Obiekt

Tytuł: Praktyczny sprawdzian czechosłowacko-sowieckiego układu sojuszniczego z 12 grudnia 1943 r. (kwiecień - październik 1944 r.)

Twórca:

Kamiński, Marek Kazimierz (1948- )

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 44 (2009)

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 149-197 ; Tekst pol., streszcz. w jęz. ang. i ros.

Bibliografia:

Baka J., Slovenská republika a nacistická agresia proti Pol’sku, Bratislava 2006; V. V. Marjina, Vdzeň butyrskej cely Ferdinand Čatloš, „Historický časopis” 44, 4, 1996.
Beneš E., Mnichovské' dny. Paměti, Praha 1968.
Buczek R., Stanisław Mikołajczyk, t. I, Toronto 1996.
Dąbrowski D., Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938-1939, Toruń 2007.
Kamiński M. K., Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943, Warszawa 2005.
Kamiński M. K., Polityka zagraniczna Związku Sowieckiego w przededniu wojny z Niemcami ( 1938-1941 ), [w:] Droga ku wojnie. Polityka europejska i amerykańska w przededniu drugiej wojny światowej. Materiały z sesji naukowej, Bydgoszcz, 7-8 maj 1998, pod red. T. Kisielewskiego, Bydgoszcz 1999.
Kamiński M. K., Velká Británie a československé pokusy o „most mezi Východem ci Zapadem ” (1945-1948), „Svědectví”, roč. XXI, č. 82, 1987, s. 437-468.
Kamiński M. K., Wielka Brytania wobec czechosłowackich prób stworzenia „pomostu między Wschodem i Zachodem” ( 1945-1948), „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, t. XXI, 1985, s. 145-180.
Kamiński M. K., Wrzesień 1939 roku w Polsce. Splot wydarzeń militarnych i politycznych, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” nr 2, 1996, s. 29-44.
Kamiński M. K., Zarys polityki zagranicznej rządu RP na obczyźnie 1939-1945, [w:] Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939-1945, red. Z. Błażyński, Londyn 1994.
Kirkor S., Rozmowy polsko-sowieckie w 1944 r., „Zeszyty Historyczne” nr 22, Paryż 1972.
Kirkor S., Urywek wspomnień. O rozmowach z ambasadorem Lebiediewem w Londynie w maju i czerwcu 1944 r., „Zeszyty Historyczne” nr 18, Paryż 1970.
Kołakowski P., Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 1918-1939, Warszawa 2007.
Majewski P. M., Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach, Warszawa 2001.
Orlof E., Słowacja wobec konfliktu polsko-niemieckiego 1939 roku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie” nr 12, red. E. Orlof, Rzeszów 1994, s. 175-189.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

44

Strona pocz.:

149

Strona końc.:

197

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:44890 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/44 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/44 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

rus ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji