Object

Title: Amphibians of Białystok

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 53, no. 2 ; Płazy Białegostoku

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Bibliogr.: p. 255-257 ; P. 245-264 : ill. ; 25 cm ; Abstract in Polish. Taxa in Latin

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The research was carried out on 100 water bodies, from 1998 to 2000. There were 87 water reservoirs located in the area of Białystok, another 13 reservoirs were located in the Białystok surroundings, but outside the administrative boundaries (up to 2.5 km away). Several physical features of the breeding ponds in our study as well as their surroundings were described to determine the urbanization pressure in a given area. The frequency of occurrence of particular amphibian species and their number were determined. In the study area, amphibians belonging to 12 species (with one genetic hybrid) were found. Due to problems identifying “green frogs”, they were put into one group for most of analyses. The most frequent amphibians within the administrative boundaries of Białystok were: the “green frogs” (observed in 66.6% of studied water bodies), the common frog (65.5%) and the moor frog (49.4%). These species occurred throughout the entire city. The rarest amphibian species were observed only on the outskirts of Białystok. They were: the crested newt (2.3%) and the natterjack (3.4%). The green toad is considered to be a species less sensitive to urbanization pressure. Paradoxically, it was rarely found in Białystok (9.2%) and only22.2% of its breeding sites were located in the city centre.

References:

Adamiak W. 2008. Skład gatunkowy i liczba stanowisk płazów na terenie miasta Gniezna. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia Płazów i Gadów - Ochrona Herpetofauny. IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 22-23.09.2008, Kraków, pp. 15-18. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp.
Amtkjaer J. 1988. Monitoring populations of the Green Toad (Bufo viridis Laur.) on the island of Samso. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 64: 129-131.
Baujka B. 2000. Badania nad herpetofauną Wałbrzycha In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów. V Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 26-28.06.2000, Kraków, pp. 10-12. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp.
Beebee 1997. Changes in dewpond numbers and amphibian diversity over 20 years on chalk Downland in Sussex, England. Biological Conservation 81: 215-219.
Berger 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. PWN, Warszawa - Poznań, 146 pp.
Blaustein A. R. Wake D. B. & Sousa W. P. 1994. Amphibian declines: Judging stability, persistence, and susceptibility of populations to local and global extinctions. Conservation Biology 8: 60-71.
Briggs L. Fog K. Rus N. & Wederkinch E. 1988. Status for Bombina bombina in Demnark. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 64: 97-99.
Brito D. 2008. Amphibian conservation: Are we on the right track? Biological Conservation 141: 2912-2917.
Chobotow J. & Czarniawski W. 2007. Amphibians and reptiles of the urban area of Lublin (eastern Poland). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63: 21-37. [In Polish with English summary]
Cieluch M. 2000. Środowisko przyrodnicze dolin rzecznych Białegostoku. MSc. Thesis, Białystok University of Technology, Białystok, 40 pp.
Elżanowski A., Ciesiolkiewicz J., Kaczor M., Radwańska J. & Urban R. 2009. Amphibian road mortality in Europe: a meta-analysis with new data from Poland. European Journal of Wildlife Research 1: 33-43.
Gaiko K. 2000. Dendroflora Białegostoku - podsystem bazy środowiska przyrodniczego miasta. MSc Thesis, Białystok University of Technology, Białystok, 65 pp.
Godreau V., Bornette G., Frochot B., Amoros C., Castella E., Oertli B., Chambaud F, Oberti D. & Craney E. 1999. Biodiversity in the floodplain of Saone: a global approach. Biodiversity and Conservation 8: 839-864.
Glowaciński Z. & Rafiński J. (eds). 2003. Atlas of the amphibians and reptiles of Poland. Status - Distribution - Conservation. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa - Kraków, 156 pp. [In Polish with English summary]
Guzik M., Schimscheiner L., Zakrzewski M., Zamachowski W. & Zyśk A. 1996. Herpetofauna of Cracow city. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 24: 247-262. [In Polish with English summary]
Hamer A. J. & McDonnel M. J. 2008. Amphibian ecology and conservation in the urbanising world: A review. Biological Conservation 141: 2432-2449.
Hermaniuk A., Sidoruk K. & Chętnicki W. 2004. Płazy północno-wschodniej Polski. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny. VII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 28-29.09.2004, Kraków, pp. 39-42. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 194 pp.
Juszczyk W. 1987. Plaży i gady krajowe. Vol. 2. PWN, Warszawa, 384 pp.
Kierzkowski P. & Ogielska M. 2001. Amphibians in the city of Wroclaw, Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57: 65-80. [In Polish with English summary]
Kondracki J. 1988. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa, 463 pp.
Krasowski S. 1969. Plaży i gady powiatu Dąbrowa Białostocka. MSc Thesis, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków, 47 pp.
Łoszewski H. 1995. Źródła na terenie Białegostoku i potrzeba ich ochrony. Białostocczyzna, 4/95: 140-153.
Majtyka T. 2006. Preferencje siedliskowe płazów w Oławie. In: Szymczyk R„ Marczak D„ Peplowska-Marczak D. & Liśniański P. (eds). Materiały X Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Kół Naukowych Przyrodników, 20-21.10.2006, Olsztyn, pp. 49-52. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 100 pp.
Mazgajska J. 1996. Distribution of amphibians in urban water bodies (Warsaw agglomeration, Poland). Ekologia Polska 44: 245-257.
Mazgajska J. 1998. The studies on batrachofauna in Warsaw in 1992-1994. In: Barczak T. & Indykiewicz P. (eds). Fauna miast - Urban fauna, pp. 227-236. Akademia Techniczno Rolnicza, Bydgoszcz, 263 pp. [In Polish with English summary]
Mazgajska J. 2008. Zmiany składu gatunkowego batrachofauny Warszawy w ostatnich piętnastu latach, w związku z przekształceniami środowisk rozrodczych. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia Płazów i Gadów - Ochrona Herpetofauny. IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 22-23.09.2008, Kraków, pp. 66-67, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp.
Najbar B. Szuszkiewicz E. & Pietruszka T. 2005. Amphibia in Zielona Góra and the disappearance of their sites located within the administrative borders of the town it the years 1974-2004. Przegląd Zoologiczny 49: 155-166. [In Polish with English summary]
Nieciecki J. 1997. Białystok - miasto i wieś w ramach zespołu rezydencjonalnego. In: Wierzbicka B. (ed.). Miasto z widokiem na wieś, pp. 125-134. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa, 269 pp.
Nikonowicz O. 1969. Plaży i gady okolic Bielska Podlaskiego. MSc Thesis. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków, 54 pp.
Nowakowski J. J., Górski A. & Lewandowski K. 2008. Środowiskowe uwarunkowania występowania płazów w drobnych zbiornikach Olsztyna. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia Płazów i Gadów - Ochrona Herpetofauny. IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 22-23.09.2008, Kraków, pp. 89-94. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp.
Nyström, P., Hansson J., MAnsson J., Sundstedt M., Reslow C. & Broström A. 2007. A documented amphibian decline over 40 years: possible causes and implications for species recovery. Biological Conservation 138: 399-411.
Ogielska 2000. Wieloletnie obserwacje populacji żab zielonych z terenów wodonośnych miasta Wrocławia. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia Płazów i Gadów. Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 26-28.6.2000, Kraków, pp. 89-91. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 194 pp.
Pawłowski A. 1993. Plaży miasta Poznania. MSc Thesis, Adam Mickiewicz University, Poznań,82 pp.
Rzepecki J. 1962. Plaży i gady okolic Michałowa. MSc Thesis, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków, 69 pp.
Sidoruk K. 2004. Inwentaryzacja miejsc występowania i rozrodu płazów w Narwiańskim Parku Narodowym. In: Kleinschmidt L„ Krupa M. & Krupa R. (eds), XXXIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, pp. 101-102. Wydawnictwo Uniwersytetu Wannińsko-Ma- zurskiego w Olsztynie.
Sidoruk K. 2005. Środowiskowe uwarunkowania występowania i liczebności płazów w Narwiańskim Parku Narodowym. MSc Thesis, Białymstok University, Białystok, 48 pp.
Siwak P., Kossakowski R. & Chętnicki W. 2000. Amphibians of Białystok. In: Latowski K. (ed.). Studia Biologiczne, pp. 117-121. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań, 173 pp. [In Polish with English summary]
Sołtysiak M. 2004. Inwentaryzacja miejsc występowania płazów w Chorzowie - wstępne wyniki badań. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia Płazów i Gadów - Ochrona Herpetofauny, VII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 28-29.09.2004, Kraków, pp. 112-116. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 194 pp.
Stopczyński M. 1998. Materiały do znajomości batrachofauny Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem Lasu Łagiewnickiego i terenów przyległych. MSc thesis. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 62 pp.
Vos C. C. & Chardon J. P 1998. Effects of habitat fragmentation and density on the distribution pattern of the Moor frog Rana arvalis. Journal of Applied Ecology 35: 44-56.
Żerański M. 1997. Białystok. Przewodnik - infonnator. Agencja TD, Białystok, 148 pp.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

53

Issue:

2

Start page:

245

End page:

264

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:36761 ; 10.3161/00159301FF2010.53.2.245

Source:

MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P.256 vol. 53 no. 2 ; MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P.4664 vol. 53 no. 2 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information