Obiekt

Tytuł: Antystalinowska „herezja” w jugosłowiańskiej ortodoksji : Stalin, ZSRS i system sowiecki w poglądach politycznych Milovana Đilasa w latach 1950‑1952

Twórca:

Zacharias, Michał Jerzy (1946- )

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. T. 48 (2013)

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 241-281 ; Tekst pol., streszcz. w jęz. ang. i ros.

Bibliografia:

Burnham J., Managerial Revolution or what is happening in the World now, London 1942.
Ciemniewski J., System delegacki na tle ewolucji ustroju politycznego Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, Wrocław 1988.
Đilas M., Savremene teme, Beograd 1950.
Djilas A., The Contested Country. Jugoslav Unity and Communist Revolution 1919‑1953, Cambridge Mass., London 1991.
Djilas M., Chrystus i komisarz, [w:] Stalin i stalinizm. Rozmowy George’a Urbana, London 1987.
Djilas M., On New Roads of Socialism. Addresses Delivered at the Pre‑Election Rally of Belgrade Students, March 18, 1950, Belgrade 1950.
Djilas M., Pad nove klase. Povest o samorazaranju komunizma, Beograd 1994.
Djilas M., Rise and Fall, San Diego, New York, London 1985.
Djilas M., Une societe imparfaite. Le communisme desintegre, Paris 1969.
Judt T., Powojnie. Historia Europy od 1945, Poznań 2008.
Pipes R., Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994.
Stys H., „Chcemy mieć naród rosyjski za brata. Nie chcemy jego kierownictwa za pana”. Działalność publicystyczna i polityczna Milovana Đilasa w czasie trwania politycznego konfliktu Jugosławia – ZSRR (1948‑1953), „Kwartalnik Historyczny” nr 2, 2010.
Stys H., Milovana Đilasa walka ze stalinizmem, [w:] Bałkany w XX i XXI wieku. Historia – polityka – kultura, red. H. Stys i Sz. Sochacki, Toruń 2009.
Vukmanović‑Tempo S., Revolucija koja teče, t. 2, Beograd 1971.
Zacharias Michał Jerzy, Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943‑1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004.
Zacharias Michał Jerzy, Między marzeniami a rzeczywistością. Myśl polityczna Milovana Djilasa na przełomie w latach 1953 i 1954 r., „Dzieje Najnowsze” nr 3, 2010.
Zacharias Michał Jerzy, Od stalinizmu do „herezji”. Myśl polityczna Milovana Đilasa w latach 1941‑1949, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej” t. XLVII, 2012.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

48

Strona pocz.:

241

Strona końc.:

281

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:41866 ; 1230-5057

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/48 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/48 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji