Object

Title: Aktywność środowisk polskich w Mińszczyźnie w realiach lat 1919-1920

Creator:

Gierowska-Kałłaur, Joanna

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 45 (2010)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 91-121 ; Text pol., sum. eng., rus.

References:

Gierowska-Kałłaur Joanna, „Straż Kresowa” w drodze do „Niepodległości”, „Zeszyt Naukowy [Muzeum Wojska w Białymstoku]” nr 22, 2009, s. 70-84. ; Gierowska-Kałłaur Joanna, Straż Kresowa a Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich, Warszawa 1999. ; Gierowska-Kałłaur Joanna, Straż Kresowa wobec kwestii białoruskiej. Deklaracje i praktyka, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” t. XLIV, 2009, s. 21-65. ; Gierowska-Kałłaur Joanna, Ścieranie się koncepcji federacyjnej i inkorporacyjnej w stosunku do ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie poprzedzającym Odezwę Wileńską, „Zeszyt Naukowy [Muzeum Wojska Polskiego]” nr 17, 2004, s. 74-88. ; Gierowska-Kałłaur Joanna, Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 II 1919-9 IX 1920), Warszawa 2003. ; Zielińska N., Towarzystwo Straży Kresowej, Lublin 2006.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

45

Start page:

91

End page:

121

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:45979 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/45 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/45 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information