Obiekt

Tytuł: What indicators to use when measuring Services of General Interest?

Inny tytuł:

Europa XXI 23 (2013)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Bakkes J., van de Born G.J., Helder J.C., Swart R.J., Hope C.W., Parker J.D.E., 1994. An Overview of Environmental Indicators: State of the art and perspectives. UNEP Environment Assessment Technical Report 94-01, 82 pp.
2. Bauby P., Hall D., Bernard T., Sak B., 2004. Contribution of Services of General Interest to Economic, Social and Territorial Cohesion. CIRIEC Project – Final Overall Report, Liege. http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/RESEARCH_REPORTS/2004_ciriecdgregio_sgei.pdf [1 April 2013].
3. Briggs D., Corvalan C., Nurminen M., 1996. Linkage Methods for Environment and Health Analysis. Geneva, WHO library, 153 pp.
4. CEC, 2003. Green paper on Services on general interest. Commission of the European. Communities COM, 270 final, Brussels. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2003:0270:FIN:PT:PDF [1 April 2013].
5. CEC, 2004. White Paper on Services of General Interest, Commission of the European Communities COM (2004) 374 final, Brussels. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0374en01.pdf [1 April 2013].
6. CEC, 2007. Growing regions, growing Europe. Fourth report on economic and social cohesion. Commission of the European communities, COM, 273 final, Brussels.
7. CEC, 2011. A Quality Framework for Services of General Interest in Europe. COM (2011) 900 final, Brussels
8. Hammond, A., et al., 1995. Environmental Indicators: A Systematic Approach to Measuring and, Reporting on Environmental Policy Performance in the Context of Sustainable Development, World Resources Institute. http://pdf.wri.org/environmentalindicators_bw.pdf [1 April 2013].
9. Huber M., Maucher M., Sak B., 2006. Study on Social and Health Services of General Interest in the European Union. Final Synthesis Report. Ciriec. http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?article691 [1 April 2013].
10. Marques da Costa, E., 2011. Monitoring and Evaluation of Policies – Methodological Contribution based on the Portuguese Study [in:] D. Farinos (ed.) From Strategic Environmental Assessment to Territorial Impact Assessment: reflection about evaluation process. PUV: Universitat de Valência, 309-330 pp.
11. Marques da Costa E., Palma P., Rauhut D., Humer A., Constantin D., Velasco, X., 2012. Indicators of Services of General Interest in EU regional context: between the need to measure and the lacking of their meaning. 52nd Annual Congress of the European Regional Science Association International, Regions in Motion, Bratislava, Slovak Republic, 21-25 August 2012.
12. Marques da Costa E., Marques da Costa N., Palma P. et al., 2011. SeGI, Indicators and perspectives for services of general interest in territorial cohesion and development. Appendix 4 – Indicators Appraisal. Applied Research 2013/1/16. Interim Report version 14/10/2011. ESPON & Royal Institute of Technology.
13. Marques Da Costa E., Marques Da Costa N., Palma P., Abreu D., 2012. Indicator appraisal and review [in:] Rauhut, D., Borges, L. (eds.) SeGI, Indicators and perspectives for services of general interest in territorial cohesion and development. Applied Research 2013/1/16, Draft Scientific Report, Version 18/10/2012, Annexes 8-9 to SeGI Scientific Report, ESPON & Royal Institute of Technology, pp. 5-120.
14. Pilat D., Devlin A., 2004. The diffusion of ICT in OECD countries, [in:] OECD (2004). The economic impact of ICT: measurement, evidence and implications, OECD, pp. 19-36.
15. Szyszczak E., Davies J., Andenaes M., Bekkedal T., 2011. Developments in Services of General Interest. T.M.C. Asser Press, 266 p.
-
16. Rauhut D., Borges L. (eds.), 2011. SeGI, Indicators and perspectives for services of general interest in territorial cohesion and development. Applied Research 2013/1/16. Interim Report version 14/10/2011. ESPON & Royal Institute of Technology.
17. Wallea V., 2008. What Services are Public? What Aspects of Performance are to be Ranked? The Case of "Services of General Interest. International Public Management Journal, 11(3), p. 256–274.
-

Czasopismo/Seria/cykl:

Europa XXI

Tom:

23

Strona pocz.:

7

Strona końc.:

28

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,9 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:42017 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2013.23.1

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji