Obiekt

Tytuł: The provision of Services of General Interest in Europe: regional indices and types explained by socio-economic and territorial conditions

Twórca:

Humer, Alois ; Palma, Pedro

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Europa XXI 23 (2013)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Backhaus K., Erichson B., Plinke W., Weiber R., 2000. Multivariate Analysemethoden. Eine anwendungsorientierte Einführung. Berlin-Heidelberg-New York: Springer, 661 pp. ; 2. CEC, 2003. Green Paper on Services of General Interest. COM (2003) 270 final. ; 3. CEC, 2004. White Paper on Services of General Interest. COM (2004) 374 final. ; 4. CEC, 2007. Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment. COM (2007) 725 final. ; 5. CEC, 2010. Fifth report on economic, social and territorial cohesion. COM(2010) 642 final. ; 6. De Beer J., Van der Gaag N., Van der Erf R., Bauer R., Fassmann H., Kupiszewska D., Kupiszewski M., Rees P., Boden P., Dennett A., Jasinska M., Stillwell J., Wohland P., De Jong A., Ter Veer A. Roto J., Van Well L., Heins F., Bonifazi C., Gesano G. (eds.), 2010. DEMIFER – Demographic and migratory flows affecting European regions and cities. Final Report ESPON Applied Research Project 2013/1/3, Luxembourg: ESPON. ; 7. Dg REGIO, 2004. Interim Territorial Cohesion Report. Luxembourg: European Communities. ; 8. Dijkstra L., Ruiz V., 2010. Refinement of the OECD regional typology: Economic Performance of Remote Rural Regions. DG Regio & OECD, http://www.oecd.org/dataoecd/41/56/45511797.pdf [15 July 2013]. ; 9. EEC, 1957. Treaty Establishing the European Economic Community (Treaty of Rome). European Economic Community: Rome. ; 10. EC, 2000. Charter of Fundamental Rights of the European Union. Official Journal of the European Communities 2000/C 364/01. ; 11. ESPON Database, http://database.espon.eu [15 July 2013]. ; 12. EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu [15 July 2013]. ; 13. Kaul I., Mendoza R.U., 2003. Advancing the Concept of Public Goods. [in:] I. Kaul, P. Conceicao, K. Le Goulven, R.U. Mendoza (eds.), Providing Global Public Goods – Managing Globalization, New York: UNDP, pp. 78-111. ; 14. Rauhut D., Smith C., Humer A., Ludlow D., Borges L. (eds.), 2013. SeGI - Indicators and perspectives for services of general interest in territorial cohesion and development. Final Report ESPON Applied Research Project 2013/1/16. Luxembourg: ESPON.

Czasopismo/Seria/cykl:

Europa XXI

Tom:

23

Strona pocz.:

85

Strona końc.:

104

Format:

Rozmiar pliku 3,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:42023 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2013.23.5

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.6406, Cz.6407 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji