Object

Dyskusje : problemy agrarne i kwestia chłopska : (w związku z ukazaniem się monografii W. Góry, PPR walce o podział ziemi obszarniczej 1944-1945, Warszawa 1962)

Title: Dyskusje : problemy agrarne i kwestia chłopska : (w związku z ukazaniem się monografii W. Góry, PPR walce o podział ziemi obszarniczej 1944-1945, Warszawa 1962)

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information