RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Distribution of population density in Polish towns and cities

Creator:

Śleszyński, Przemysław

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 87 No. 1 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. BERRY B.J.L., SIMMONS J.W., TENNANT R.J., 1964. Urban population densities: Structure and change. Geographical Review, vol. 53, no. 3, pp. 389-405.
http://dx.doi.org/10.2307/212588 -
2. Bijak J., Kicinger A., Kupiszewski M., Śleszyński P. (cooperation), 2007. Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy. CEFMR Working paper, no. 2, Warszawa: Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych, 76 pp., http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2007-02.pdf [8 January 2014].
3. Brueckner J.K., 1986. A switching regression analysis of urban population densities. Journal of Urban Economics, vol. 19, no. 2, pp. 174-189.
http://dx.doi.org/10.1016/0094-1190(86)90038-0 -
4. CHUNSHAN Z., XUEQIANG X., 1998. Population distribution and its change in Guangzhou city. Chinese Geographical Science, vol. 8, no. 3, pp. 193-203.
http://dx.doi.org/10.1007/s11769-997-0012-2 -
5. Clark C., 1951. Urban population densities. Journal of the Royal Statistical Society. Series A, vol. 114, no. 4, pp. 490-496.
http://dx.doi.org/10.2307/2981088 -
6. CZOCHAŃSKI M., KOWALSKI G., PRZEWŁOCKI S., 1986. Mapa gęstości zaludnienia i rozmieszczenia mieszkańców na przykładzie miasta Łodzi. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo, no. 37, pp. 217-227.
7. Dygaszewicz J., 2008. Zastosowanie map cyfrowych w spisach powszechnych. Wiadomości Statystyczne, no. 4, pp. 22-29.
8. Eberhardt P., 2012. Stopień trafności polskich prognoz demograficznych. Czasopismo Geograficzne, vol. 83, iss. 1-2, pp. 3-28.
9. Gawryszewski A., 2005. Ludność Polski w XX wieku. Monografie, vol. 5, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 623 pp.
10. Gołata E., 2013. Spis ludności i prawda. Studia Demograficzne, vol. 1, no. 161, pp. 23-55.
11. GRIFFITH D.A., WONG D.W., 2006. Modelling population density across major US cities: A polycentric spatial regression approach. Journal of Geographical Systems, vol. 9, no. 1, pp. 53-75.
http://dx.doi.org/10.1007/s10109-006-0032-y -
12. Guoming D., Shuwen Z., Youquan Z., 2006. Character and causes of population distribution in Shenyang City, China. Chinese Geographical Science, vol. 16, no. 3, pp. 217-222.
http://dx.doi.org/10.1007/s11769-006-0217-9 -
13. GUS, 2003. Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 147 pp.
14. KLIMASZEWSKA-BUDZYNOWSKA O., 1977. Modele rozkładu gęstości zaludnienia Warszawskiego Zespołu Miejskiego w latach 1879-1970. Przegląd Geograficzny, vol. 49, no. 3, pp. 481-506.
15. KORCELLI P., 1969. Rozwój struktury przestrzennej obszarów metropolitalnych Kalifornii. Prace Geograficzne, no. 78, Warszawa: Instytut Geografii PAN, 124 pp.
16. Korcelli P., Grochowski M., Kozubek E., KORCELLI- -OLEJNICZAK E., WERNER P., 2012. Development of urban-rural regions: From European to local perspective. Monografie, vol. 14, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 158 pp.
17. Korzybski S., 1954. Le profil de densité de population dans l'étude des zones urbaines de Londres et de Paris. La Vie Urbaine-Urbanisme et Habitation. New Series, vol. 2, pp. 113-156.
18. KOSTRUBIEC B., 1970, Badania rozwoju przestrzennego aglomeracji miejskiej metodą profilów. Przegląd Geograficzny, vol. 62, no. 2, pp. 235-248.
19. KOWALEWSKI A.T., 2006. Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego. Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 269 pp.
20. Krzywicka-Blum E., 2003. Agregacja danych punktowych i pól odniesienia a informacyjne własności map gęstości. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 35, no. 3, pp. 175-184.
21. Latham R.F., Yeates M.H., 1970. Population density growth in metropolitan Toronto. Geographical Analysis, vol. 2, no. 2, pp. 177-185.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1538-4632.1970.tb00154.x -
22. Lentz P.A., 1975. A model of residential structure in a socialist city. A case study of Warsaw. Geographia Polonica, vol. 31, pp. 65-97.
