Object

Title: Zmiany podziałów administracyjnych w Cesarstwie Rosyjskim, w Związku Radzieckim oraz w Federacji Rosyjskiej

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935-2020)

Date issued/created:

2010

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 45 (2010)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 239-257 : ill.

References:

Dymsza L., Sprawa chełmska, Skład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1911.
Eberhardt P., Geografia ludności Rosji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Hołubko W., Współczesna administracja państw byłego ZSRR, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2009.
Kabuzan W. M., Narody Rossii wpierwojpołowinie XIX wieka. Čisliennost i etničeskij sostav, Nauka, Moskva 1992.
Krzyżanowski A., K. Kumaniecki, Statystyka Polski, Skład Główny G. Gebethnera i sp., Kraków 1915.
Maryański A., Przemiany ludnościowe w ZSRR, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków 1995.
Maryański A., G. Mróz, Z. Szot, M. Troc, Geografia gospodarcza Rosji, PWE, Warszawa 1996.
Maryański A., Geografia ekonomiczna Związku Radzieckiego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987.
Potulski J., Idea i praktyka federalizmu w Rosji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
Żiromskaja W. B., Diemografičeskaja istorija Rossii w 1930-e gody, ROSSPEN, Moskva 2001.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

45

Start page:

239

End page:

257

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:45985 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/45 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/45 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information