RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Walka dyplomatyczna Polski o Galicję Wschodnia 1918-1923

Creator:

Leinwand, Aleksandra J. ORCID

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 46 (2011)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 85-98 ; Summary in English and Russian.

References:

Bruski J. J., Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej 1921‑1926, Kraków 2010.
Klachko M., Podroż metropolity Szeptyckiego do zachodniej Europy i Ameryki w latach 1920‑1923, [w:] Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, red. A. A. Zięba, Kraków 1994, s. 155‑168.
Klimecki M., Polsko‑ukraińska wojna o Lwów i Wschodnią Galicję 1918‑1919 r. Aspekty polityczne i wojskowe, Warszawa 1997.
Klimecki M., Alianckie misje we Lwowie. Listopad 1918‑luty 1919, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej” t. XXXI, 1996.
Kumaniecki K. W., Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty. 1912 – styczeń 1924, Warszawa-Kraków 1924.
Łossowski P., Kształtowanie się państwa polskiego i walka o granice (listopad 1918 – czerwiec 1921), [w:] Historia dyplomacji polskiej, red. P. Łossowski, t. IV: 1918‑1939, Warszawa 1995.
Łukomski G., Cz. Partacz, B. Polak, Wojna polsko‑ukraińska 1918‑1919. Działania bojowe – aspekty polityczne – kalendarium, Koszalin‑Warszawa 1994.
Łytwyn M., Proklamowanie niezależnej Zachodnio‑Ukraińskiej Republiki Ludowej i podejmowane przez nią próby porozumienia się z państwem polskim, [w:] Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie, red. A. Ajnenkiel, Warszawa 1999.
Mroczka Ludwik, Spor o Galicję Wschodnią 1914‑1923, Kraków 1998.
Najdus W., Ignacy Daszyński 1866‑1936, Warszawa 1988.
Piłsudski J., Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, t. V, Warszawa 1937.
Szporluk R., Imperium, komunizm i narody. Wybór esejów, red. A. Nowak, Kraków 2003.
Wandycz P., Z zagadnień współpracy polsko‑ukraińskiej w latach 1919‑20, „Zeszyty Historyczne” 1967, z. 12.
Żurawski vel Grajewski P. P., Sprawa ukraińska na konferencji pokojowej w Paryżu w roku 1919, Warszawa 1995.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

46

Start page:

85

End page:

98

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:39900 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/46 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/46 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information