Obiekt

Tytuł: Amphibians of Słupsk

Inny tytuł:

Fragmenta Faunistica, vol. 53, no. 2 ; Płazy Słupska

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Wydawca:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Bibliogr. s. 157-159 ; S. 151-162 ; 25 cm ; Streszcz. ang., pol. Nazwy taksonów również łac.

Abstrakt:

Badania nad występowaniem płazów w mieście Słupsku (NW Poland) przeprowadzono w okresie ich rozrodu w 40 zbiornikach wodnych. Zbiorniki znajdowały się w obrębie zwartej zabudowy, na pograniczu zabudowy i lasu oraz na terenie ruderalnym miasta. Rozmnażające się płazy stwierdzono w 27 zbiornikach, co stanowiło 67,5% przebadanych. W pozostałych 13 (32,5%) nie zanotowaliśmy ani jednego gatunku. Liczba gatunków płazów w badanych zbiornikach wynosiła od 0 do 7, średnio 2,2. Zależała ona od lokalizacji i stopnia przekształcenia zbiorników. W zbiornikach zlokalizowanych na terenie zabudowanym rozmnażało się średnio 1,2 gatunki, a na skraju lasu 2,8 i na terenach ruderalnych 2,3. Płazy unikały rozmnażania się w zbiornikach przekształconych przez człowieka, zanotowano tam tylko średnio 0,6 gatunku, a w naturalnych 2,6. Zaobserwowano występowanie 9 gatunków płazów. Najczęściej notowano żabę trawną i ropuchę szarą, mniej liczniej żaby zielone, traszkę zwyczajną, i żabę moczarową. Rzadko występowały grzebiuszka ziemna, ropucha paskówka i kumak nizinny.

Bibliografia:

