RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: New data on the occurrence of two invasive harvestmen species - Odiellus spinosus (Bosc) and Lacinius dentiger (C. L. Koch) in Poland

Creator:

Rozwałka, Robert (Autor) ORCID ; Rutkowski, Tomasz (Autor) ORCID ; Sienkiewicz, Paweł

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 56, no. 1 ; Two invasive Opiliones in Poland ; Nowe dane na temat występowania w Polsce dwóch inwazyjnych gatunków kosarzy - Odiellus spinosus (Bosc) and Lacinius dentiger (C. L. Koch)

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Bibliogr. p. 53 ; P. 45-54 : il. color. ; 25 cm ; Abstract in English, Polish. Taxa in Latin

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The occurrence of Odiellus spinosus and Lacinius dentiger in Poland – two expansive harvestmen species is considered. O. spinosus was known in Poland from only one location near Poznań. New information presented in this work on the next seven locations indicate that this expansive species has already colonized large part of Greater Poland. Previously, L. dentiger was listed in Poland with 18 sites, mostly along the latitudinal belt encompassing Toruń – Eberswalde glacial valley, Bug and Narew valleys. Further 49 locations are reported here, what shows that this species is currently widespread also along the Nysa Łużycka (Neisse), Oder and the Vistula valleys.

References:

BLISS P. 1990. Leiobunum limbatum (Arachnida, Opiliones) in der DDR: Verbreitungsmuster, Synanthropie und Arealexpansion. In: CÉLÉRIER M-L., HEURTAULT J. & ROLLARD C. (eds), Comptes rendus du Xllème Colloque européen d'Arachnologie, Bulletin de la Société européenne d'Arachnologie, No. hors serie 1, Paris, pp. 31-35.
CUPPEN J. G. M. 1994. Dicranopalpus ramosus. A new species of harvestman for the Netherlands (Opilionida: Phalangiidae). Entomologische Berichten, Amsterdam, 54: 176-178.
CZECHOWSKI W., KUBICKA A. & STARĘGA W. 1981. Harvestmen {Arachnoidea, Opiliones) of Warsaw and Mazovia. Memorabilia Zoologica, Warszawa, 34: 111-118.
KRZYŻANOWSKA E. & STARĘGA W. 1981. Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska w Warszawie. I. Kosarze (Opiliones). Fragmenta Faunistica, Warszawa, 26: 99-104.
MARTENS J. 1978. Spinnentiere, Arachnida. Weberknechte, Opiliones. Die Tierwelt Deutschlands, Jena, 64: 464, pp.
PUSZKAR T. 1983. Zmiany wybranych elementów zoocenoz w agroekosystemach poddawanych silnej presji emisji przemysłowych. Rozprawy habilitacyjne; Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy, 79 pp.
ROZWAŁKA R. & SIENKIEWICZ P. 2010. First record of Odiellus spinosus (BOSC, 1792) (Arachnida: Opiliones) in Poland, Annales UMCS, sec. C. 65: 107-112.
ROZWAŁKA R. & SIENKIEWICZ P. 2012. Pająki i kosarze (Arachnida: Araneae, Opiliones) rezerwatu przyrody „Ostnicowe Parowy Gruczna” i okolic - pierwszy rok nadań. In: PAJĄKOWSKI J. (eds), Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego Doliny Dolnej Wisły. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Swiecie, T. 1, pp. 46-50.
ROZWAŁKA R., SIENKIEWICZ P. & STARĘGA W. 2010. Distribution of Lacinius dentiger (C.L. Koch, 1847) (Arachnida: Opiliones) in Poland. Annales UMCS, sec. C., Lublin, 65: 61-12.
ROZWAŁKA R. & STARĘGA W. 2012a. Distribution of Leiobunum limbatum L. KOCH, 1861 (Opiliones: Sclerosomatidae) in Poland. Fragmenta Faunistica, Warszawa, 55: 177-183.
ROZWAŁKA R. & STARĘGA W. 2012b. The invasive harvestmen Opilio canestrinii (THORELL, 1876) (Opiliones: Phalangiidae) in Poland, Fragmenta Faunistica, Warszawa, 55: 161-168.
SANOCKA E. 1983. Kosarze (Opiliones) strefy przełomów pod Książem (woj. wałbrzyskie). In: GŁOWACKA-MIGULA E., SKOWERSKA M. & WOJCIECHOWSKI W. (eds), Postępy zoologii (Materiały informacyjne na XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego), Katowice, wrzesień 1983, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pp. 124.
SCHMIDT C. 2004. Der Weberknecht Dicranopalpus ramosus (SIMON, 1909) (Arachnida, Opiliones, Phalangiidae) neu fur Deutschland. Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen, Münster, 20: 1-12.
ŠILHAVÝ, V. 1956. Sekáči — Opilionidea. Fauna ČSR, Akademie Věd, Praha, 7: 272 pp.
STARĘGA W. 1963. Kosarze (Opiliones) okolic Warszawy. Fragmenta Faunistica, Warszawa, 10: 379-390.
STARĘGA W. 1976. Kosarze - Opiliones. Fauna Polski, PWN Warszawa, 5: 197 pp.
STARĘGA 2000. Check-list of harvestmen (Opiliones) of Poland. Available from http://www.arachnologia.edu.pl/kosarze.html
STARĘGA W. 2004. Interessante Weberknechtfunde aus Polen (Arachnida: Opiliones). Arachnologische Mitteilungen, Basel, 27: 78-88.
STARĘGA W., BŁASZAK C. & RAFALSKI J. 2002. Arachnida - Pajęczaki. In: GŁOWACIŃSKI Z. (eds), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków, pp. 133-140.
STAUDT A. 2013. Nachweiskarten der Spinnentiere Deutschlands. (Arachnida: Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones).Available from http://www.spiderling.de/arages/ (10 Dec 2013).
WIJNHOVEN H. 2005. De hooiwagen Nelima sempronii nieuw voor Nederland (Opiliones: Phalangiidae) in Nederlandse, Faunistische Mededelingen, Leriden, 22: 1-6.
WIJNHOVEN H., SCHOENHOFER A. L. & MARTENS J. 2007. An unidentified harvestman Leiobunum sp. alarmingly invading Europe (Arachnida: Opiliones). Arachnologische Mitteilungen, Basel, 34: 27-38.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

56

Issue:

1

Start page:

47

End page:

54

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:45426 ; 10.3161/00159301FF2013.56.1

Source:

MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 56 no. 1 ; MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 56 no. 1 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information