23. LONGLEY P.A., MESEV V., 2002. Measurement of density gradients and space-filling in urban systems. Papers in Regional Science, vol. 81, no. 1, pp. 1-28.
24. Marsden B.S., 1970. Temporal aspects of urban population densities: Brisbane. Australian Geographical Studies, vol. 8, no. 1, pp. 71-83.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8470.1970.tb00220.x -
25. MARTORI J.-C., SURIÑACH J., 2001. Classical models of urban population density. The case of Barcelona Metropolitan Area. Zagreb: 41st Congress of the European Regional Science Association, 29 August-1 September 2001, http://www. researchgate.net/publication/23730354_Classical_ models_of_urban_population_density._ The_case_of_Barcelona_Metropolitan_Area [6 February 2014].
26. Medvedkov J.W., 1963. Prilozhenya k nekatorym zadacham ekonomicheskoy geografi. Geograficheskiy Sbornik, vol. 1, pp. 47-64.
27. Millward H., Bunting T., 2008. Patterning in urban population densities: A spatiotemporal model compared with Toronto 1971-2001. Environment and Planning A, vol. 40, no. 2, pp. 283-302.
http://dx.doi.org/10.1068/a38498 -
28. MISZEWSKA B., 1995. Zmiany gęstości zaludnienia a sukcesja form użytkowania ziemi we Wrocławiu w latach 1970-1994. [in:] A. Jagielski (ed.), Zadania badawcze geografii społecznej i ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarczej. Wrocław- -Szklarska Poręba [25-27 September] 1995 (conference papers), Wrocław-Szklarska Poręba: Uniwersytet Wrocławski, pp. 187-194.
29. Muniz I., Galindo A., Garcia M.A., 2003. Cubic spline population density functions and satellite city delimitation: The case of Barcelona. Urban Studies, vol. 40, no. 7, pp. 1303-1321.
http://dx.doi.org/10.1080/0042098032000084613 -
30. Mydel R., 1979. Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa. Wrocław: Komisja Nauk Geograficznych, Ossolineum, 131 pp.
31. MYDEL R., ISHIMIZU T., 1988. Evolution of socioeconomic structure of Japan's metropolitan areas. Prace Geograficzne, no. 79, Prace Instytutu Geograficznego UJ, 101, Zeszyty Naukowe UJ, 946, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 113 pp.
32. Newling B.E., 1969. The spatial variation of urban population densities. Geographical Review, vol. 59, no. 2, pp. 242-252.
http://dx.doi.org/10.2307/213456 -
33. Small K.A., Song S., 1994. Population and employment densities: Structure and change. Journal of Urban Economics, vol. 36, no. 3, pp. 292-313.
http://dx.doi.org/10.1006/juec.1994.1037 -
34. Spallek W., 2002. Metody prezentacji gęstości zjawisk rozproszonych na mapach tematycznych. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 34, no. 1, pp. 11-21.
35. Stępniak M., 2012. The spatial deconcentration of housing resources in Warsaw in the years 1945-2008. Geographia Polonica, vol. 85, no. 1, pp. 67-80.
http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2012.1.6 -
36. Szymańska D., Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., 2009. Polish towns and the changes in their areas and population densities. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, vol. 11, no. 11, pp. 15-30.
37. Śleszyński P., 2002. Delimitacja centrum Warszawy– problemy badawcze. [in:] G. Węcławowicz (ed.), Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, no. 184, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 65-101.
38. Śleszyński P., 2005. Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002. Przegląd Geograficzny, vol. 77, no. 2, pp. 193-212.
39. Śleszyński P., 2011. Rozkład gęstości zaludnienia w polskich miastach. [in:] S. Kaczmarek (ed.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 65-80.
40. ŚLESZYŃSKI P., 2012. Warszawa i Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Trendy Rozwojowe Mazowsza, vol. 8, Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 160 pp.
41. Zborowski A., 2005. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 576 pp.
42. Zielinski K., 1979. Experimental analysis of eleven models of urban population density. Environment and Planning A, vol. 11, no. 6, pp. 629-641.
http://dx.doi.org/10.1068/a110629 -

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

87

Issue:

1

Start page:

61

End page:

75

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.2014.4 ; oai:rcin.org.pl:42384

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information