Baluka B. 2000. [Studies on the herpetofauna of Wałbrzych], In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów. VOgólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 26-28.06.2000, Kraków, pp. 10-12. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp. [In Polish] ; Beebee T. J. C. 1997. Changes in dewpond numbers and amphibian diversity over 20 years on Chalk Downland in Sussex, England. Biological Conservation 81: 215-219. ; Berger L. 2008. [European green frogs and their protection]. Ecological Library Foundation and PRODRUK, Poznań, 77 pp. [In Polish] ; Chobotow J. & Czarniawski W. 2007. Amphibians and reptiles of the urban area of Lublin (eastern Poland). Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 63: 21-37. [In Polish with English summary] ; Ensabella F. Loriga S., Formichetti P., Isom R. & Sorace A. 2003. Breeding site selection of Bufo viridis in the city of Rome (Italy). Amplubia-Reptilia 24: 396-400. ; Ficetola G. F. & De Bernardi F. 2004. Amphibians in a human-dominated landscape: the community structure is related to habitat features and isolation. Biological Conservation 119: 219-230. ; Głowaciński Z. & Rafiński J. (eds) 2003. Atlas of the amphibians and reptiles of Poland. Status - Distribution - Conservation. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa - Kraków, 156 pp. [In Polish with English summary] ; Guzik M., Schimscheiner L., Zakrzewski M., Zamachowski W. & Zyśk A. 1996. Herpetofauna of Cracow city. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 24: 247-262. [In Polish with English summary] ; Hamer A. J. & McDonnel M. J. 2008. Amphibian ecology and conservation in the urbanising world: A review. Biological Conservation 141: 2432-2449. ; Hetmański T., Olech K. & Salamon S. 2007. Śmiertelność żaby trawnej Rana temporaria i ropuchy szarej Bufo bufo w okresie rozrodu na drodze w południowej części miasta Słupska. Słupskie Prace Biol. 4: 15-20. ; Juszczyk W. 1987. Plaży i gady krajowe. Vol. 2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 384 pp. ; Kierzkowski P. & Ogielska M. 2001. Amphibians in the city of Wroclaw, Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 57: 65-80. [In Polish with English summary] ; Löfvenhaft K. Runborg S. Sjögren-Gulve P. 2004. Biotope patterns and amphibian distribution as assessment tools in urban landscape planning. Landscape and Urban Planning 68: 403-427. ; Masiakowski P. 1970. Płazy bezogonowe pobrzeża Bałtyku w okolicy Łazów. Przegląd Zoologiczny 14: 188-189. ; Mazgajska J. 1996. Distribution of amphibians in urban water bodies (Warsaw agglomeration, Poland). Ekologia Polska 44: 245-257. ; Mazgajska J. 1998. The studies on batrachofauna in Warsaw in 1992-1994. In: Barczak T.& Indykiewicz P. (eds). Urban fauna, pp. 227-236. Akademia Techniczno Rolnicza, Bydgoszcz, 263 pp. [In Polish with English summary] ; Miaud C. & Sanuy D. 2005. Terrestrial habitat preferences of the natteijack toad during and after the breeding season in a landscape of intensive agricultural activity. Amphibia-Reptilia 26: 359-366. ; Najbar B„ Najbar A., Maruchniak-Pasiuk M. & Szuszkiewicz E. 2006a. Śmiertelność płazów na odcinku drogi w rejonie Zielonej Góry w latach 2003-2004. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62: 64-71. ; Najbar B„ Najbar A. & Szuszkiewicz E. 2006b. Śmiertelność wybranych grup kręgowców na drogach w rejonie Zielonej Góry. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62: 56-66. ; Nowakowski J. J., Górski A., Lewandowski K. & Dulisz B. 2008. Plaży i gady Olsztyna. In: Indykiewicz P., Jerzak L. & Barczak T. (eds). Fauna miast, pp. 151-167. Wydawnictwo SAR „Pomorze”, Bydgoszcz. ; Nyström, P., Hansson, J. Månsson, J. Sundstedt, M. Reslow, C., Broström A. 2007. A documented amphibian decline over 40 years: possible causes and implications for species recovery. Biological Conservation 138: 399-411. ; Ożgo M. & Hetmański T. 2008. Tree frog Hvla arborea L. in the protected landscape area „Pas Pobrzeża na wschód od Ustki” (N Poland). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (3): 63-75. [In Polish with English summary] ; Pawłowski A. 1993. [Amphibians of Poznań Agglomeration]. Master Thesis, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Zakład Zoologii Ogólnej, Poznań, 82 pp. [In Polish] ; Pough F. H„ Andrews R. M., Cadle J. E., Crump M. L„ Savitzky A. H. & Wells I. D. 1998.Herpetology. Prentice-Hall. Inc. Upper Saddle River, New Jersey, 544 pp. ; Rybacki M. 1987. Spostrzeżenia dotyczące płazów i gadów Słowińskiego Parku Narodowego.Chrońmy Przyrodę Ojczystą 43: 65-68. ; Rybacki M. & Maciantowicz M. 2006. Protection of European pond turtle, great crested newt and fire-bellied toad. Wydawnictwo Klubu Przyrodników. Świebodzin, 180 pp. [In Polish with English summary] ; Siwak P., Kossakowski R. & Chętnicki W. 2000. Amphibians of Białystok. In: Latowski K. (ed.). Studia Biologiczne, pp. 117-121. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań, 173 pp. [In Polish with English summary] ; Whitfield S. M., Bell K. E., Philippi T., Sasa M., Bolaños F., Chaves G., Savage J. M. & Don- elly M. A. 2007. Amphibian and reptile declines over 35 years at La Selva, Costa Rica. PNAS 104: 8352-8356. ; Zhou Q. Zhang J., Fu J., Shi J. & Jiang G. 2008. Biomonitoring: an appealing tool for assessment of metal pollution in the aquatic ecosystem. Analytica Chimica Acta 606: 135-150

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

53

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

151

Strona końc.:

162

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:36755 ; 10.3161/00159301FF2010.53.2.151

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 53 no. 2 ; MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 53 no. 2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa wydania Data
Amphibians of Słupsk / Hetmański, Tomasz 2019-09-12

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji