Obiekt

Tytuł: The occurrence of atmospheric thaw in Poland over the last 50 years

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 86 No. 4 (2013)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Bednorz E., 2009. Synoptic conditions for rapid snowmelt in the Polish‑German lowlands. Theoretical and Applied Climatology, vol. 97, no. 3‑4, pp. 279‑286.
-
2. Bednorz E., 2011. Synoptic conditions of snow cover occurrence in central European lowlands. International Journal of Climatology, vol. 31, no. 8, pp. 1108‑1118.
-
3. Boryczka J., Stopa‑Boryczka M., 2004. Cykliczne wahania temperatury i opadów w Polsce w XIX‑ XXI wieku. Acta Agrophysica, vol. 3, no. 1, pp. 21‑33.
4. Chabior M., Czarnecka M., 2008. The effect of atmospheric circulation on the occurrence of thaws in Pomerania, Acta Agrophysica, vol. 11, no. 1, pp. 45‑55.
5. Czarnecka M., 1998. Zimowanie roślin ozimych w Polsce a niekorzystne czynniki klimatyczne. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Rozprawy, no. 182, Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 108 pp.
6. Czarnecka M., 2005a. Opady w czasie występowania odwilży glebowych na Pomorzu. Acta Agrophysica, vol. 5, no. 3, pp. 595‑605.
7. Czarnecka M., 2005b. Intensywność odwilży atmosferycznych na Pomorzu. Woda‑Środowisko‑Obszary Wiejskie, vol. 5, special issue no. 14, pp. 83‑92.
8. Czarnecka M., 2009. Intensity of atmospheric thaws in Poland. [in:] Z. Szwejkowski (ed.), Environmental aspects of climate change, Monograph, Olsztyn: University of Warmia and Mazury in Olsztyn, pp. 75‑87.
9. Czarnecka M., Bąk B., Łabędzki L., 2010. Variability of atmospheric thaw events in the area of Bydgoszcz. [in:] J. Leśny (ed.), Meteorology and Climatology Research, Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, vol. 184, no. 5, pp. 119‑131.
10. Czarnecka M., Koźmiński C., Michalska B., 2009. Climatic risk for plant cultivation in Poland. [in:] J. Leśny (ed.), Climate change and agriculture in Poland – impacts, mitigation and adaptation measures, Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, vol. 169, no. 1, pp. 78‑96.
11. Czarnecka M., Michalska B., 2007. Perception of weather conditions during atmospheric thaw in the Szczecin Lowlands. International Agrophysics, vol. 21, no. 1, pp. 29‑37
12. Czarnecka M., Nidzgorska‑Lencewicz J., 2006. Związki pomiędzy intensywnością odwilży atmosferycznej i glebowej w Lipkach k. Stargardu Szczecińskiego. Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska, Lublin– Polonia, sectio B, vol. 61, no. 15, pp. 131‑137.
13. Czarnecka M., Nidzgorska‑Lencewicz J., 2010. Zmienność termicznej zimy w Polsce. [in:] C. Koźmiński, B. Michalska, J. Leśny (eds.), Klimatyczne zagrożenia rolnictwa w Polsce, Rozprawy i Studia, vol. 773, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, pp. 55‑77.
14. Degirmendžić J., Kożuchowski K., Żmudzka E., 2004. Changes of air temperature and precipitation in Poland in the period 1951‑2000 and their relationship to atmospheric circulation. International Journal of Climatology, vol. 24, no. 3, pp. 291‑310.
-
15. Fortuniak K., Kożuchowski K., Żmudzka E., 2001. Trendy i okresowość zmian temperatury powietrza w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Przegląd Geofizyczny, vol. 46, no. 4, pp. 283‑303.
16. Godfrey C.M., Wilks D.S., Schultz D.M., 2002. Is the January thaw a statistical phantom? Bulletin of the American Meteorological Society, vol. 83, no. 1, pp. 53‑62.
-
17. Ho E., Gough W.A., 2006. Freeze thaw cycles in Toronto, Canada in a changing climate. Theoretical and Applied Climatology, vol. 83, iss. 1‑4, pp. 203‑210.
-
18. Jones P.D., Jonsson T., Wheeler D., 1997. Extension to the North Atlantic Oscillation using early instrumental pressure observations from Gibraltar and South‑West Iceland. International Journal of Climatology, vol. 17, no. 13, pp. 1433‑1450.
-
19. Kossowska‑Cezak U., 2005. Zmiany termicznych pór roku w Warszawie w okresie 1933‑2004. Przegląd Geofizyczny, 2005, no. 3‑4, pp. 265‑277.
