Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar = Citations and impact of the Polish geographical centers by Google Schoolar

Twórca:

Śleszyński, Przemysław

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 (2013)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Aalbers M.B., Rossi U., 2009, Anglo-American/Anglophone hegemony, [w:] R. Kitchin, N. Thrift (red.), International Encyclopedia of Human Geography, 1, Elsevier, New York, s. 116–121.
2. Bajerski A., 2008, Polskie czasopisma geograficzne w bazie Scopus: próba analizy komunikacji naukowej w polskiej geografii, Czasopismo Geograficzne, 79, 3, s. 367–382.
3. Bajerski A., 2008, Ranking ośrodków geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science, Przegląd Geograficzny, 80, 4, s. 579–589.
4. Bański J., 2010, Stan krytyczny polskiej geografii – krytyka stanu, Przegląd Geograficzny, 82, 3, s. 319–333.
5. Bański J., 2012, Miejsce geografii w strukturze organizacyjnej wybranych ośrodków akademickich na świecie, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 199–217.
6. Bański J., Ferenc M., 2013, "International" or "Anglo-American" journals of geography? Geoforum, 45, s. 285–295.
7. Błocki Z., Życzkowski K., 2013, Czy można porównywać jabłka i gruszki? O danych bibliometrycznych w różnych dziedzinach nauki, Nauka, 2, s. 37–46.
8. Garfield G., 1965, Can citation indexing be automated?, [w:] M.E. Stevens, V.E. Giuliano, L.B. Heilprin (red.), Statistical Association Methods for Mechanized Documentation. Symposium Proceedings. Washington 1964, National Bureau of Standards Miscellaneous Publications, 269, Washington, s. 189–192.
9. Harris Ch.D., 1980, Annotated world list of selected current geographical serials, University of Chicago Geography Research Papers, 194, Committee on Geographical Studies, Chicago.
10. Harzing A.W., 2011, The Publish or Perish Book. Part 1-3, Tarma Software Research, Melbourne.
11. Kostrzewski A., Roo-Zielińska E., 2011, Aktualny stan oraz tendencje rozwoju geografii w Polsce, [w:] Z. Długosz, T. Rachwał (red.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, s. 9–25.
12. Lisowski A., 2010, O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 171–198.
13. Paasi A., 2005, Globalisation, academic capitalism and the uneven geographies of international journal publishing spaces, Environment and Planning A, 37, 5, s. 769–789.
14. Racki G., 1998, Najbardziej znane polskie publikacje zagraniczne w dziedzinie nauk o Ziemi z lat 1981–1995 (na podstawie National Citation Report – Poland), Przegląd Geologiczny, 2, s. 133–137.
15. Racki G., 2001, Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny nauk o Ziemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports – Poland 1999 Instytutu Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii, Przegląd Geologiczny, 7, s. 584–590.
16. Racki G., 2003, Polskie czasopisma geograficzne a międzynarodowy obieg informacji naukowej, Przegląd Geograficzny, 75, 1, s. 101–119.
17. Racki G., Drabek A., 2013, Cytowania i wskaźnik Hirscha: gdzie szukać, jak obliczać?, Forum Akademickie, 2, s. 40–43.
18. Rykiel Z., 2011, Krytyka krytyki czyli elementy socjologii geografii, Przestrzeń Społeczna, 1, s. 1–11.
19. Skalska-Zlat M., 1988, Bibliometria – pojęcia, metody, kierunki badań, Roczniki Biblioteczne, 32, 2, s. 259–283.
20. Stachowiak K., Bajerski A., 2012, Związki geografii z innymi dyscyplinami – próba analizy bibliometrycznej, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Związki geografii z innymi naukami, Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii, 7, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 109–132.
21. Śleszyński P., 2009, Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 551–578.
22. Śleszyński P., 2013, Cytowania polskich czasopism naukowych z zakresu geografii i badań regionalnych po 1990 r., Studia Regionalne i Lokalne, 3 (53), s. 75–88.
23. Wilczyński W., 2011, Kontrowersje wokół jedności i tożsamości geografii, Przestrzeń Społeczna, 1, s. 220–228.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

85

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

599

Strona końc.:

627

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:39014 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.4.5

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji