Obiekt

Tytuł: Amphibians of Oława

Twórca:

Majtyka, Tomasz

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Fragmenta Faunistica, vol. 53, no. 2 ; Płazy Oławy

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Wydawca:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Bibliogr. s. 146 ; S. 139-149 : il. ; 25 cm ; Streszcz. pol. Nazwy taksonów również łac.

Abstrakt:

Na obszarze administracyjnym miasta Oławy (23,7 km2, ok. 31 tys. mieszkańców) poddano obserwacji 28 zbiorników wodnych (rys. 1). W latach 2006-2009 stwierdzono występowanie 13 gatunków taksonów (w tym 1 mieszańca). Były to: traszka grzebieniasta Tritunis cristatuś, traszka zwyczajna Tritunis vulgaris, kumak nizinny Bombina bombina, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, ropucha szara Bufo bufo, ropucha paskówka Bufo calamita, ropucha zielona Bufo viridis, rzekotka drzewna Hyla arborea, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana kl. esculenta, żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba śmieszka Rana ridibunda i żaba trawna Rana temporaria.Wykazano, iż urbanizacja wpływa negatywnie na różnorodność gatunkową płazów: na obszarach o niskiej presji urbanizacyjnej występuje 2 razy więcej gatunków niż na terenach silnie zurbanizowanych. Na terenie badań gatunkami najbardziej podatnymi na wymieranie w terenie miejskim są kumak nizinny, grzebiuszka ziemna i żaba moczarowa. Należy nadmienić, że batrachofauna miasta Oławy oraz jego okolic nie wykazuje żadnych różnic jakościowych.

Bibliografia:

Baluka B. 2000. [Studies on the herpetofauna of Wałbrzych]. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów. VOgólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 26-28.06.2000, Kraków, pp. 10-12. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp. [In Polish]
Chobotow J. & Czarniawski W. 2007. Amphibians and reptiles of the urban area of Lublin (east- emPoland). Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 63: 21-37. [In Polish with English summary]
Guzik M., Schimscheiner L., Zakrzewski M., Zamachowski W. & Zyśk A. 1996. Herpetofauna of Cracow city. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 24: 247-262. [In Polish with English summary]
Hamer A. J. & McDonnel M. J. 2008. Amphibian ecology and conservation in the urbanising world: A review. Biological Conservation 141: 2432-2449.
Hetmański T„ Jarosiewicz A., Salamon S. & Olech K. 2008. The influence of altering ponds and vehicles on the amphibian population of Slupsk In: Indykiewicz P., Jerzak L. & Barczak T. (eds). Fauna miast. pp. 341-346. Wydawnictwo SAR „Pomorze”, Bydgoszcz. [In Polish with English summary]
Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. Vol. 2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 384 pp.
Kierzkowski P. & Ogielska M. 2001. Amphibians in the city of Wroclaw, Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 57: 65-80. [In Polish with English summary]
Kowalewski A. T. 2005. Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji. Nauka 1: 123-146.
Majtyka T. 2007. Wieloletnie obserwacje pojawów traszki zwyczajnej Lissotriton (Triturus) vulgaris (L.) w wodzie po hibernacji. Przegląd Zoologiczny 51 (1-2): 47-50.
Matwijowski K. (ed.). 2004. Olawa. Zarys monografii miasta. Wydawnictwo DTSK Silesia, Wroclaw - Olawa.
Mazgajska J. 1996. Distribution of amphibians in urban water bodies (Warsaw agglomeration, Poland). Ekologia Polska 44: 245-257.
Mazgajska J. 1998. [The studies on batrachofauna in Warsaw in 1992-1994], In: Barczak T„ Indykiewicz P. (eds). Urban fauna, pp. 231-240. Akademia Techniczno Rolnicza, Bydgoszcz, 263 pp. [In Polish with English summary]
Najbar B., Szuszkiewicz E. & Pietruszka T. 2005. [Amphibia in Zielona Góra and the disappearance of their sites located within the administrative borders of the town it the years 1974-2004], Przegląd Przyrodniczy 49: 155-166. [In Polish]
Nowakowski J. J., Górski A., Lewandowski K. & Dulisz B. 2008. Płazy i gady Olsztyna. In: Indykiewicz P., Jerzak L. & Barczak T. (eds). Fauna miast. Wydawnictwo SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, pp. 151-167.
Siwak P, Kossakowski R. & Chętnicki W. 2000. Amphibians of Białystok. In: Latowski K. (ed.). Studia Biologiczne, pp. 117-121. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań, 173 pp. [In Polish with English summary]
Sołtysiak M. 2004. [The studies on batrachofauna in Chorzów - preliminary data]. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia Płazów i Gadów - Ochrona Herpetofauny, VII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 28-29.09.2004, Kraków, pp. 112-116. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 194 pp. [In Polish]
Stanisławska M. Marlinga J., Nowak P. & Kaniewski R. 2004. Program Ochrony Środowiska dla miasta Olawa. Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Oławie. IME Consulting, Olawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

53

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

139

Strona końc.:

149

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:36753 ; 10.3161/00159301FF2010.53.2.139

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P.256 vol. 53 no. 2 ; MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P.4664 vol. 53 no. 2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa wydania Data
Amphibians of Oława / Majtyka, Tomasz 2019-09-12

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji