Obiekt

Tytuł: A map of sequences of ‘forest/non‑forest’ states over the last 200 years in the borderland between Poland’s Masuria and Kurpie regions

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 86 No. 4 (2013)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Kowalska A., 2009. Zmiany charakteru i rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych w dolinie środkowej Wisły w drugiej połowie XX wieku (odcinek Annopol – Góra Kalwaria). Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 3, pp. 347‑364.
2. Matuszkiewicz J.M., Kowalska A., Kozłowska A., Roo‑Zielińska E., Solon J., 2013. Differences in plant‑species composition, richness and community structure in ancient and post‑agricultural pine forests in central Poland. Forest Ecology and Management, vol. 310, pp. 567‑576.
-
3. Matuszkiewicz J.M., Kowalska A., Solon J., Degórski M., Kozłowska A., Roo‑Zielińska E., Zawiska I., Wolski J., 2013. Long‑term evolution models of post‑agricultural forests. Prace Geograficzne, vol. 240, 318 pp.
4. Matuszkiewicz J.M., Solon J., Wolski J., Plit J., Grabińska B., Kowalska A., Kozłowska A., Degórski M., Affek A., 2014. Historical transition of landscape influenced by forest cover changes in terms of sustainable development (in print).
5. Orczewska A., 2009. Wykorzystanie historycznych źródeł kartograficznych we współczesnych badaniach z zakresu ekologii lasu. [in:] J. Balon, M. Jodłowski (eds.), Ekologia krajobrazu – problemy badawcze i utylitarne, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 23, Kraków: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, IGiGP UJ, pp. 155‑160.
6. Wolski J., 2012. Błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych. [in:] J. Plit, J. Nita (eds.), Źródla kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, vol. 16, Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, pp. 15‑32.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

86

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

393

Strona końc.:

402

Format:

Rozmiar pliku 4,3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.2013.31 ; oai:rcin.org.pl:40958

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji