Object

Title: Zmiany podziałów administracyjnych w Cesarstwie Rosyjskim, w Związku Radzieckim oraz w Federacji Rosyjskiej

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935- )

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 45 (2010)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 239-257 : ill.

References:

Dymsza L., Sprawa chełmska, Skład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1911. ; Eberhardt P., Geografia ludności Rosji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. ; Hołubko W., Współczesna administracja państw byłego ZSRR, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2009. ; Kabuzan W. M., Narody Rossii wpierwojpołowinie XIX wieka. Čisliennost i etničeskij sostav, Nauka, Moskva 1992. ; Krzyżanowski A., K. Kumaniecki, Statystyka Polski, Skład Główny G. Gebethnera i sp., Kraków 1915. ; Maryański A., Przemiany ludnościowe w ZSRR, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków 1995. ; Maryański A., G. Mróz, Z. Szot, M. Troc, Geografia gospodarcza Rosji, PWE, Warszawa 1996. ; Maryański A., Geografia ekonomiczna Związku Radzieckiego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987. ; Potulski J., Idea i praktyka federalizmu w Rosji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004. ; Żiromskaja W. B., Diemografičeskaja istorija Rossii w 1930-e gody, ROSSPEN, Moskva 2001.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

45

Start page:

239

End page:

257

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:45985 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/45 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/45 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information