20. Kożuchowski K., Żmudzka E., 2001. Ocieplenie w Polsce: skala i rozkład sezonowy zmian temperatury w drugiej połowie XX wieku. Przegląd Geofizyczny, no. 1‑2, pp. 81‑90.
21. Koźmiński C., Michalska B. (eds.), 2001. Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce. Szczecin: Akademia Rolnicza, 81 pp.
22. Koźmiński C., Górski T., Michalska B. (eds.), 1990. Atlas klimatyczny elementów i zjawisk szkodliwych dla rolnictwa w Polsce. Puławy: Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Puławach, 98 pp.
23. Koźmiński C., Michalska B. (eds.), 2004. Atlas zasobów i zagrożeń klimatycznych Pomorza. Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, P.P.H. Zapol, 68 pp.
24. Kuziemski J., 1967. Rozważania nad pojęciem odwilży. Wiadomości Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej, vol. 3(15), no. 3‑4, pp. 27‑36.
25. Kuziemski J., 1971. Przyczyny meteorologiczne odwilży w Polsce. Prace PIHM, vol. 101, pp. 3‑23.
26. Lorenc H. (ed.), 2005. Atlas klimatu Polski. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 116 pp.
27. Marsz A.A., 1999. Oscylacja Północnoatlantycka a reżim termiczny zim na obszarze północno‑zachodniej Polski i na polskim wybrzeżu. Przegląd Geograficzny, vol. 71, no. 3, pp. 225‑245.
28. Marsz A.A., Styszyńska A., 2001. Oscylacja Północnego Atlantyku a temperatura powietrza nad Polską. Gdynia: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Morskiej, 101 pp.
29. Marsz A.A., 2005. O przyczynach "wcześniejszego następowania zimy" na obszarze Europy nadbałtyckiej w ostatnim 30‑leciu XX wieku. Przegląd Geograficzny, vol. 77, no. 3, pp. 289‑310.
30. McDonald Kyle C., Kimb all J.S., Njoku E., Zimm ermann R., Zhao M., 2004. Variability in springtime thaw in the terrestrial high latitudes: Monitoring a major control on the biospheric assimilation of atmospheric CO2 with spaceborne microwave remote sensing. Earth Interactions, vol. 8, no. 20, pp. 1‑23.
31. Mrugała Sz., 1987/88a. Przestrzenny rozkład odwilży atmosferycznych na obszarze Polski. Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska, sectio B, vol. 42/43, no. 9, pp. 155‑171.
32. Mrugała Sz., 1987/1988b. Typy cyrkulacji i masy powietrzne a występowanie odwilży atmosferycznych w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska, sectio B, vol. 42/43, no. 10, pp. 171‑187.
33. Nidzgorska‑Lencewicz J., Mąkosza A., 2008. Zmienność występowania termicznych pór roku na Nizinie Szczecińskiej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, vol. 264, no. 7, pp. 77‑86.
34. Niedźwiedż T. (ed.), 2003. Słownik meteorologiczny. Warszawa: Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 496 pp.
35. NWS, 2013. Climate Prediction Center. National Weather Service, www.cpc.ncep.noaa.gov [8 August 2013].
36. Stopa‑Boryczka M., Boryczka J., 1974. Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce. [Part 1], Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 276 pp.
37. Stopa‑Boryczka M., Boryczka J., 1976. Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce. [Part 2], Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 455 pp.
38. Skowera B., Kopeć B., 2008. Okresy termiczne w Polsce południowo‑wschodniej (1971‑2000). Acta Agrophysica, vol. 12, no. 2, pp. 517‑526.
39. Wibig J., Głowicki B., 2002. Trends of minimum and maximum temperature in Poland. Climate Research, vol. 20, no. 2, pp. 123-133.
-
40. Woś A., 2006. Termiczne pory roku w Poznaniu w drugiej połowie XX wieku. [in:] J. Trepińska, Z. Olecki (eds.). Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 117‑126.
41. Zhang K., Kimb all J.S., Kim Y., McDonald K.C., 2011. Changing freeze‑thaw seasons in northern high latitudes and associated influences on evapotranspiration. Hydrological Processes, vol. 25, no. 26, pp. 4142-4151.
-
42. Żmudzka E., 2009. Współczesne zmiany klimatu Polski. Acta Agrophysica, vol. 13, no. 2, pp. 555‑568.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

86

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

327

Strona końc.:

340

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.2013.27 ; oai:rcin.org.pl:40954

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji