Object

Title: Uwagi o badaniach nad średniowieczną kulturą umysłową Europy Środkowo-Wschodniej

Creator:

Ożóg, Krzysztof (1956– )

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 120 nr 4 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 719-735 ; Summary in English.

References:

Baczkowski Krzysztof. 2012. Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów. Kraków : WUJ.
Barciak Antoni. 2001. Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Katowice : UŚ.
Barciak Antoni. 2005. Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska. Katowice : UŚ.
Barciak Antoni. 2006. Kultura prawna w Europie Środkowej. Katowice : UŚ.
Dygo Marian. Sławomir Gawlas. Hieronim Grala. 1999. Modernizacja struktur władzy w warunkach opóźnienia. Europa Środkowa i Wschodnia na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Warszawa ; WUW.
Dygo Marian. Sławomir Gawlas. Hieronim Grala. 2002. Stosunki wyznaniowe w Europie Środkowej i Wschodniej w XIV–XVII wieku. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe.
Dygo Marian. Sławomir Gawlas. Hieronim Grala. 2003. Ostmitteleuropa im 14.–17. Jahrhundert — eine Region oder Region der Regionen?. Warszawa : NIH.
Klaniczay Gabor. 2002. Holy Rulers and Blessed Princesses. Dynastic Cults in Medieval Central Europe. Cambridge : CUP.
Kłoczowski Jerzy. 1976. ”O historię porównawczą społeczeństw europejskich. Struktury społeczne, polityczne i kulturalne Europy XIII w.”. Przegląd Historyczny 67, 4 : 527–535.
Kłoczowski Jerzy. 1993. Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu. Lublin : KUL.
Kłoczowski Jerzy. Hubert Łaszkiewicz. 2009. East Central Europe in European History. Themes and Debates. Lublin : KUL.
Manikowska Halina. 2008. Wpływ środowiska uniwersyteckiego na kulturę religijną w modelu recepcji kultury. W Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. 1: Struktury kościelno-publiczne, 444–456. Warszawa IH PAN.
Manikowska Halina. 2011. Społeczne zróżnicowanie zjawisk kultury. W Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, 141–158. Warszawa IH PAN.
Szczur Stanisław. 1999. Papież Urban V i powstanie uniwersytetu w Krakowie w 1364 r. Kraków : WUJ.
Wyrozumski Jerzy. 1996. Z najstarszych dziejów Uniwersytetu Krakowskiego. Szkice. Kraków : WUJ.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

120

Issue:

4

Start page:

719

End page:

735

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:45011

Source:

IH PAN, sygn. A.52/120/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/120/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information