodach występują gatunki objęte ochroną gatunkową (różanka, piskorz, kiełb białopłetwy, śliz), chronione w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 (boleń, kiełb białopłetwy, piskorz, różanka, łosoś), diadromiczne gatunki ryb wędrownych (certa, troć wędrowna, łosoś, węgorz) oraz gatunki obce (tołpyga pstra, czebaczek amurski, babka łysa, babka szczupła, sapa).

Bibliografia:

BACKIEL T., WIŚNIEWOLSKI W., BORZĘCKA I., BURAS P., SZLAKOWSKI J. & WOŹNIEWSKI M. 2000. Ichtiofauna Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Narwi. In: MATUSZKIEWICZ J. M., Roo-ZlELIŃSKA E. (eds), Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Warszawa, Dokumentacja Geograficzna 19: 97-105.
BALON E. K. 1975. Reproductive guilds of fishes - a proposal and definition. Journal of the Fisheries Research Board of Canada 32: 821-864.
BONTEMPS S. & RUDNICKI A. 1968 (manuscript). Ichtiofauna górnego odcinka rzeki Narwi. Instytut Rybactwa Śródlądowego, Żabieniec, 12 pp.
BORZĘCKA I., WIŚNIEWOLSKI W., SZLAKOWSKI J. & BURAS P. 2003 (manuscript). Ocena zespołów ryb jeziorka Szczęśliwice. Polski Związek Wędkarski, Okręg Mazowiecki, Warszawa, 10 pp.
BRYLIŃSKA M. (ed.). 2000. Ryby słodkowodne Polski. PWN, Warszawa, 521 pp.
DANILKIEWICZ Z. 1997. Minogi oraz ryby rzeki Bugu i jego polskich dopływów. Archiwum Rybactwa Polskiego 5 (Supl. 2): 5-82.
FIC M. & KRĘGIEL J. 2004. Warunki geomorfologiczne i hydrograficzne w rejonie jeziorka Czerniakowskiego. In: Fic M. (ed.): Ekofizjograficzno-urbanistyczne uwarunkowania zagospodarowania rejonu Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie - wybrane zagadnienia. IMUZ Falenty: 57-67.
KRUK A., SZYMCZAK M. & Spychalski P. 2003. Ichtiofauna miasta Łodzi. Part I. Dorzecza Jasienia i Łódki.Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 16: 79-96.
KRUK A., SPYCHALSKI P. & GALICKA W. 2005. Ichtiofauna miasta Łodzi. Part II. System Sokołówki. Roczniki Naukowe PZW 18: 29-46.
MATUSZKIEWICZ J. M. 2000. Założenia kompleksowych badań przyrodniczych międzywala Wisły na odcinku warszawskim. In: MATUSZKIEWICZ J. M., Roo-ZlELIŃSKA E. (eds), Międzywale Wisły jako Swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Warszawa, Dokumentacja Geograficzna 19: 7-15.
NABIALEK J. 1984. Wpływ ciepłych wód zrzutowych z elektrowni Kozienice na ichtiofaunę przybrzeżnej strefy Wisły.Roczniki Nauk Rolniczych, Seria H, 100 (4): 83-109.
OPUSZYŃSKIK. 1983. Podstawy biologii ryb. 2nd ed. PWRiL, Warszawa 590 pp.
PENCZAK T. 1988: Ichtiofauna dorzecza Pilicy. I. Przed utworzeniem zbiornika. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 1: 25-59.
PENCZAK T., KOSZALIŃSKI H., BUCZYŃSKA M. & JAKUCEWICZ H. 1990a. Ichtiofauna dorzecza Narwi. I. Narew.Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 3: 81-94.
PENCZAK T., MANN R. K. H., KOSZALIŃSKI H. & PLETROWSKA M. 1990b. Ichtiofauna dorzecza Narwi. II. Pisa i jej dopływy. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 3: 95-114.
PENCZAK T., ZACZYŃSKI A., KOSZALIŃSKI H., GALICKA W., UŁAŃSKA M. & KOSZALIŃSKA M. 1991a. Ichtiofaunadorzecza Narwi. III. Supraśl i inne rzeki Wysoczyzny Białostockiej. Roczniki Naukowe Polskiego ZwiązkuWędkarskiego 4: 65-81.
PENCZAK T., ZACZYŃSKI A., KOSZALIŃSKI H., KOSZALIŃSKA M. & UŁAŃSKA M. 1991b. Ichtiofauna dorzecza Narwi.IV. Lewobrzeżne dopływy Narwi. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 4: 83-99.
PENCZAK T., KOSZALIŃSKI H., ZACZYŃSKI A., KOSZALIŃSKA M. & UŁAŃSKA M. 1992. Ichtiofauna dorzecza Narwi.V. Rzeki Równiny Kurpiowskiej. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 5: 155-172.
PENCZAK T., KRUK A., KOSZALIŃSKI H. & ZIĘBA G. 2000. Ichtiofauna rzeki Bzury. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego 13: 23-33.
PRUS P. 2004. Charakterystyka hydrobiologiczna jeziorka Czerniakowskiego. In: Fic M. (ed.): Ekofizjograficzno- urbanistyczne uwarunkowania zagospodarowania rejonu Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie - wybrane zagadnienia. Instytut Melioracji I Użytków Zielonych, Falenty: 40-53.
SCHIEMER F. & WAIDBACHER H. 1992. Strategies for conservation of a Danubian fish fauna. In: BOON P. J., CALOW P.& PETTS G. E. (eds), River Conservation and Management, pp. 363-382. John Wiley and Sons, Chichester, 470 pp.
SUMIŃSKI S. M. & Tenenbaum S. 1921. Przewodnik zoologiczny po okolicach Warszawy. Wydawnictwo M. Arct Warszawa, 100 pp.
SUMIŃSKI S. M. 1922. Fauna Warszawy. Ziemia. 7 (12): 328-335.
SYCH R., NABIALEK J. & WIŚNIEWOLSKI W. 1990. Ocena rybackiego znaczenia górnej Narwi. Nauka i Praktyka.Studia-Ekspertyzy-Informacje. 1’90. Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku: 179-196.
WIŚNIEWOLSKI W., SZLAKOWSKI J., BIAŁOKOZ W., CHYBOWSKI Ł. & BORZĘCKA I. 1999 Ichtiocenozy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi: stan i zagrożenia. Łomżyński Park Krajobrazowy, Drozdowo, 27 pp.
WIŚNIEWOLSKI W. 2005 (manuscript). Ocena możliwości prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej w zbiornikach wodnych na terenie Warszawy. Polski Związek Wędkarski, Okręg Mazowiecki, Warszawa, 6 pp.
WIŚNIEWOLSKI W., SZLAKOWSKI J., BURAS P., BORZĘCKA I., WOŁOS A. & PRUS P. 2004a. Ichtiofauna Narwiańskiego Parku Narodowego. In: BANASZUK H. (ed.), Przyroda Podlasia. Narwiański Park Narodowy. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok: 320-330.
WIŚNIEWOLSKI W., Szlakowski J., Buras P. & Klein M. 2004b. Ichtiofauna Biebrzańskiego Parku Narodowego. In: BANASZUK H. (ed.), Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok: 455-489.
WITKOWSKI A. 1984. Analiza ichtiofauny basenu Biebrzy. II. Materiały do znajomości rybostanu i przegląd gatunków.Fragmenta Faunisticą 28:137-184.
WITKOWSKI A., KOTUSZ J. & PRZYBYLSKI M. 2009. Stopień zagrożenia słodkowodnej ichtiofauny Polski: Czerwona lista minogów i ryb - stan 2009. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65: 33-52.

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

54

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

59

Strona końc.:

76

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:36171 ; 10.3161/00159301FF2011.54.1.059

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 54 no. 1 ; MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 54 no. 1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji