RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Pojęcie i tożsamość Europy Środkowo-Wschodniej w historiografii makroregionu i opinii elit Zachodu

Creator:

Znamierowska-Rakk, Elżbieta

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 45 (2010)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 4-20 ; Summary in English and Russian.

References:

Bibó I., Misère des petits états d’Europe de l’Est, Paris 1986.
Bułhak H., W poszukiwaniu sojuszów i związków integracyjnych z państwami Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, [w:] Międzymorze. Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej XIX-XX wiek. Studia ofiarowane Profesorowi Piotrowi Łossowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, IH PAN, Warszawa 1995.
Davies N., Europa między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007.
Davies N., Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1998.
Dvornik F., Les Slaves Histoire et Civilisations de l’Antiquitè aux débuts de l’epoque contemporaire, Paris-Seuil 1970.
Dvornik F., The Limits and Divisions of European History, New York 1950.
Dvornik F., Millenium of Europe, Notre Dame 1963.
Dvornik F., The Making of Central and Eastern Europe, London 1949.
Esler A., The Western World. A Narrative History, t. 2, Prentice Hall 1997.
Gryglewicz T., Malarstwo Europy Środkowej 1900-1914. Tendencje modernistyczne i wczesnoawangardowe, Kraków 1992.
Halecki O., Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe, New York 1952.
Halecki O., Historia Europy, jej granice i podziały, Lublin 1994.
Hause S., W. Maltby, Western Civilization. A History of European Society, Belmont 1999.
Hunt L. i in., The Making of the West. Peoples and Cultures, t. 1-2, New York 2001.
Kagan D. et al., The Western Héritage, t. 2, Prentice Hall 2003.
Kamiński M. K., Polska w polityce mocarstw: Wielkiej Brytanii, Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych podczas drugiej wojny światowej (1939-1945), [w:] Rola i miejsce Polski w Europie 1914-1957, IH PAN, Warszawa 1994, s. 128-140.
King M. L., Western Civilization. A Social and Cultural History, t. 2, Prentice Hall 2003.
Kłoczowski J., Europa słowiańska w XIV-XV w., Warszawa 1984.
Kłoczowski J., Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu, Lublin 1993.
Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998.
Łossowski P., Odrodzenie Polski 1918-1921 — czynnikiem zmieniającym sytuację geopolityczną w Europie Środkowo-Wschodniej, [w:] Rola i miejsce Polski w Europie 1914-1957, Warszawa 1994, s. 35-43.
Milewski J., Dlaczego Europa? Źródła przyspieszenia wzrostu gospodarczego Europy — przegląd literatury, [w:] Cywilizacja Europejska. Wykłady i Eseje, red. M. Koźmiński, Warszawa 2004.
Pease N., Piotr S. Wandycz — pionier badań w Ameryce nad dziejami Polski i Europy Środkowo- Wschodniej, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XXX , 1995.
Podraża A., Europa Środkowa. Zakres przestrzenny i historia regionu, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, 1.1, 1993, s. 23-33.
Pułaski M., Z historii koncepcji organizacji Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach 1918-1921, [w:] Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego w latach 1871-1945, red. A. Czubiński, Poznań 1982, s. 147-156.
Samsonowicz Henryk, Gospodarka średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, red. J. Kłoczowski, Lublin 2000, s. 5-31.
Samsonowicz Henryk, Miejsce Polski w Europie, Warszawa 1995.
Szücs J., Trzy Europy, Lublin 1995.
Wandycz Piotr S., Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza od współczesności, Kraków 1995.
Wandycz Piotr S., Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795-1918, Warszawa 1994.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

45

Start page:

4

End page:

20

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:45975 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/45 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/45 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

rus ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information